Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Energetyka odnawialna (OZE)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-IS-EO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Energetyka odnawialna (OZE)
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

Wykład: P6S_WK, P6S_UW, P6S_KO

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematem.


Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami odnawialnych źródeł energii (OZE). Poznanie zagadnień środowiskowych, technologicznych oraz ekonomicznych wykorzystania energii: słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i biomasy.

Pełny opis:

Energia alternatywna, niekonwencjonalna, środowiskowa, odnawialna to są niemal synonimy tej samej energii, która po dekadach wykorzystania emisyjnych paliw kopalnych, zmienia paradygmat podejścia do energetyki.

Zrównoważony rozwój realizowany jest również w zakresie pozyskania i wykorzystania energii. Na przedmiocie omówione zostaną zagadnienia środowiskowe, społeczne, technologiczne i ekonomiczne wykorzystania energii słońca, wiatru, biomasy, energii geotermalnej i wodnej

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. Student zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w temacie OZE.

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 2. Student potrafi potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych z zakresu OZE.

Przedmiotowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji:

Efekt przedmiotowy 3. Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska w tym szczególności z zakresu szerszego wykorzystania OZE.

3 ECTS [1 ECTS=30 godzin]

Udział w wykładach - 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia wykładu - 60 godz.

Suma: 90 godzin [90/30=3]

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Kurowski
Prowadzący grup: Krystian Kurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami odnawialnych źródeł energii (OZE). Poznanie zagadnień środowiskowych, technologicznych oraz ekonomicznych wykorzystania energii: słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i biomasy.

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Kurowski
Prowadzący grup: Krystian Kurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS [1 ECTS=30 godzin]

Udział w wykładach - 30 godz. (bezpośredni kontakt z wykładowcą)

Przygotowanie do zaliczenia wykładu - 55 godz.

Konsultacje 5 godz.

Suma: 90 godzin [90/30=3]

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami odnawialnych źródeł energii (OZE). Poznanie zagadnień środowiskowych, technologicznych oraz ekonomicznych wykorzystania energii: słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i biomasy.

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystian Kurowski
Prowadzący grup: Krystian Kurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS [1 ECTS=30 godzin]

Udział w wykładach - 30 godz. (bezpośredni kontakt z wykładowcą)

Przygotowanie do zaliczenia wykładu - 55 godz.

Konsultacje 5 godz.

Suma: 90 godzin [90/30=3]

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

Zapoznanie się z podstawami odnawialnych źródeł energii (OZE). Poznanie zagadnień środowiskowych, technologicznych oraz ekonomicznych wykorzystania energii: słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, wodnej i biomasy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)