Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Psychology of individual differences

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PI
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Psychology of individual differences
Name in Polish: Psychologia różnic indywidualnych
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) PS_W07; PS_W18; PS_U03; PS_U05

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Paulina Baran
Group instructors: Paulina Baran
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Wykład dotyczy problematyki różnic występujących między ludźmi w zakresie inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

Zakres tematów realizowanych w ramach wykładu obejmuje:

1. Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych – historia, geneza, podstawowe pojęcia, determinanty.

2. Rozumienie i struktura inteligencji oraz mechanizmy leżące u jej podstaw.

3. Diagnoza inteligencji. Kontrowersje oraz skutki społeczne stosowania testów inteligencji.

4. Rola inteligencji w życiu codziennym.

5. Pojęcie inteligencji emocjonalnej, jej diagnoza, związki z innymi charakterystykami indywidualnymi oraz funkcjonalne znaczenie.

6. Kompetencje społeczne, ich znaczenie oraz pomiar.

7. Wprowadzenie do psychologii temperamentu – historia, definicje, pionierzy współczesnych badań nad temperamentem.

8. Temperament – wybrane teorie, diagnoza oraz funkcjonalne znaczenie.

Full description: (in Polish)

Wykład dotyczy problematyki różnic występujących między ludźmi w zakresie inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

Zakres tematów realizowanych w ramach wykładu obejmuje:

1. Wprowadzenie do psychologii różnic indywidualnych – historia, geneza, podstawowe pojęcia, determinanty.

2. Rozumienie i struktura inteligencji oraz mechanizmy leżące u jej podstaw.

3. Diagnoza inteligencji. Kontrowersje oraz skutki społeczne stosowania testów inteligencji.

4. Rola inteligencji w życiu codziennym.

5. Pojęcie inteligencji emocjonalnej, jej diagnoza, związki z innymi charakterystykami indywidualnymi oraz funkcjonalne znaczenie.

6. Kompetencje społeczne, ich znaczenie oraz pomiar.

7. Wprowadzenie do psychologii temperamentu – historia, definicje, pionierzy współczesnych badań nad temperamentem.

8. Temperament – wybrane teorie, diagnoza oraz funkcjonalne znaczenie.

Bibliography: (in Polish)

1. Goleman, D. (2014). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.

2. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

3. Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

4. Nęcka, E. (2003). Inteligencja. Geneza – Struktura - Funkcje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

5. Strelau, J. (2001). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Strelau, J. (2002). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

7. Strelau, J. (2007) (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki (t. 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

8. Strelau, J. (2014). Różnice indywidualne. Historia – determinanty – zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Ocena z egzaminu (testu wiadomości) stanowi ocenę końcową z zajęć.

Wymagania dla poszczególnych ocen:

- ocena 5 (bdb) wskazuje na bardzo dobrą znajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

- ocena 4 (db) wskazuje na dobrą znajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

- ocena 3 (dst) wskazuje na dostateczną znajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

- ocena 2 (brak zaliczenia zajęć) wskazuje na nieznajomość: podstawowych pojęć psychologii różnic indywidualnych, różnych koncepcji i teorii inteligencji oraz temperamentu, funkcjonalnego znaczenia inteligencji i temperamentu, a także narzędzi diagnozy inteligencji, temperamentu oraz kompetencji społecznych.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Paulina Baran
Group instructors: Paulina Baran
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Paulina Baran
Group instructors: Paulina Baran
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 16 hours more information
Coordinators: Paulina Baran
Group instructors: Paulina Baran
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)