Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Registration and labeling of chemicals

General data

Course ID: WF-OB-REJO
Erasmus code / ISCED: 07.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Registration and labeling of chemicals
Name in Polish: Rejestracja i oznakowanie chemikaliów
Organizational unit: Center for Ecology and Ecophilosophy
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

intermediate

Learning outcome code/codes:

OB2_W02

OB2_W11

OB2_U04

OB2_U08

Short description:

Regulations: Reach and CLP. Substances and mixtures classified as hazardous. Construction and description of safety data sheet. Safety Data Sheets and their importance in the workplace. Classification of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling rules for substances and mixtures classified as hazardous. Registration of substances and mixtures classified as dangerous.

Full description:

Regulations: Reach and CLP. Substances and mixtures classified as hazardous. Construction and description of safety data sheet. Safety Data Sheets and their importance in the workplace. Classification of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling rules for substances and mixtures classified as hazardous. Registration of substances and mixtures classified as dangerous.

Bibliography:

1.Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45 / EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769 / EEC and Commission Directive 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC and 2000/21 / W.

2. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on the classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548 / EEC and 1999/45 / EC and amending Regulation (EC) No 1907/2006 implements in the European Union the rules for the classification, labeling and packaging of substances and mixtures contained in the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS). Regulation No 1272/2008 is called CLP - Classification, Labeling and Packaging.

Assessment methods and assessment criteria:

Test

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Marta Pochopień
Group instructors: Marta Pochopień
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abf5da63471cc46cc82c7bfc75acba879%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=492604a4-f9bb-485e-aa2c-a9dcd3cda5fd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

The student knows the procedure of registration of hazardous substances and mixtures, is able to use the definition of hazardous substances and mixtures, as well as the safety data sheet. He knows the rules of labeling substances and mixtures classified as hazardous. He skilfully uses the regulations related to the registration of chemicals.

Short description:

Regulations: Reach and CLP. Substances and mixtures classified as hazardous. Construction and description of safety data sheet. Safety Data Sheets and their importance in the workplace. Classification of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling rules for substances and mixtures classified as hazardous. Registration of substances and mixtures classified as dangerous.

Full description:

Regulations: Reach and CLP. Substances and mixtures classified as hazardous. Construction and description of safety data sheet. Safety Data Sheets and their importance in the workplace. Classification of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling rules for substances and mixtures classified as hazardous. Registration of substances and mixtures classified as dangerous.

Bibliography:

1.Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45 / EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769 / EEC and Commission Directive 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC and 2000/21 / W.

2. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on the classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548 / EEC and 1999/45 / EC and amending Regulation (EC) No 1907/2006 implements in the European Union the rules for the classification, labeling and packaging of substances and mixtures contained in the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS). Regulation No 1272/2008 is called CLP - Classification, Labeling and Packaging.

Wymagania wstępne:

Knowledge of the definition of substance and mixture classified as hazardous. Types and classification of substances and mixtures classified as hazardous. Analysis of records contained in data sheets of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling of substances and mixtures classified as hazardous.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Marta Pochopień
Group instructors: Marta Pochopień
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abf5da63471cc46cc82c7bfc75acba879%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=492604a4-f9bb-485e-aa2c-a9dcd3cda5fd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Short description:

Regulations: Reach and CLP. Substances and mixtures classified as hazardous. Construction and description of safety data sheet. Safety Data Sheets and their importance in the workplace. Classification of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling rules for substances and mixtures classified as hazardous. Registration of substances and mixtures classified as dangerous.

Full description:

Regulations: Reach and CLP. Substances and mixtures classified as hazardous. Construction and description of safety data sheet. Safety Data Sheets and their importance in the workplace. Classification of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling rules for substances and mixtures classified as hazardous. Registration of substances and mixtures classified as dangerous.

Bibliography:

1.Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45 / EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769 / EEC and Commission Directive 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC and 2000/21 / W.

2. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on the classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548 / EEC and 1999/45 / EC and amending Regulation (EC) No 1907/2006 implements in the European Union the rules for the classification, labeling and packaging of substances and mixtures contained in the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS). Regulation No 1272/2008 is called CLP - Classification, Labeling and Packaging.

Wymagania wstępne:

Knowledge of the definition of substance and mixture classified as hazardous. Types and classification of substances and mixtures classified as hazardous. Analysis of records contained in data sheets of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling of substances and mixtures classified as hazardous.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Marta Pochopień
Group instructors: Marta Pochopień
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3abf5da63471cc46cc82c7bfc75acba879%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=492604a4-f9bb-485e-aa2c-a9dcd3cda5fd&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Regulations: Reach and CLP. Substances and mixtures classified as hazardous. Construction and description of safety data sheet. Safety Data Sheets and their importance in the workplace. Classification of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling rules for substances and mixtures classified as hazardous. Registration of substances and mixtures classified as dangerous.

Full description:

Regulations: Reach and CLP. Substances and mixtures classified as hazardous. Construction and description of safety data sheet. Safety Data Sheets and their importance in the workplace. Classification of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling rules for substances and mixtures classified as hazardous. Registration of substances and mixtures classified as dangerous.

Bibliography:

1.Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45 / EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769 / EEC and Commission Directive 91/155 / EEC, 93/67 / EEC, 93/105 / EC and 2000/21 / W.

2. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on the classification, labeling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548 / EEC and 1999/45 / EC and amending Regulation (EC) No 1907/2006 implements in the European Union the rules for the classification, labeling and packaging of substances and mixtures contained in the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS). Regulation No 1272/2008 is called CLP - Classification, Labeling and Packaging.

Wymagania wstępne:

Knowledge of the definition of substance and mixture classified as hazardous. Types and classification of substances and mixtures classified as hazardous. Analysis of records contained in data sheets of substances and mixtures classified as hazardous. Labeling of substances and mixtures classified as hazardous.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)