Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Isotopes in Enviroment

General data

Course ID: WF-OB-IS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Isotopes in Enviroment
Name in Polish: Izotopy w środowisku
Organizational unit: Center for Ecology and Ecophilosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3amfbk2z9fnY38TDu2WXDSdfKdbFGqryW5D1t_CpGGNoc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6f050138-f662-4a8a-971d-2dcac9924232&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 3.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

OB2_W10

OB2_W12

OB2_U01

OB2_U09

OB2_U13


Preliminary Requirements:

(in Polish) brak wymagań

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje problematykę z zakresu badań izotopowych. Badania trwałych izotopów stanowią narzędzie badawcze coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką analiz izotopowych, zaprezentowanie szerokiego wachlarza aplikacji technik izotopowych w różnych obszarach badawczych, w szczególności w badaniach środowiskowych i ekologii człowieka. Wprowadzone zostaną również pojęcie tafonomii i diagenezy, omówione zostaną metody oceny zmian diagenetycznych w materiale szkieletowym.

Wykład zawiera szczegółową charakterystykę izotopów węgla, azotu, tlenu i strontu.

Full description: (in Polish)

Pierwiastki i ich izotopy

Definicja frakcjonowanie izotopowego. Terytorialne zróżnicowanie delt izotopowych

Rola badań izotopów środowiskowych w zrozumieniu zmian klimatycznych

Śledzenie wędrówek zwierząt

Badania pochodzenia i migracji człowieka

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz pierwiastków śladowych

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz izotopów stabilnych

Weaning stress a izotopy tlenu, węgla i azotu

Pojęcie tafonomii i diagenezy

Materiał badawczy w badaniach izotopowych (Budowa chemiczna tkanki kostnej)

Metodologia badań izotopowych z użyciem tkanek i interpretacja wyników

Zastosowania analiz izotopowych w badaniach żywności, kontroli jakości, medycynie

Aplikacje badań izotopowych w hydrologii, geologii i ekologii.

Bibliography: (in Polish)

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

oraz najnowsze publikacje naukowe

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Cel przedmiotu to zapoznanie z tematyką stabilnych i promieniotwórczych izotopów oraz zastosowaniem tego typu badań w ochronie środowiska.

Efekty kształcenia:

Wiedza: Student zna budowę atomu i charakteryzuje przestrzeń wokół atomu. Zna najważniejsze zagadnienia związane z promieniotwórczością. Student zna pojęcia związane z właściwościami izotopów. Rozumie związek między środowiskiem, chemią środowiska i zdrowiem i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Student posiada wiedzę na temat negatywnych i pozytywnych skutków oddziaływania pierwiastków i ich izotopów na organizmy żywe, bioróżnorodność.

Umiejętności: Student potrafi odnaleźć literaturę związaną z tematyką izotopową, czyta teksty w języku angielskim, posługuje się słownictwem technicznym tak w języku polskim, jak i angielskim. Student słucha ze zrozumieniem prezentacji ustnej, potrafi w prostych zadaniach (indywidualnie bądź zespołowo) ocenić zasadność zastosowania prezentowanych metod badawczych w zależności od podejmowanego problemu badawczego. Student potrafi krytycznie ocenić informacje o środowisku na podstawie dostępnych wartości proporcji izotopowych.

Kompetencje: Student rozumie konieczność pogłębiania nabytej wiedzy, rolę edukacji, upowszechniania wiedzy w dziedzinie nauk przyrodniczych. Student ma świadomość konsekwencji wykorzystywania izotopów pierwiastków promieniotwórczych np. w energetyce, odnajduje się w tematyce wykorzystywania izotopów przez człowieka.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Egzamin 51 - 60% w zależności od frekwencji, każdy następny przedział 10% to coraz lepsza ocena.

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Group instructors: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyNTZmMTQtMTEwYi00M2VkLTk3MzgtOGViMWJmZjMwZTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24c5d38-5dcf-47a9-aa6c-e814d1703a1e%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje problematykę z zakresu badań izotopowych. Badania trwałych izotopów stanowią narzędzie badawcze coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką analiz izotopowych, zaprezentowanie szerokiego wachlarza aplikacji technik izotopowych w różnych obszarach badawczych, w szczególności w badaniach środowiskowych i ekologii człowieka. Wprowadzone zostaną również pojęcie tafonomii i diagenezy, omówione zostaną metody oceny zmian diagenetycznych w materiale szkieletowym.

Wykład zawiera szczegółową charakterystykę izotopów węgla, azotu, tlenu i strontu.

Full description: (in Polish)

Pierwiastki i ich izotopy

Definicja frakcjonowanie izotopowego. Terytorialne zróżnicowanie delt izotopowych

Rola badań izotopów środowiskowych w zrozumieniu zmian klimatycznych

Śledzenie wędrówek zwierząt

Badania pochodzenia i migracji człowieka

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz pierwiastków śladowych

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz izotopów stabilnych

Weaning stress a izotopy tlenu, węgla i azotu

Pojęcie tafonomii i diagenezy

Materiał badawczy w badaniach izotopowych (Budowa chemiczna tkanki kostnej)

Metodologia badań izotopowych z użyciem tkanek i interpretacja wyników

Zastosowania analiz izotopowych w badaniach żywności, kontroli jakości, medycynie

Aplikacje badań izotopowych w hydrologii, geologii i ekologii.

Bibliography: (in Polish)

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

oraz najnowsze publikacje naukowe

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Group instructors: Barbara Mnich
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyNTZmMTQtMTEwYi00M2VkLTk3MzgtOGViMWJmZjMwZTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24c5d38-5dcf-47a9-aa6c-e814d1703a1e%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje problematykę z zakresu badań izotopowych. Badania trwałych izotopów stanowią narzędzie badawcze coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką analiz izotopowych, zaprezentowanie szerokiego wachlarza aplikacji technik izotopowych w różnych obszarach badawczych, w szczególności w badaniach środowiskowych i ekologii człowieka. Wprowadzone zostaną również pojęcie tafonomii i diagenezy, omówione zostaną metody oceny zmian diagenetycznych w materiale szkieletowym.

Wykład zawiera szczegółową charakterystykę izotopów węgla, azotu, tlenu i strontu.

Full description: (in Polish)

Pierwiastki i ich izotopy

Definicja frakcjonowanie izotopowego. Terytorialne zróżnicowanie delt izotopowych

Rola badań izotopów środowiskowych w zrozumieniu zmian klimatycznych

Śledzenie wędrówek zwierząt

Badania pochodzenia i migracji człowieka

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz pierwiastków śladowych

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz izotopów stabilnych

Weaning stress a izotopy tlenu, węgla i azotu

Pojęcie tafonomii i diagenezy

Materiał badawczy w badaniach izotopowych (Budowa chemiczna tkanki kostnej)

Metodologia badań izotopowych z użyciem tkanek i interpretacja wyników

Zastosowania analiz izotopowych w badaniach żywności, kontroli jakości, medycynie

Aplikacje badań izotopowych w hydrologii, geologii i ekologii.

Bibliography: (in Polish)

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

oraz najnowsze publikacje naukowe

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 30 places more information
Coordinators: Aleksandra Lisowska-Gaczorek
Group instructors: Barbara Mnich
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyNTZmMTQtMTEwYi00M2VkLTk3MzgtOGViMWJmZjMwZTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24c5d38-5dcf-47a9-aa6c-e814d1703a1e%22%7d
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Lectures - examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład obejmuje problematykę z zakresu badań izotopowych. Badania trwałych izotopów stanowią narzędzie badawcze coraz częściej wykorzystywane w różnych dziedzinach. Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z metodyką analiz izotopowych, zaprezentowanie szerokiego wachlarza aplikacji technik izotopowych w różnych obszarach badawczych, w szczególności w badaniach środowiskowych i ekologii człowieka. Wprowadzone zostaną również pojęcie tafonomii i diagenezy, omówione zostaną metody oceny zmian diagenetycznych w materiale szkieletowym.

Wykład zawiera szczegółową charakterystykę izotopów węgla, azotu, tlenu i strontu.

Full description: (in Polish)

Pierwiastki i ich izotopy

Definicja frakcjonowanie izotopowego. Terytorialne zróżnicowanie delt izotopowych

Rola badań izotopów środowiskowych w zrozumieniu zmian klimatycznych

Śledzenie wędrówek zwierząt

Badania pochodzenia i migracji człowieka

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz pierwiastków śladowych

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz izotopów stabilnych

Weaning stress a izotopy tlenu, węgla i azotu

Pojęcie tafonomii i diagenezy

Materiał badawczy w badaniach izotopowych (Budowa chemiczna tkanki kostnej)

Metodologia badań izotopowych z użyciem tkanek i interpretacja wyników

Zastosowania analiz izotopowych w badaniach żywności, kontroli jakości, medycynie

Aplikacje badań izotopowych w hydrologii, geologii i ekologii.

Bibliography: (in Polish)

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

oraz najnowsze publikacje naukowe

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)