Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Doradztwo i pomoc psychologiczna

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PPC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Doradztwo i pomoc psychologiczna
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: (unknown)
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) brak

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznane słuchaczy z problemami prowadzenia zawodoznawstwa, doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczne w obszarze psychologii pracy i organizacji.

Full description: (in Polish)

1. Rola doradztwa psychologicznego we współczesnym rozwoju społecznym.

2. Specyfika doradztwa psychologicznego na współczesnym rynku pracy (diagnoza predyspozycji: specjalistycznych, zawodowych, sportowych oraz poradnictwo w wyborze ścieżki rozwoju i edukacji, wyboru zawodu)

3. Prawne aspekty funkcjonowania doradztwa psychologicznego (poradnie psychologiczne samorządowe, prywatne- zakres działania, uprawnienia, dokumenty dla klientów)

4. Organizacja doradztwa psychologicznych w Polsce (PPP, agencje doboru personalnego, pracownie psychologiczne/psychotechniczne, placówki i gabinety komercyjne)

Bibliography: (in Polish)

Buckingham M., 1. Buckingham M., Coffman C., Po pierwsze: Złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, MT Biznes, Warszawa 2012.

Czahajda R., Wydrych K., Jak błędy poznawcze wpływają na wynik rozmowy rekrutacyjnej?, W:Human Resources Management Evidence Based. Podręcznik Eksperta, 2019, s. 78-88.

Diekmann, J., & König, C. J. (2015). Personality testing in personnel selection: Love it? Leave it? Understand it! In I. Nikolaou & J. K. Oostrom (Eds.), Employee recruitment, selection, and assessment: Contemporary issues for theory and practice (pp. 117–135). Routledge/Taylor & Francis Group.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Januszkiwcz, K. (2016). Wykorzystanie testów psychologicznych w praktyce zarządzania. Zeszyty Naukowe, 7(955), 57-96.

Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN,1. Warszawa 2008.

Lipinska-Grobelny, A. (2005). Ośrodek oceny (Assessment Centre). Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 102-112,

Szustrowa T., Testy w biznesie standardy i praktyka, Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2011,

Wekselberg V., (2009), Trafna procedura. Koszty i walidacja metod selekcji menedżerów w Polsce, Personel i Zarządzanie, 10,

Suchar M., (2005), Rekrutacja i selekcja pracowników, Wyd. CH Beck, Warszawa

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia doradztwa zawodowego

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań doradztwa zawodowego

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia doradztwa zawodowego

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy niezbędnej do prowadzenia doradztwa zawodowego

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie doradztwa zawodowego.

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie doradztwa zawodowego.

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań w zakresie doradztwa zawodowego.

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy niezbędnej do prowadzenia badań w zakresie doradztwa zawodowego.

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie samodzielnie zaplanować i prowadzić badania oraz udzielać porad w zakresie doradztwa zawodowego.

Na ocenę- 4: podczas planowania procesu diagnostycznego, prowadzenia kontraktu

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przeprowadzić kontraktu psychologicznego, a podczas planowania procesu diagnostycznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych nie jest samodzielny i wymaga znacznej pomocy.

Na ocenę- 2: nie potrafi właściwe przeprowadzić badań psychologicznych.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie diagnostyki psychologiczne, postępuje etycznie.

.

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie samodzielnie dokonać zaplanować przebieg procesu diagnostycznego i wybrać adekwatne narzędzia diagnostyczne, umie bdb. przeprowadzić kontrakt psychologiczny, samodzielnie przeprowadzić diagnozę, zinterpretować, zintegrować uzyskane dane i dokonać diagnozy; potrafi bardzo dobrze przekazywać informacje zwrotne o wynikach badania.

Na ocenę- 4: podczas planowania procesu diagnostycznego, prowadzenia kontraktu psychologicznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych na ogół jest mało samodzielny i wymaga pewnej pomocy.

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przeprowadzić kontraktu psychologicznego, a podczas planowania procesu diagnostycznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych nie jest samodzielny i wymaga znacznej pomocy.

Na ocenę- 2: nie potrafi właściwe przeprowadzić badań psychologicznych.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie diagnostyki psychologiczne, postępuje etycznie.

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Zdzisław Kobos, Aleksandra Kűhn-Dymecka
Group instructors: Zdzisław Kobos, Aleksandra Kűhn-Dymecka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa, oraz tworzenia ścieżek kariery zawodowej.

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Łukasz Subramanian
Group instructors: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Łukasz Subramanian
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa, oraz tworzenia ścieżek kariery zawodowej.

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Łukasz Subramanian
Group instructors: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Łukasz Subramanian
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)