Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa języka włoskiego I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-1-GraOpJCI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa języka włoskiego I
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10, FW1_U01, FW1_K01Wymagania wstępne:

Zalecana jest znajomość języka włoskiego na poziomie A1.

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie praktyczne do wykładu "Gramatyka opisowa języka włoskiego" dla studentów I roku Italianistyki oraz mają na celu ćwiczenie i pogłębianie terminologii związanej z gramatyką włoską i podstawowych zagadnień z dziedziny morfologii i składni języka włoskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Wprowadzenie.

2.Części mowy.

3. Grupa nominalna. Podział na syntagmy.

4. Rzeczownik

5. Rodzajnik

6. Przymiotnik: pozycja i kolokacja

7. Zaimek

UWAGA: Zależnie od postępów grupy studenckiej, kolejność i treść omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

M. Dardano, P. Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna 1995

S. Widłak, Gramatyka języka włoskiego,Warszawa 2006

B. Storni, Gramatyka języka włoskiego. Ćwiczenia, Delta, Warszawa 1998

Berruto-Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino 2011

A. Latino, M. Muscolino, Sł. Braun, Gramatyka włoska dla wszystkich, Edilingua-Nowela, Poznań 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA

Student rozumie zmienność języka włoskiego, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji jego systemu gramatycznego.

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi posługiwać się terminologią gramtyczną w języku włoskim na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy o języku oraz do jej krytycznej oceny.

OPIS ECTS - 1 punkt (30 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do kolokwiów, konsultacje: 5 godzin

Metody i kryteria oceniania:

WIEDZA

Prowadzący wprowadza nowe zagadnienia za pomocą opowiadania oraz elicytacji stosownych informacji. Stosowane metody to wspólne i samodzielne czytanie oraz analiza struktury i słownictwa tekstów czytanych. Wiedza nabyta przez studentów weryfikowana jest w formie ćwiczeń i kolokwiów.

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności Studentów podnoszone są za pomocą różnych ćwiczeń pisemnych przeprowadzanych w parach lub samodzielnie.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- regularne przynoszenie ćwiczeń rozwiązanych;

- zdawanie od 3 do 5 testów pisemnych (z wynikiem ogólnym min. 60%).

Kryteria oceniania:

- na ocenę 3 (dst.): poprawnie wykorzystuje zaledwie kilka narzędzi;

- na ocenę 4 (db.): poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz potrafi je porównać;

- na ocenę 5 (bdb.): potrafi poprawnie wykorzystać zaproponowane w trakcie zajęć narzędzia, potrafi porównać ich efektywnosć a także samodzielnie identyfikować narzędzia potrzebne do rozwiązywania zadanego problemu z jednoczesnym uzasadnieniem wyboru.

Dopuszczalne są 3 nieobecności w ciągu semestru. W przypadku większej ilości nieobecności, będzie wymagane samodzielne przerobienie dodatkowych materiałów, których znajomość będzie sprawdzona ustnie lub pisemnie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leonardo Masi, Roberto Peressin
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=18223
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Ćwiczenia stanowią uzupełnienie praktyczne do wykładu "Gramatyka opisowa języka włoskiego" dla studentów I roku Italianistyki oraz mają na celu ćwiczenie i pogłębianie terminologii związanej z gramatyką włoską i podstawowych zagadnień z dziedziny morfologii i składni języka włoskiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia będą poświęcone następującym zagadnieniom:

1. Wprowadzenie. Części mowy.

2. Grupa nominalna. Podział na syntagmy.

3/4. Rzeczownik

5. Rodzajnik

6/7. Przymiotnik

8. Zaimek

9/10. Grupa czasownikowa. Czasownik.

11. Przysłówek

12. Przyimek

13. Spójnik

14. Wykrzyknik

15. Podstawy słowotwórstwa

UWAGA: Zależnie od postępów grupy studenckiej, kolejność i treść omawianych zagadnień może ulec zmianie.

Literatura:

M. Dardano, P. Trifone, Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna 1995

S. Widłak, Gramatyka języka włoskiego,Warszawa 2006

Berruto-Cerruti, La linguistica. Un corso introduttivo, Torino 2011

A. Latino, M. Muscolino, Sł. Braun, Gramatyka włoska dla wszystkich, Poznań 2005

B. Storni, Gramatyka języka włoskiego. Ćwiczenia, Delta, Warszawa 1998

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roberto Peressin, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Roberto Peressin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.