Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Logic exercises

General data

Course ID: WF-ZPS-N-LC
Erasmus code / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (unknown)
Course title: Logic exercises
Name in Polish: Logika
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W01; PS_W02; PS_W05;PS_W08

Short description: (in Polish)

Kurs obejmuje elementy klasycznej semiotyki, logiki formalnej. Całość materiału jest przedstawiana w trakcie 16 godzin. Zajęcia są połączeniem formy wykładu i ćwiczeń z akcentem na stronę praktyczną prezentowanych narzędzi logicznych. W ramach kursu, studenci poznają logiczną koncepcję języka, kategorie syntaktyczne, elementy teorii zbiorów (zakresów pojęć). Centralnym zagadnieniem jest kwestia wynikania logicznego: definicja i przykłady zastosowania.

Full description: (in Polish)

Realizowane są następujące tematy:

1. Język klasycznej logiki zdaniowej, matryce spójników prawdziwościowych, tautologie klasycznej logiki zdaniowej, metoda 0-1

2. Wynikanie logiczne. Formalizacje wybranych wypowiedzi języka naturalnego i ich poprawność na gruncie klasycznej logiki zdaniowej

3. Sposoby uzasadniania zdań

4. Błędy logiczne

5. Elementy teorii definicji i wybrane błędy w definicjach

6. Błędy w argumentacjach

7. Przykłady wadliwych złożonych wypowiedzi argumentacyjnych i sposoby usuwania błędów.

Bibliography: (in Polish)

Literatura obowiązkowa

E. Nieznański, Logika. Podstawy – język – uzasadnianie, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca

B. Stanosz, Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, PWN, Warszawa 1999

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student posiada elementarną wiedzę z zakresu logiki stosowanej do psychologii, umie zastosować narzędzia logiki do analizy wypowiedzi, potrafi racjonalnie formułować argumenty w dyskusji i odpierać argumenty, które uznaje za wadliwe.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Koniecznym warunkiem zaliczenia jest obecność (maksymalna liczba nieobecności: 2 godziny). Kurs kończy zaliczenie na ocenę pisemnego kolokwium. Próg minimalny: 7 punktów, próg maksymalny: 10 punktów.

Proponowane oceny: 7 p - dst; 7,01-7,9 - dst+; 8-8,5 - db; 8,6-9,0-db+; 9,01-10 - bdb.

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Marcin Łyczak
Group instructors: Marcin Łyczak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Roman Tomanek
Group instructors: Roman Tomanek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Kurs logiki ma na celu wyposażenie studentów w podstawowe narzędzia semiotyczne umożliwiające precyzyjne i świadome wykorzystanie języka potocznego i naukowego

Full description:

.Objectives of the course: The aim of the course is to provide students with basic issues in logic, general science methodology and semiotics. The basic assumption in the design of the curriculum was the belief that the great value in the work of a psychologist is the ability to think accurately and logically correctly and to communicate his thoughts. The classes also provide conceptual apparatus necessary during the humanities studies.

Bibliography:

K. Ajdukiewicz, Logika pragmatyczna, Warszawa 1965.

W. Marciszewski (red.), Logika formalna. Zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki, Wrocław 1987.

W. Marciszewski (red.), Mała encyklopedia logiki, Wrocław 1988.

E. Nieznański, Logika. Podstawy - język - uzasadnianie, Warszawa 2000.

J. Wajszczyk, Wstęp do logiki, Olsztyn 2001.

Z. Ziembiński. Logika praktyczna. Warszawa 1992

Wymagania wstępne:

Knowledge of elements of Polish grammar at the high school level and elements of mathematics at the high school level specified for classes with a humanistic profile.

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Roman Tomanek
Group instructors: Roman Tomanek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 16 hours more information
Coordinators: Roman Tomanek
Group instructors: Roman Tomanek
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)