Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zobacz inne jednostki

Wydział Prawa i Administracji WPIA

To jest lista aktywnych rejestracji odbywających się we wskazanej jednostce. Zaloguj się, aby zobaczyć odnośniki do stron związanych z konkretnymi turami rejestracji.

Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym dla I roku II stopnia 21/22 WP-AD-1-II-21/22-z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia dla I roku II stopnia. Student rejestruje się na wykłady i ćwiczenia. Po dokonaniu rejestracji należy sprawdzić czy przedmioty nie kolidują ze sobą oraz czy zgodnie z programem studiów dokonano rejestracji zgodnie z wymaganiami.

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym dla I roku II stopnia 21/22
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia w module filozoficznym dla I roku I st. w sem. zimowym 2021/2022 WP-AD-1-MOD-F-21-22z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia w module filozoficznym. Student wybiera 1 przedmiot.

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w module filozoficznym dla I roku I stopnia w semestrze zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia w module historycznoprawnym dla I roku I. st. w sem. zimowym 2021/2022 WP-AD-1-MOD-HP-21-22 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia w module historyczno-prawnym. Student wybiera 1 przedmiot i rejestruje się na ćwiczenia. Na wykład do wybranego przedmiotu Studenci zostaną dodani przez dziekanat na podstawie dokonanej rejestracji. Po dokonaniu rejestracji należy sprawdzić czy zajęcia w planie nie pokrywają się ze sobą. Dotyczy to również wykładów.

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na ćwiczenia w module historycznoprawnym dla I roku, I stopnia w semestrze zimowym w 2021/2022
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia dla II roku II st. w semestrze zimowym 2021/2022. WP-AD-2-II-21-22-z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia dla II roku II stopnia. Student rejestruje się na wykłady oraz ćwiczenia. Po dokonaniu rejestracji należy sprawdzić czy zajęcia się nie pokrywają.

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia dla II roku II stopnia w sem. zimowym 2021/2022
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia w module prawo administracyjne 4 w sem. zimowym 21/22 WP-AD-2-II-MOD-pa4 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja do modułu prawo administracyjne 4. Studenci II roku II stopnia wybierają 1 wykład

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w module prawo administracyjne 4 w sem. zimowym 21/22
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia w module prawno-informatycznym w sem. zimowym 21/22 WP-AD-2-II-MOD-pi pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja do modułu prawno-informatycznego. Studenci II roku II stopnia wybierają 1 wykład

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w module prawno-informatycznym w sem. zimowym 21/22
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia w module prawo administracyjne 3 w sem. zimowym 21/22 WP-AD-2-II-MODpa3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja do modułu prawo administracyjne 3. Studenci II roku II stopnia wybierają 1 wykład.

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w module prawo adm.3 dla II roku II st. w semestrze zimowym 21/22
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaium magisterskie dla II roku II st. w semestrze zimowym 2021/2022 WP-AD-2-II-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na seminarium magisterskie. Studenci II roku II stopnia wybieraj 1 seminarium

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na seminaium magisterskie dla II roku II st. w semestrze zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia w module prawno-informatycznym dla II roku I st. w sem. zim. 2021/2022 WP-AD-2-MOD-PI pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja do modułu prawno-informatycznego. Studenci II roku I stopnia wybierają 1 wykład

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w module prawno-informatycznym dla 2 roku I st. w semestrze zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia w module finansowo-gospodarczym dla III roku I st. w sem. zimowym 2021/2022 WP-AD-3-MOD-FG pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja do modułu finansowo-gospodarczego. Studenci III roku I stopnia wybierają 1 wykład

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 3 roku I stopnia na zajęcia w module finansowo-gospodarczym w semestrze zimowym 21/22
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia w module Warsztaty dla III roku I st. w sem. zimowym 21/22 WP-AD-3-MOD-W pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja do modułu Warsztaty. Studenci III roku I stopnia wybierają 1 wykład

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia w module Warsztaty dla 3 roku I stopnia w sem. zimowym 21/22
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminaium dyplomowe dla III roku I st. w semestrze zimowym 2021/2022 WP-AD-3-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na seminarium licencjackie. Studenci III roku wybierają 1 seminarium.

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na seminarium dyplomowe dla III roku I stopnia w sem. zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia dla I roku I stopnia w semestrze zimowym 2021/2022 WP-AD-I-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia dla I roku. Student rejestruje się na wykłady oraz ćwiczenia. Po dokonaniu rejestracji należy sprawdzić czy zajęcia się nie pokrywają.

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 1 roku I stopnia w semestrze zimowym 2021/2022
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia dla II roku I stopnia w semestrze zimowym 2021/2022 WP-AD-I-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia dla II roku. Student rejestruje się na wykłady oraz ćwiczenia. Po dokonaniu rejestracji należy sprawdzić czy zajęcia się nie pokrywają.

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia dla II roku I stopnia w semestrze zimowym 2021/2022
Niezalogowany

Rejestracja na zajęcia dla III roku I stopnia w semestrze zimowym 2021/2022 WP-AD-I-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia dla III roku. Student rejestruje się na wykłady oraz ćwiczenia. Po dokonaniu rejestracji należy sprawdzić czy zajęcia się nie pokrywają.

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla III roku I stopnia w semestrze zimowym 2021/2022
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 3 roku I stopnia na zajęcia w module warsztaty w semestrze zimowym 2021/2022 WP-ADZ-1-MODw pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestacja dla 3 roku I stopnia na zajęcia w module Warsztaty. Należy dokonać wyboru 1 przedmiotu.

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 3 roku I stopnia na warsztaty w semestrze zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany

Rejestracja na seminarium licencjackie dla 3 roku w semestrze zimowym 2021/2022 WP-ADZ-1-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na seminarium dla III roku studiów I stopnia.

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 3 roku I stopnia na seminarium w semestrze zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na seminarium magisterskie dla 2 roku w semestrze zimowym 2021/2022 WP-ADZ-2-SEM pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 2 roku II stopnia na seminarium w semestrze zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany

Rejestracja dla 1 roku I stopnia na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 WP-ADZ-I-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia dla I roku studiów I stopnia. (wykłady i ćwiczenia)

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia dla 1 roku I stopnia w semestrze zimowym 2021/2022
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 2 roku I stopnia na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 WP-ADZ-I-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia dla II roku studiów I stopnia. (wykłady i ćwiczenia)

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 2 roku I stopnia na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022
Niezalogowany

Rejestracja dla 3 roku I stopnia na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 WP-ADZ-I-3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia dla III roku studiów I stopnia. (wykłady i ćwiczenia)

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 3 roku I stopnia na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 1 roku I stopnia na zajęcia w module filozoficznym w sem. zimowym 2021/2022 WP-ADZ-I-MODf pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia w module filozoficznym dla I roku I stopnia. Należy dokonać wyboru jednego przedmiotu.

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 1 roku I stopnia na zajęcia w module filozoficznym w semestrze zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany

Rejestracja dla 3 roku I stopnia na zajęcia w module finansowo-gospodarczym w sem. zimowym 2021/2022 WP-ADZ-I-MODfg pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia w module finansowo-gospodarczym dla III roku I stopnia. Należy dokonać wyboru jednego przedmiotu.

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 3 roku I stopnia na zjęcia w sem. zimowym 2021/2022-moduł
1
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 1 roku I st. na zajęcia w module historyczno-prawnym w sem. zimowym 2021/2022 WP-ADZ-I-MODhp pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia w module historyczno-prawnym. Należy dokonać wyboru jednego przedmiotu.W przypadku tego modułu student dokonuje rejestracji na wybrane ćwiczenia. Na podstawie dokonanego wyboru system zarejestruje na wykład.

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 1 roku I st. na zajęcia w module historyczno-prawnym w sem. zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany

Rejestracja dla 2 roku I st. na zajęcia w modułe prawno-informatycznym w sem. zimowym 2021/2022 WP-ADZ-I-MODpi pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestracja na zajęcia dla II roku I stopnia w module prawno-informatycznym. Należy dokonać wyboru jednego przedmiotu.

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 2 roku I st. na zajęcia w modułe prawno-informatycznym w sem. zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 1 roku II stopnia na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 WP-ADZ-II-1 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 1 roku II stopnia na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022
Niezalogowany

Rejestracja dla 2 roku II stopnia na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022 WP-ADZ-II-2 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

(tylko po angielsku)

-

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 2 roku II stopnia na zajęcia w semestrze zimowym 2021/2022
Niezalogowany
...

Rejestracja dla 2 roku II st. na zajęcia w module prawo adm3. w sem. zimowym 2021/2022 WP-ADZ-II-MODpa3 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestacja dla II roku II stopnia na zajęcia w module prawo administracyjne 3. Dokonujecie Państwo wyboru 1 przedmiotu.

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 2 roku II st. na zajęcia w module prawo adm3. w semestrze zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany

Rejestracja dla 2 roku II st. na zajęcia w module prawo adm4. w sem. zimowym 2021/2022 WP-ADZ-II-MODpa4 pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestacja dla II roku II stopnia na zajęcia w module prawo administracyjne 4. Dokonujecie Państwo wyboru 1 przedmiotu.

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
ejestracja dla 2 roku II st. na zajęcia w module prawo adm4. w sem. zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na zajęcia dla 2 roku II st. w module prawno-informatycznym w sem. zimowym 2021/2022 WP-ADZ-II-MODpi pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Rejestacja na zajęcia dla II roku II stopnia w module prawno-informatycznym. Należy dokonać wyboru jednego przedmiotu.

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia dla 2 roku II st. w module prawno-informatycznym w sem. zimowym 2021/2022
1
Niezalogowany

Rejestracja dla 3 roku I stopnia i 2 roku II stopnia w semestrze zimowym 2021/2022 WP-ADZ-Mon-Kon pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-10-04 11:00 - 2021-10-31 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja dla 3 roku I st. i dla 2 roku II st. na zajęcia z zakresu nauk humanistycznych i konwersatorium w jęz. obcym 2021/2022
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy 21/22 dla I roku BGC - przedmioty obowiązkowe WP-BGC-1-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy 21/22 dla I roku BGC - przedmioty obowiązkowe
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy 21/22 dla II BGC - przedmiot do wyboru- m. E-finanse WP-BGC-2-21/22_MEF_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy 21/22 dla II BGC - przedmiot do wyboru- m. E-finanse
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy 21/22 dla II BGC - przedmiot do wyboru- m. Zabezpieczanie Danych WP-BGC-2-21/22_MZD_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy 21/22 dla II BGC - przedmiot do wyboru- m. Zabezpieczanie Danych
1
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy 21/22 dla II roku BGC - przedmioty obowiązkowe WP-BGC-2-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy 21/22 dla II roku BGC - przedmioty obowiązkowe
Niezalogowany
...

Rejestracja na semestr zimowy dla II BGC - przedmiot do wyboru- M. Zarządzanie Bezpieczeństwem WP-BGC-2-21/22_ZB_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na semestr zimowy dla II BGC - przedmiot do wyboru- M. Zarządzanie Bezpieczeństwem
1
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy I rok CWC 2021/22 (przedmioty obowiązkowe) WP-CWC-1-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy I rok CWC 2021/22 (przedmioty obowiązkowe)
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy I rok CWC 2021/22 (przedmiot do wyboru) WP-CWC-1-w-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy I rok CWC 2021/22 (przedmiot do wyboru)
1
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy II CWC 2021/22 - przedmiot do wyboru - mod. Informatyczny WP-CWC-2-21/22_MI_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy II CWC 2021/22 - przedmiot do wyboru - mod. Informatyczny
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy II rok CWC 2021/22 (przedmioty obowiązkowe) WP-CWC-2-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy II rok CWC 2021/22 (przedmioty obowiązkowe)
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy II CWC 21/22 - przedmiot do wyboru - M. Zarządzanie WP-CWC-2-21/22_mZ_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy 21/22 dla II roku BGC - przedmiot do wyboru- M. Zarządzanie
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy dla III roku CWC 2021/22 - przedmiot do wyboru - mod. Procesy Biznesowe WP-CWC-3-21/22_MPB-Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 10:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy dla III roku CWC 2021/22 - przedmiot do wyboru - mod. Procesy Biznesowe
1
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy III CWC 2021/22 (przedmioty obowiązkowe) WP-CWC-3-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy III CWC 2021/22 (przedmioty obowiązkowe)
Niezalogowany
...

Rejestracja dla III roku na sem. zimowy 21/22 CWC (seminaria licencjackie) WP-CWC-3s-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na sem. zimowy III rok CWC 2021/22 (seminaria licencjackie)
1
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy 2021/22 - Przedmioty specjalizacyjne - Prawo, Adm., Czł. w cyberprz. WP-MON-2021/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-11-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne dla Prawa, Administracji, Człowieka w cyberprzestrzeni - sem. zimowy 2021/22
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne I rok WP-PR-I-2021/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 09:00 - 2021-11-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia - I rok semestr zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne II rok WP-PR-II-2021/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 09:00 - 2021-11-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia - II rok semestr zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne III rok WP-PR-III-2021/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 11:00 - 2021-11-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia - III rok semestr zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne IV rok WP-PR-IV-2021/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 13:00 - 2021-11-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na zajęcia - IV rok semestr zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne
Niezalogowany
...

Rejestracja na sem. zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne IV i V rok - Przedmioty specjalizacyjne WP-PR-MON-2021/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 15:00 - 2021-11-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na przedmioty specjalizacyjne dla IV i V roku sem. zimowy 2021/22 - PRAWO
Niezalogowany

Rejestracja na sem. zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne Seminaria IV rok WP-PR-SEM-2021/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-28 12:00 - 2021-11-01 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na seminaria IV rok semestr zimowy 2021/22 - Prawo stacjonarne
1
Niezalogowany
...

Rejestracja na semestr letni 2021/22 I rok PN WP-PRZ-1-2021/22_l pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na semestr letni 2021/22 II rok PN WP-PRZ-2-2021/22_l pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na semestr letni 2021/22 III rok PN WP-PRZ-3-2021/22_l pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na semestr letni 2021/22 IV rok PN WP-PRZ-4-2021/22_l pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na wykłady monograficzne dla IV i V roku 21/22 lato WP-PRZ-MON-21/22_l pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

Brak zdefiniowanych tur

Rejestracja na semestr zimowy dla 2 r. I st. SM 2021/22 WP-SM-I-2-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-27 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na semestr zimowy dla 2 roku I st. SM 2021/22
Niezalogowany

Rejestracja na wykłady monogr. dla 2 roku I st. (moduł 1) SM 2021/22 WP-SM-I-2-M1_21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-27 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na wykłady monogr. dla 2 roku I st. (moduł 1) SM 2021/22
Niezalogowany
...

Rejestracja na wykłady monogr. dla 2 roku I st. (moduł 2) SM 2021/22 WP-SM-I-2-M2_21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-27 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na wykłady monogr. dla 2 roku I st. (moduł 2) 2021/22
Niezalogowany

Rejestracja na praktykę studencką dla 3 roku I st. SM 2021/22 WP-SM-I-PR-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-27 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na praktykę studencką dla 3 roku I st. SM 2021/22
Niezalogowany
...

Rejestracja na semestr zimowy dla 2 r. II st. SM 2021/22 WP-SM-II-2-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-27 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na semestr zimowy dla 2 r. II st. 2021/22
Niezalogowany

Rejestracja na semestr zimowy dla 1 r. I st. SPM 2021/22 WP-SPM-I-1-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-27 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na semestr zimowy dla 1 r. I st. SPM 2021/22
Niezalogowany
...

Rejestracja na semestr zimowy dla 1 r. II st. SPM 2021/22 WP-SPM-II-1-21/22_Z pokaż przedmioty związane z tą rejestracją

zakończona
2021-09-27 12:00 - 2021-10-22 23:59
Rejestracja bezpośrednia do grup - odmiana "kto pierwszy" [opis]
Rejestracja na semestr zimowy dla 1 roku II st. SPM 2021/22
Niezalogowany