Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Psychopatologia

General data

Course ID: WF-ZPS-N-PSP1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Psychopatologia
Organizational unit: Institute of Psychology
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
ECTS credit allocation (and other scores): 5.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PS_W13,PS_W17,PS_U04,PS_U011,PS_K04,PS_W17,PS_K06

Preliminary Requirements:

(in Polish) bez wymagań wstępnych

Full description: (in Polish)

1.Systemy klasyfikacji i diagnozy (DSM, ICD).

2. Diagnoza kliniczna

- -wywiad i obserwacja kliniczna (genogram) - pacjent z zaburzeniami psychicznymi;

- zastosowanie wybranych metod badania psychologicznego (MMPI-2; SCID, PID, KPD oraz metod przesiewowych )

3. Komunikacja z pacjentem

Bibliography: (in Polish)

Aleksandrowicz J.: Zaburzenia nerwicowe. WL PZWL, Warszawa 1998.

Bilikiewicz A., Psychiatria, PZWL, Warszawa 2007

Bizoń Z.: Społeczność lecznicza. W: H. Wardaszko-Łyskowska (red.): Terapia grupowa w psychiatrii. Wyd. 2, PZWL, Warszawa 1980, s. 358-404.

Carson, R.C ,Butcher, J.Nl ,Mineka, S., Dietrich, W, Psychologia zaburzeń, GWP, Gdańsk 2003

Cierpiałkowska L. (red.): Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia. UAM, Poznań 2004.

Grzesiuk L. (red.): Psychoterapia. T. 1-3, ENETEIA, Warszawa 2005.

Jakubik A.: Zaburzenia osobowości. Wyd. 3. uaktualnione, WN PZWL, Warszawa 2003.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. UWM Vesalius – IPiN, Kraków-Warszawa 1997.

Meyer R. G, Psychopatologia, GWP, Gdańsk 2003

Millon T., Davis R.: Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. IPZ, Warszawa 2005.

Paluchowski W. J.:Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe.WN "Scholar", Warszawa 2001.

Seligmann E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L., Psychopatologia, Zysk i S-ka, Poznań 2003

Sęk H. (red.): Psychologia kliniczna. T. 1-2, WN PWN, Warszawa 2005.

Sęk H.: Wprowadzenie do psychologii klinicznej. WN Scholar, Warszawa 2001.

Simon F. B., Stierlin H.: Słownik terapii rodzin. GWP, Gdańsk 1998.

Stemplewska- Żakowicz, Wywiad psychologiczny, EMU, Warszawa

Stepulak M.:Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej. RW KUL, Lublin 1995.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

- obecność na ćwiczeniach (dopuszczalne 3 nieobecności w roku akademickim)

- zaliczenie pisemne obejmujące materiał z ćwiczeń

Classes in period "Academic year 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Monika Frajnt-Dąbrowska
Group instructors: Monika Frajnt-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Monika Frajnt-Dąbrowska
Group instructors: Monika Frajnt-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2023/24" (in progress)

Time span: 2023-10-01 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Monika Frajnt-Dąbrowska
Group instructors: Monika Frajnt-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Academic year 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 32 hours more information
Coordinators: Monika Frajnt-Dąbrowska
Group instructors: Monika Frajnt-Dąbrowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)