Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Latin Language 4

General data

Course ID: WF-FI-13-LAC4
Erasmus code / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Latin Language 4
Name in Polish: Język łaciński 4
Organizational unit: Institute of Philosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe - rok 3 stopień I (tzw. stary program)
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Obowiązkowy poprzednik:

Latin language 3 WF-FI-LAC3

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

FI1_W05


FI1_U16

FI1_K11

Short description:

The aim of the course is continuing educaation.

After the second year of the course the student should:

- translate and unterstand longer texts

- determine known grammatical forms

- direct attention to the correct language translation

- Memorize known sentences and Latin phrases and learned vocabulary

Full description:

Obligatory classes of the Latin - 30 hours per semester , 60 hours per year.

Grading - tests.

Students become skilful at translation of Latin texts. They should know the available dictionaries and grammar textbooks to be able to use them freely .

Selected vocabulary will be presented with both the Polish and the ancient Greek translation ( The II semester of Greek) .

Bibliography:

Textbooks and dictionaries:

O.Jurewicz, L.Winniczuk, J.Żuławska:Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych. Warszawa,PWN

- St.Wilczyński, E.Pobiedzińska, A.Jaworska - Porta Latina. Podręcznik+Preparacje i komentarze. Wydawnictwo Szkolne PWN

- St. Wilczyński, T. Zarych, Rudimenta Latinitatis, Wrocław

-K. Kumaniecki - Słownik łacińsko-polski, PWN

-J. Korpanty - Słownik łacińsko-polski, PWN

- L. Winniczuk, Mały słownik polsko-łaciński, PWN, Warszawa

- M. Plezia, Słownik łacińsko-polski, t. I-V, PWN, Warszawa

- any descriptive Latin grammar

- Disce puer - Podręcznik do łaciny średniowiecznej

- J. Sondel - Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków

- A. Jougan - Słownik kościelny łacińsko - polski

Complementary reading list:

- L. Winniczuk, Słownik kultury antycznej (Grecja - Rzym), Warszawa

- P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Ossolineum, Wrocław

- A.W. Mikołajczyk, Łacina w kulturze polskiej, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław

- M. Korolko, Thesaurus. Skarbiec łacińskich sentencji i powiedzeń w literaturze polskiej, WP, Warszawa,

- Z. Kubiak - Dzieje Greków i Rzymian; Świat Książki

- Z. Kubiak - Literatura Greków i Rzymian; Świat Książki

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Knowledge:

1. the student is able to account for the grammatical structures introduced in the 4th semester, 2. develops the translation technique; 3. knows elements of ancient culture

Abilities:

4. the student is able to look up, assess and use the information found in dictionaries and grammar rules in an efficient way; 5. notices relationship between particular sentence elements and the text as a whole and is able to analyze the full sentence as such; 6. finds relevant information in the text

Competences:

The student – 7. realizes the importance of knowing the language; 8. is aware of the significance of a substantive comment; 9. is open to the ideas and criticism of others; 10. acquires and evaluates new information without the help of others

ECTS:

participation in classes 15x1,5h = 22,5 h

preparation for classes 15 x 0,5h = 7,5 h

total 30 [ 30/30 (25) = 1]

liczba ECTS: 1

Assessment methods and assessment criteria:

The final grade consists of:

- an assessment of the student’s preparation for each week’s classes

- passing all quick-check tests

- the student’s activity in class

Assessment methods:

Current evaluation- checking home writing assignments (2-5, pass or no)

- evaluation of the student’s preparation for class (pass or no)

- evaluation of quick-check tests – 50% - 3 - is a pass; 90% - 5

- final test at the end of the semester (2-5, 35% is a grade of dst –D)

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Ancient language classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Ancient language classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Magdalena Bejm
Group instructors: Magdalena Bejm
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)