Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Prawa i Administracji WPIA

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym dla studentów I roku I stopnia administracji stacjonarnej WP-AD-I-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 09:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym dla studentów I roku I stopnia administracji stacjonarnej
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia w sem. zimowym dla studentów II roku I stopnia administracji stacjonarnej WP-AD-I-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 09:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w sem. zimowym dla studentów II roku I stopnia administracji stacjonarnej
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia w sem. zimowym dla studentów III roku I stopnia administracji stacjonarnej WP-AD-I-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 09:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w sem. zimowym dla studentów III roku I stopnia administracji stacjonarnej
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 1 roku I stopnia do modułu filozoficznego w sem. zim. WP-AD-I-MOD-F pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 09:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 1 roku I stopnia do modułu filozoficznego w sem. zim.
1
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku I stopnia do modułu historyczno-prawnego w sem. zimowym WP-AD-I-MOD-HP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

1 rok I stopnia rejestruje się na ćwiczenia, rejestracji na wykład dokonuje system

zakończona
2019-09-26 09:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 1 roku I stopnia do modułu historyczno-prawnego w sem. zimowym
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminarium licencjackie w sem. zimowym dla III roku I stopnia adm. stacjonarnej WP-AD-I-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 09:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na seminarium licencjackie w sem. zimowym dla III roku I stopnia adm. stacjonarnej
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia w sem. zimowym dla I roku II stopnia adm. stacjonarna WP-AD-II-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 11:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w sem. zimowym dla I roku II stopnia adm. stacjonarna
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia w sem. zimowym dla II roku II stopnia adm. stacjonarna WP-AD-II-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 11:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w sem. zimowym dla II roku II stopnia adm. stacjonarna
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku II stopnia do modułu gospodarka cyfrowa w sem. zim. WP-AD-II-MOD-GC pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 11:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 1 roku II stopnia do modułu gospodarka cyfrowa w sem. zim.
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminarium magisterskie w sem. zimowym dla II roku II stopnia adm. stacjonarna WP-AD-II-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 11:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na seminarium magisterskie w sem. zimowym dla II roku II stopnia adm. stacjonarna
1
Niezalogowany

Rejestracja na monografy i konwersatoria sem.zimowy 19/20 dla administracji stacjonarnej WP-AD-MON-KON pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 11:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na monografy i konwersatoria sem.zimowy 19/20 dla administracji stacjonarnej
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia dla I roku I stopnia w semestrze zimowym 2019/2020 WP-ADZ-I-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zgodnie z programem studiów Studenci I roku mają obowiązek zrealizować również zajęcia w ramach dwóch modułów:

Moduł historyczno-prawny i Moduł socjologiczno ekonomiczny (osobne rejestracje)

zakończona
2019-09-30 11:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia dla I roku I stopnia 2019/2020
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia dla II roku I stopnia w semestrze zimowym 2019/2020 WP-ADZ-I-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci II roku nie rejestrują się na lektorat. Kolejne semestry są kopiowane.

Studenci mają obowiązek zaliczyć również 2 wykłady monograficzne (osobna rejestracjia).

zakończona
2019-09-30 11:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia dla II roku I stopnia 2019/2020
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym dla III roku I stopnia 2019/2020 WP-ADZ-I-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Studenci III roku mają obowiązek zaliczyć również 1 konwersatorium w języku polskim (osobna rejestracjia).

zakończona
2019-09-30 11:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia dla III roku I stopnia 2019/2020
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia do wyboru w ramach modułu filozoficznego WP-ADZ-I-ModF pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Obowiązkowo do zrealizowania 1 przedmiot w ramach modułu filozoficznego. Student rejestruje się na 1 z wykładów.

zakończona
2019-09-30 11:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla I roku I stopnia do modułu F jeden przedmiot do wyboru.
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia do wyboru w ramach modułu historyczno-prawnego WP-ADZ-I-ModHP pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Obowiązkowo do zrealizowania 1 przedmiot w ramach modułu historyczno prawnego (wykład plus ćwiczenia do wykładu). Student rejestrując się na ćwiczenia dokonuje wyboru przedmiotu i na tej podstawie system dodaje Studenta na odpowiedni wykład.

zakończona
2019-09-30 11:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla I roku I stopnia do modułu HP - jeden przedmiot do wyboru.
1
Niezalogowany

Rejestracja na seminarium licencjackie w semestrze zimowym 2019/2020 WP-ADZ-I-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na seminarium licencjackie dla III roku I stopnia (1 do wyboru)

zakończona
2019-09-30 11:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
III rok, I stopień. Seminarium licencjackie 2019/2020
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia dla I roku II stopnia w semestrze zimowym 2019/2020 WP-ADZ-II-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Zgodnie z programem studiów Studenci I roku mają obowiązek zrealizować również zajęcia w ramach modułu "gospodarka cyfrowa" (osobna rejestracja).

UWAGA! Rejestracji na przedmioty uzupełniające "Postępowanie administracyjne" oraz "Wstęp do prawoznawstwa z teorią legislacji" dokonują wyłącznie Studenci, którzy nie są absolwentami kierunku administracja lub prawo.

zakończona
2019-09-30 13:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia dla I roku II stopnia 2019/2020
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia I roku II stopnia do wyboru w ramach modułu gospodarka cyfrowa WP-ADZ-II-1-MODGc pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Obowiązkowo do zrealizowania 1 przedmiot w ramach modułu gospodarka cyfrowa. Student rejestruje się na wykład.

zakończona
2019-09-30 13:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w ramach modułu dla I roku II stopnia 2019/2019
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia dla II roku II stopnia w semestrze zimowym 2019/2020 WP-ADZ-II-2APEA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja wspólna dla obu specjalności. Studenci rejestrują się na przedmioty zgodnie ze swoim planem i programem.

zakończona
2019-09-30 13:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia dla II roku II stopnia 2019/2020.
Niezalogowany

Rejestracja na seminarium magisterskie w semestrze zimowym 2019/2020 WP-ADZ-II-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na seminarium magisterskie dla II roku II stopnia (1 do wyboru)

zakończona
2019-09-30 13:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Seminarium magisterskie, II rok, II stopień 2019/2020
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady monograficzne i konwersatoria w semestrze zimowym 2019/2020 WP-ADZ-Mon-Kon pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja dla Studentów II i III roku I stopnia oraz dla Studentów II roku II stopnia.

Studenci wybierają wykłady i konwersatoria zgodnie ze swoim programem studiów. Proszę zwracać na to uwagę!

(II rok administracja elektroniczna - 1 konwersatorium w języku obcym i 1 w języku polskim,

II rok adminstracja publiczna - 1 konwersatorium w jezyku obcym)

zakończona
2019-09-30 13:00 - 2019-10-28 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na wykłady monograficzne i konwersatoria
Niezalogowany

Rejestracja dla I roku BGC- przedmioty obowiązkowe WP-BGC-1-19/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 13:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla I roku BGC- przedmioty obowiązkowe
Niezalogowany
...

Rejestracja dla I roku BGC-Moduł Informatyczny- przedmiot do wyboru WP-BGC-1-19/20_Z-MI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 13:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla I roku BGC-Moduł Informatyczny- przedmiot do wyboru
1
Niezalogowany

Rejestracja dla I roku BGC-Moduł Społeczny-przedmiot do wyboru WP-BGC-1-19/20_Z-MS pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 13:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla I roku BGC-Moduł Społeczny-przedmiot do wyboru
1
Niezalogowany
...

Rejestracja dla I roku BGC-Moduł E-administracja-przedmiot do wyboru WP-BGC-1-19/20_Z-MeA pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 13:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla I roku BGC-Moduł E-administracja-przedmiot do wyboru
1
Niezalogowany

Rejestracja dla I roku BGC-Moduł E-Usługi- przedmiot do wyboru WP-BGC-1-19/20_Z-MeU pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 13:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla I roku BGC-Moduł E-Usługi- przedmiot do wyboru
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem.zimowy I rok CWC- przedmioty obowiązkowe WP-CWC-1-19/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 13:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem.zimowy I rok CWC- przedmioty obowiązkowe
Niezalogowany

Rejestracja na sem.zimowy I rok CWC- przedmiot do wyboru WP-CWC-1w-19/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 13:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem.zimowy I rok CWC-przedmiot do wyboru
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy II rok CWC- przedmioty obowiązkowe WP-CWC-2-19/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 13:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem.zimowy II rok CWC- przedmioty obowiązkowe
Niezalogowany

Rejestracja na sem.zimowy dla III roku CWC- przedmioty obowiązkowe WP-CWC-3-19/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 13:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem.zimowy dla III roku CWC-przedmioty obowiązkowe
Niezalogowany
...

Rejestracja dla III roku CWC-seminaria licencjackie WP-CWC-3s-19/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-26 13:00 - 2019-10-20 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla III roku CWC-seminaria licencjackie
1
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy 2019/20 - Administracja i Prawo - Przedmioty specjalizacyjne WP-MON-2019/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-24 15:00 - 2019-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne (Administracja i Prawo) - sem. zimowy 2019/20
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne I rok WP-PR-I-2019/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-24 09:00 - 2019-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia - I rok semestr zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne II rok WP-PR-II-2019/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-24 09:00 - 2019-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia - II rok semestr zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne III rok WP-PR-III-2019/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-24 11:00 - 2019-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia - III rok semestr zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne IV rok WP-PR-IV-2019/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-24 13:00 - 2019-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia - IV rok semestr zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne IV i V rok + BL - Przedmioty specjalizacyjne WP-PR-MON-2019/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-24 15:00 - 2019-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne dla IV i V roku sem. zimowy 2019/20 - PRAWO
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne Seminaria IV rok WP-PR-SEM-2019/20_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-09-24 12:00 - 2019-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na seminaria IV rok semestr zimowy 2019/20 - Prawo stacjonarne
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na semestr letni 2019/20 I rok PN WP-PRZ-1-2019/20_l pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na semestr letni 2019/20 II rok PN WP-PRZ-2-2019/20_l pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na semestr letni 2019/20 III rok PN WP-PRZ-3-2019/20_l pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na semestr tetni 2019/20 IV rok PN WP-PRZ-4-2019/20_l pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na wykłady monograficzne dla IV i V roku 2019/20 semestr letni WP-PRZ-MON-2019/20_l pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na 2 trymestr dla 1 II st. SM 2019/20 WP-SM-II-1-19/20_2T pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-16 09:00 - 2019-12-29 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na 2 trymestr dla 1 roku II st. SM 2019/20
Niezalogowany

Rejestracja na wykłady mon. na 2 trymestr 1 roku II st. SM 2019/20 (do wyboru 3 z 4) WP-SM-II-M-19/20_2T pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-16 09:00 - 2019-12-29 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na wykłady mon. (do wyboru 3 z 4)
3
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaria magisterskie dla 1 roku II st. SM 2019/20 WP-SM-II-S-19/20_2T pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2019-12-16 09:00 - 2019-12-29 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na seminaria magisterskie dla 1 roku II st. SM 2019/20
1
Niezalogowany