Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Psychopatologia

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PSP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Psychopatologia
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W13,PS_W17,PS_U04,PS_U011,PS_K04,PS_W17,PS_K06

Preliminary Requirements:

(in Polish) bez wymagań wstępnych

Short description: (in Polish)

Student nabędzie wiedzę z zakresu podstaw rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej zróżnicowanej ze względu na rodzaj i specyfikę zaburzenia psychicznego.

Omówienie zagadnień psychopatologii ogólnej i szczegółowej. Zapoznanie z objawami chorób psychicznych i zaburzeń psychicznych (schizofrenią, chorobami afektywnymi, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, otępieniami). Analiza problemów stygmatyzacji, a także specyfiki kontaktu z chorym psychicznie

Full description: (in Polish)

Przedstawienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychopatologii celem poszerzenia ich ogólnego zasobu wiadomości, ukierunkowujących ich psychologiczne kształcenie na podstawy rozpoznawania zaburzeń psychicznych i udzielania pomocy psychologicznej oraz przekazanie elementów psychopatologii jako teoretycznych podstaw dotyczących patogenezy i mechanizmów zaburzeń psychicznych mających zastosowanie w zakresie nauczania psychologii klinicznej stosowanej

Bibliography:

Aleksandrowicz J.: Zaburzenia nerwicowe. WN PZWL, Warszawa 1998.

Bilikiewicz A., Pużyński S., Rybakowski J., Wciórka J. (red.): Psychiatria. Urban & Partner, Wrocław 2002..

Grzywa A.: Omamy i urojenia. Urban & Partner, Wrocław 2000.

Jakubik A.: Zaburzenia osobowości. Wyd. 3. uaktualnione, WN PZWL, Warszawa 2003.

Kępiński A.: Melancholia. PZWL, Warszawa 1974.

Kępiński A.: Lęk. PZWL, Warszawa 1977.

Kępiński A.: Schizofrenia. Wyd. III, PZWL, Warszawa 1979.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. UWM „Vesalius”

Rybakowski J., Pużyński S. Wciórka J., ( red) ( 2009) Psychiatria Tom 2 Wrocław, Elesvier Urban&Partner

Seligman M., Walker E., Rosenhan D (2003) Psychopatologia. Warszawa Zysk i S-ka

Kaplan H., Sadock B.,( 1995) Psychiatria kliniczna. Wrocław. Urban & Partner

Cierpiałkowska L.,(2011) Psychopatologia, Wyd. Naukowe Scholar

Klimasiński K., ( 2000). Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

W wyniku kształcenia teoretycznego psycholog nabędzie umiejętność :

- definiowania i rozpoznawania objawów zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i zachowania, afektywnych, schizofrenicznych i związanych z używaniem substancji psychoaktywnych

- różnicowania zaburzeń nerwicowych z zaburzeniami osobowości i afektywnymi

- różnicowania zaburzeń schizofrenicznych, psychozy po środkach odurzających, zaburzeń schizotypowych, zaburzeń schizoafektywnych i podwójnej diagnozy

- wykorzystywania wiedzy o stanie psychicznym i funkcjonowaniu pacjenta we wcześniejszych okresach rozwojowych, ważnych dla aktualnej diagnozy kompetencji społecznych; samodzielnego definiowania i rozpoznawania objawów zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

- samodzielnego różnicowania zaburzeń schizofrenicznych, psychozy po środkach odurzających, zaburzeń schizpotypowych, zaburzeń schizoafektywnych i podwójnej diagnozy

- samodzielnego różnicowania zburzeń nerwicowych z zaburzeniami osobowości i zaburzeniami afektywnymi

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena 2 ( ndst)- student nie potrafi odpowiedzieć na pytania zawarte w egzaminie pisemnym

Ocena 3 ( dst) student w ograniczonym stopniu potrafi odpowiedzieć na pytania - 60 % odpowiedzi poprawnych.

Ocena 4 ( db) student ma średnio uporządkowaną wiedzę z psychopatologii z elementami psychiatrii, potrafi udzielić 75% odpowiedzi poprawnych

Ocena 5 ( bdb)- student ma w pełni uporządkowaną wiedzę z psychopatologii, potrafi udzielić 95% odpowiedzi poprawnych na egzaminie pisemnym.

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Monika Frajnt-Dąbrowska
Group instructors: Monika Frajnt-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Monika Frajnt-Dąbrowska
Group instructors: Monika Frajnt-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Monika Frajnt-Dąbrowska
Group instructors: Monika Frajnt-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 32 hours more information
Coordinators: Monika Frajnt-Dąbrowska
Group instructors: Monika Frajnt-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)