Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
prof. ucz. dr hab.

Joanna Zajkowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Profesor Uczelni w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych
Kierownik Zakładu Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży, Kierownik kierunku Filologia Polska, Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych oraz Kierownik Kwalifikacyjnych Studiów Podyplomowych z nauczania j. polskiego w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych

Terminy konsultacji dla studentów

W semestrze zimowym 2017/2018 - w każdy poniedziałek w godz. 11:30-13:00, Kampus Dewajtis, p. 422.
Dla studentów niestacjonarnych w niedzielę zjazdów, w godz. 13:00-16:00, Kampus Dewajtis, p. 422.

Zainteresowania

Literatura polska i europejska XIX wieku.
Polska poezja II połowy XIX wieku.
Polska i światowa literatura dla dzieci i młodzieży.

Koordynowane przedmioty

2019/20_Z - Dialektologia WH-FP-II-1-Dialekt-Z
2019/20_Z - Dramaty Norwida WH-KON-DramatyNorw
2019/20_Z - Dyskurs medialny WH-FP-SP-II-2-DysMed
2019/20_Z - Dyskurs medialny WH-FPZ-I-3-DyskMed
2019/20_Z - Emisja głosu WH-FPZ-II-1-EmisGł
2019/20_Z - Etyka WH-FPZ-I-1-Etyka
2019/20_Z - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-C
2019/20_Z - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HistPol
2019/20_Z - Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-Z
2019/20_Z - Historia języka WH-FPZ-II-1-HistJęz
2019/20_Z - Język reklamy WH-FP-SP-II-2-JezRek
2019/20_Z - Język w mediach WH-FPZ-I-2-JezwMed
2019/20_Z - Język łaciński WH-FPZ-I-1-JęzŁac
2019/20_Z - Język łaciński WH-FPZ-I-2-JezŁacin
2019/20_Z - Krytyka literacka WH-FP-II-2-KrytykLit
2019/20_Z - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJęz
2019/20_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2019/20_Z - Pedagogika ogólna WH-FPZ-II-1-PedOgól
2019/20_Z - Podstawy dydaktyki WH-FPZ-II-1-PodsDydk
2019/20_Z - Poetyka WH-FPZ-I-1-Poetyka
2019/20_Z - Poetyka WH-FPZ-I-2-Poetyka
2019/20_Z - Poetyka cz. I WH-FP-I-1-Poetyka-Z
2019/20_Z - Poetyka cz. II WH-FP-I-2-Poetyka-Z
2019/20_Z - Redakcja tekstu WH-FPZ-II-1-RedTek
2019/20_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylist
2019/20_Z - Teatr w opisie WH-SP-T-I-2-Teatr-Z
2019/20_Z - Teoria filmu WH-SP-F-I-3-TeorFi-Z
2019/20_Z - Teoria kultury WH-FPZ-II-2-TeoKul
2019/20_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2019/20_Z - Tradycja antyczna WH-FP-I-1-TradycAnty
2019/20_Z - Tradycja biblijna WH-FPZ-I-1-TradBibl
2019/20_Z - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-Z
2019/20_Z - Translatorium WH-FPZ-II-1-Translat
2019/20_Z - Warsztat wydawcy WH-FPZ-II-2-WarWyd
2019/20_Z - Wiedza o kulturze WH-FPZ-I-3-WiedzoKul
2019/20_L - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-I-2-EdytNauk
2019/20_L - Emisja głosu WH-FPZ-II-1-EmGł
2019/20_L - Etyka WH-FP-I-1-Etyka-C
2019/20_L - Film włoski WH-KON-FilmWloski
2019/20_L - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-L
2019/20_L - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HistPols
2019/20_L - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-L
2019/20_L - Historia filozofii WH-FW-I-2-HistFilo-L
2019/20_L - Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-L
2019/20_L - Historia języka WH-FPZ-II-1-HistJez
2019/20_L - Język w mediach WH-FP-M-I-3-JezMed
2019/20_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJez
2019/20_L - Podstawy dydaktyki WH-FPZ-II-1-PodstDyd
2019/20_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2019/20_L - Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
2019/20_L - Poetyka WH-FPZ-I-1-Poety
2019/20_L - Poetyka WH-FPZ-I-2-Poet
2019/20_L - Redakcja tekstu WH-FPZ-II-1-RedTeks
2019/20_L - Socjolingwistyka WH-FP-SP-I-2-Socjoli
2019/20_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylit
2019/20_L - Teatr w opisie WH-SP-T-I-2-Teatr-L
2019/20_L - Teoria filmu WH-SP-F-I-3-TeorFi-L
2019/20_L - Teoria kultury WH-FPZ-II-2-TeoKult
2019/20_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2019/20_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2019/20_L - Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl
2019/20_L - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-L
2019/20_L - Translatorium WH-FPZ-II-1-Trans
2019/20_L - Warsztat wydawcy WH-FPZ-II-2-WarszWyd
2019/20_L - Wiedza o kulturze WH-FPZ-I-3-WiedzKul
2020/21_Z - Dialektologia WH-FPZ-II-1-Dialekt
2020/21_Z - Dyskurs medialny WH-FPZ-I-3-DyskMed
2020/21_Z - Emisja głosu WH-FPZ-KN-EmisGl
2020/21_Z - Etyka WH-FPZ-I-1-Etyka
2020/21_Z - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-Z
2020/21_Z - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HistPol
2020/21_Z - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-Z
2020/21_Z - Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-Z
2020/21_Z - Historia języka WH-FPZ-II-1-HistJęz
2020/21_Z - Język łaciński WH-FPZ-I-1-JęzŁac
2020/21_Z - Krytyka literacka WH-FP-II-2-KrytykLit
2020/21_Z - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJęz
2020/21_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2020/21_Z - Poetyka WH-FPZ-I-1-Poetyka
2020/21_Z - Poetyka WH-FPZ-I-2-Poetyka
2020/21_Z - Poetyka cz. I WH-FP-I-1-Poetyka-Z
2020/21_Z - Poetyka cz. II WH-FP-I-2-Poetyka-Z
2020/21_Z - Redakcja tekstu WH-FPZ-II-1-RedTek
2020/21_Z - Retoryka praktyczna WH-FP-M-II-2-RetPrak
2020/21_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylist
2020/21_Z - Teksty biznesowe WH-FP-M-I-2-TksBiz
2020/21_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2020/21_Z - Tradycja antyczna WH-FP-I-1-TradycAnty
2020/21_Z - Tradycja biblijna WH-FPZ-I-1-TradBibl
2020/21_Z - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-Z
2020/21_Z - Translatorium WH-FPZ-II-1-Translat
2020/21_Z - Warsztat wydawcy WH-FPZ-II-2-WarWyd
2020/21_Z - Wiedza o kulturze WH-FPZ-I-3-WiedzoKul
2020/21_L - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-I-2-EdytNauk
2020/21_L - Emisja głosu WH-FPZ-II-1-EmGł
2020/21_L - Etyka WH-FP-I-1-Etyka-C
2020/21_L - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-L
2020/21_L - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HistPols
2020/21_L - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-L
2020/21_L - Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-L
2020/21_L - Historia języka WH-FPZ-II-1-HistJez
2020/21_L - Język reklamy WH-FPZ-I-3-JezRek
2020/21_L - Język w mediach WH-FP-M-I-3-JezMed
2020/21_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KulJez
2020/21_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2020/21_L - Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
2020/21_L - Poetyka WH-FPZ-I-1-Poety
2020/21_L - Poetyka WH-FPZ-I-2-Poet
2020/21_L - Redakcja tekstu WH-FPZ-II-1-RedTeks
2020/21_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylit
2020/21_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2020/21_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2020/21_L - Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl
2020/21_L - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-L
2020/21_L - Translatorium WH-FPZ-II-1-Trans
2020/21_L - Warsztat wydawcy WH-FPZ-II-2-WarszWyd
2020/21_L - Wiedza o kulturze WH-FPZ-I-3-WiedzKul
2021/22_Z - Dialektologia WH-FPZ-II-1-Dialet
2021/22_Z - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNauk
2021/22_Z - Etyka WH-FPZ-I-1-Etyk
2021/22_Z - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-Z
2021/22_Z - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPols
2021/22_Z - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-Z
2021/22_Z - Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-Z
2021/22_Z - Historia języka WH-FPZ-II-1-HistJe
2021/22_Z - Język łaciński WH-FPZ-I-1-Jez.łac-Z
2021/22_Z - Krytyka literacka WH-FP-II-2-KrytykLit
2021/22_Z - Kultura jezyka WH-FPZ-I-1-KultJezyk
2021/22_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2021/22_Z - Nauki pomocnicze WH-FPZ-I-1-NaukPom
2021/22_Z - Pedagogika ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PedOg
2021/22_Z - Podstawy dydaktyki WH-FPZ-SP-II-1-PodDy
2021/22_Z - Poetyka WH-P-KNJP-POE
2021/22_Z - Poetyka cz. I WH-FP-I-1-Poetyka-Z
2021/22_Z - Poetyka cz. II WH-FP-I-2-Poetyka-Z
2021/22_Z - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poetyka1
2021/22_Z - Poetyka cz.II WH-FPZ-I-2-Poetyka2
2021/22_Z - Redakcja tekstu WH-FPZ-M-II-1-RedTek
2021/22_Z - Retoryka praktyczna WH-FP-M-II-2-RetPrak
2021/22_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylisty
2021/22_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2021/22_Z - Tradycja antyczna WH-FP-I-1-TradycAnty
2021/22_Z - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-Z
2021/22_Z - Translatorium WH-FPZ-II-1-Transla
2021/22_Z - Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WarWyd
2021/22_L - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydOg
2021/22_L - Edukacja muzealna WH-MU-I-3-EduMuz-C-L
2021/22_L - Etyka WH-FK-I-1-Etyka-C
2021/22_L - Etyka WH-FP-I-1-Etyka-C
2021/22_L - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPol
2021/22_L - Historia filmu WH-KU-I-2-HitFilm
2021/22_L - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-L
2021/22_L - Historia filozofii WH-FPZ-I-2-HisFiloz
2021/22_L - Historia filozofii WH-FW-I-2-HistFilo-L
2021/22_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFil-W
2021/22_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
2021/22_L - Historia filozofii WH-MU-I-2-Histfilo-L
2021/22_L - Język reklamy WH-KUZ-M-II-I-JezRek
2021/22_L - Język w mediach WH-FP-M-I-3-JezMed
2021/22_L - Język łaciński I WH-F-FW-I-1-JLac-I-L
2021/22_L - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KultCyf
2021/22_L - Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJez
2021/22_L - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
2021/22_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2021/22_L - Kultura języka WH-KU-I-1-KulJez-L
2021/22_L - Kultura języka WH-MU-I-1-KultJez
2021/22_L - Media włoskie WH-F-FW-I-3-MedWł
2021/22_L - Paleografia WH-FK-I-3-Paleog-C-L
2021/22_L - Pedagogika ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PeOg
2021/22_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2021/22_L - Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
2021/22_L - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poet1
2021/22_L - Poetyka cz.II WH-FPZ-I-2-Poet-czII
2021/22_L - Psychologia ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PsyOg
2021/22_L - Redakcja tekstu WH-FPZ-M-II-1-RedTe
2021/22_L - Retoryka praktyczna WH-KUZ-II-2-M-RetPra
2021/22_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2021/22_L - Techniki aktorskie WH-KU-M-II-1-TechAkt
2021/22_L - Teksty biznesowe WH-FP-M-I-2-TeksBizn
2021/22_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2021/22_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2021/22_L - Teoria literatury WH-FPZ-I-3-TeorLite
2021/22_L - Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl
2021/22_L - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-L
2021/22_L - Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WaWyd
2021/22_L - Wystawiennictwo WH-MU-I-3-Wystaw-CTL
2021/22_L - Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzC-L
2021/22_L - Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzW-L
2022/23_Z - Aksjologia WH-KUZ-I-3-Aksjolog
2022/23_Z - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydaO
2022/23_Z - Edukacja muzealna WH-MU-I-3-EduMuz-C-Z
2022/23_Z - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNauk
2022/23_Z - Emisja głosu WH-FPZ-SP-II-1-EmisG
2022/23_Z - Emisja głosu WH-FPZ-SP-II-2-EmisG
2022/23_Z - Etyka WH-MU-I-2-Etyka
2022/23_Z - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-Z
2022/23_Z - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPols
2022/23_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HitFilm
2022/23_Z - Historia filmu WH-KUZ-I-2-HisFilm
2022/23_Z - Historia filozofii WH-F-FW-I-2-HFil-W-Z
2022/23_Z - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-Z
2022/23_Z - Historia filozofii WH-MU-I-2-Histfilo-Z
2022/23_Z - Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-Z
2022/23_Z - Historia języka WH-FPZ-II-1-HistJe
2022/23_Z - Krytyka literacka WH-FP-II-2-KrytykLit
2022/23_Z - Kultura cyfrowa WH-KU-II-1-KultCyf
2022/23_Z - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KulCyfro
2022/23_Z - Kultura jezyka WH-FPZ-I-1-KultJezyk
2022/23_Z - Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJezZ
2022/23_Z - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezyka
2022/23_Z - Kultura języka WH-KU-I-1-KultJez
2022/23_Z - Kultura języka WH-KUZ-I-1-KulJezyk
2022/23_Z - Literatura fachowa WH-FK-M-I-3-LitFach
2022/23_Z - Logika WH-FK-I-1-Logika
2022/23_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2022/23_Z - Nauki pomocnicze WH-FPZ-I-1-NaukPom
2022/23_Z - Pedagogika ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PedOg
2022/23_Z - Poetyka cz. 2 WH-FPZ-I-2-Poet-cz.2
2022/23_Z - Poetyka cz. I WH-FP-I-1-Poetyka-Z
2022/23_Z - Poetyka cz. II WH-FP-I-2-Poetyka-Z
2022/23_Z - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poetyka1
2022/23_Z - Proza filozoficzna WH-FK-M-I-2-PrFiloz
2022/23_Z - Proza filozoficzna WH-FK-M-I-3-ProzaFil
2022/23_Z - Redakcja tekstu WH-FPZ-M-II-1-RedTek
2022/23_Z - Retoryka praktyczna WH-FP-M-II-2-RetPrak
2022/23_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylisty
2022/23_Z - Stylistyka włoska WH-F-FW-II-2-StylWlo
2022/23_Z - Symbole w sztuce WH-KON-SymbolewSzt
2022/23_Z - Teksty biznesowe WH-FP-M-I-2-TeksBizn
2022/23_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2022/23_Z - Tradycja biblijna WH-MU-I-1-TradBibl-L
2022/23_Z - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-Z
2022/23_Z - Translatorium WH-FPZ-II-1-Transla
2022/23_Z - Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WarWyd
2022/23_Z - Wystawiennictwo WH-MU-I-3-Wystaw-W
2022/23_Z - Włochy nowożytne WH-F-FW-I-2-WlochNow
2022/23_Z - Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzC-Z
2022/23_Z - Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzW-Z
2022/23_L - Badania wizualne WH-KUZ-II-2-BadaWiz
2022/23_L - Dialektologia WH-FPZ-II-1-Dialekto
2022/23_L - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydOg
2022/23_L - Edukacja muzealna WH-MU-I-3-EduMuz-C-L
2022/23_L - Emisja głosu WH-FPZ-SP-II-1-EmGlo
2022/23_L - Emisja głosu WH-FPZ-SP-II-2-EmGł
2022/23_L - Etyka WH-FK-I-1-Etyka-C
2022/23_L - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-L
2022/23_L - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPolski
2022/23_L - Historia filmu WH-KU-I-2-HistFil-C
2022/23_L - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-L
2022/23_L - Historia filozofii WH-FPZ-I-2-HisFiloz
2022/23_L - Historia filozofii WH-FW-I-2-HistFilo-L
2022/23_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFil-W
2022/23_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
2022/23_L - Historia filozofii WH-MU-I-2-Histfilo-L
2022/23_L - Język w mediach WH-FP-M-I-3-JezMed
2022/23_L - Język łaciński I WH-F-FW-I-1-JLac-I-L
2022/23_L - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KultCyf
2022/23_L - Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJez
2022/23_L - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
2022/23_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2022/23_L - Kultura języka WH-KU-I-1-KulJez-L
2022/23_L - Kultura języka WH-MU-I-1-KultJez
2022/23_L - Kultury Żydów WH-KON-KulturyZydow
2022/23_L - Lingwistyka humoru WH-KON-FP-II-LinHum
2022/23_L - Media włoskie WH-F-FW-I-3-MedWł
2022/23_L - Paleografia WH-FK-I-3-Paleog-C-L
2022/23_L - Pedagogika ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PeOg
2022/23_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2022/23_L - Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
2022/23_L - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poet1
2022/23_L - Poetyka cz.II WH-FPZ-I-2-Poet-czII
2022/23_L - Poetyka reportażu WH-KON-PoReportażu
2022/23_L - Psychologia ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PsyOg
2022/23_L - Redakcja tekstu WH-FPZ-M-II-1-RedTe
2022/23_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2022/23_L - Stylistyka grecka WH-FK-II-2-StGrecka
2022/23_L - Techniki aktorskie WH-KU-M-II-1-TechAkt
2022/23_L - Teksty biznesowe WH-FP-M-I-2-TeksBizn
2022/23_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2022/23_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2022/23_L - Teoria literatury WH-FPZ-I-3-TeorLite
2022/23_L - Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl
2022/23_L - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-L
2022/23_L - Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WaWyd
2022/23_L - Wystawiennictwo WH-MU-I-3-Wystaw-CTL
2022/23_L - Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzC-L
2022/23_L - Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzW-L
2023/24_Z - Aksjologia WH-KUZ-I-3-Aksjolog
2023/24_Z - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydaO
2023/24_Z - Edukacja muzealna WH-MU-I-3-EduMuz-C-Z
2023/24_Z - Emisja głosu WH-FPZ-SP-II-1-EmisG
2023/24_Z - Etyka WH-MU-I-2-Etyka
2023/24_Z - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-Z
2023/24_Z - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPols
2023/24_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HistFilmu
2023/24_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HitFilm
2023/24_Z - Historia filmu WH-KUZ-I-2-HisFilm
2023/24_Z - Historia filozofii WH-F-FW-I-2-HFil-W-Z
2023/24_Z - Historia filozofii WH-MU-I-2-Histfilo-Z
2023/24_Z - Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-Z
2023/24_Z - Historia języka WH-FPZ-II-1-HistJe
2023/24_Z - Język reklamy WH-KU-M-II-1-JReklam
2023/24_Z - Krytyka literacka WH-FP-II-2-KrytykLit
2023/24_Z - Kultura cyfrowa WH-KU-II-1-KultCyf
2023/24_Z - Kultura jezyka WH-FPZ-I-1-KultJezyk
2023/24_Z - Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJezZ
2023/24_Z - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezyka
2023/24_Z - Kultura języka WH-KU-I-1-KultJez
2023/24_Z - Kultura języka WH-KUZ-I-1-KulJezyk
2023/24_Z - Literatura fachowa WH-FK-M-I-3-LitFach
2023/24_Z - Metryka antyczna WH-FK-I-3-MetAntycz
2023/24_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2023/24_Z - Nauki pomocnicze WH-FPZ-I-1-NaukPom
2023/24_Z - Pedagogika ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PedOg
2023/24_Z - Poetyka cz. 2 WH-FPZ-I-2-Poet-cz.2
2023/24_Z - Poetyka cz. I WH-FP-I-1-Poetyka-Z
2023/24_Z - Poetyka cz. II WH-FP-I-2-Poetyka-Z
2023/24_Z - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poetyka1
2023/24_Z - Proza filozoficzna WH-FK-M-I-2-PrFiloz
2023/24_Z - Proza filozoficzna WH-FK-M-I-3-ProzaFil
2023/24_Z - Retoryka praktyczna WH-KU-M-II-1-RePrakt
2023/24_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylisty
2023/24_Z - Teksty biznesowe WH-FP-M-I-2-TeksBizn
2023/24_Z - Teoria literatury WH-F-FW-II-2-TeorLit
2023/24_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2023/24_Z - Tradycja biblijna WH-MU-I-1-TradBibl-L
2023/24_Z - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-Z
2023/24_Z - Translatorium WH-FPZ-II-1-Transla
2023/24_Z - Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WarWyd
2023/24_Z - Wystawiennictwo WH-MU-I-3-Wystaw-W
2023/24_Z - Włochy nowożytne WH-F-FW-I-2-WlochNow
2023/24_Z - Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzC-Z
2023/24_Z - Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzW-Z
2023/24_L - Dialektologia WH-FPZ-II-1-Dialekto
2023/24_L - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydOg
2023/24_L - Edukacja muzealna WH-MU-I-3-EduMuz-C-L
2023/24_L - Emisja głosu WH-FPZ-SP-II-1-EmGlo
2023/24_L - Etyka starożytna WH-FK-I-1-EtykaStar
2023/24_L - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-L
2023/24_L - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPolski
2023/24_L - Historia filozofii WH-FPZ-I-2-HisFiloz
2023/24_L - Historia filozofii WH-FW-I-2-HistFilo-L
2023/24_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFil-W
2023/24_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
2023/24_L - Historia filozofii WH-MU-I-2-Histfilo-L
2023/24_L - Italo Calvino WH-FW-KON-ItaloCal
2023/24_L - Język w mediach WH-FP-M-I-3-JezMed
2023/24_L - Język łaciński I WH-F-FW-I-1-JLac-I-L
2023/24_L - Kultura języka WH-F-FW-I-1-KultJez
2023/24_L - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
2023/24_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2023/24_L - Kultura języka WH-KU-I-1-KulJez-L
2023/24_L - Kultura języka WH-MU-I-1-KultJez
2023/24_L - Media włoskie WH-F-FW-I-3-MedWł
2023/24_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2023/24_L - Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
2023/24_L - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poet1
2023/24_L - Poetyka cz.II WH-FPZ-I-2-Poet-czII
2023/24_L - Psychologia ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PsyOg
2023/24_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2023/24_L - Techniki aktorskie WH-KU-M-II-1-TechAkt
2023/24_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2023/24_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2023/24_L - Teoria literatury WH-FPZ-I-3-TeorLite
2023/24_L - Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl
2023/24_L - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-L
2023/24_L - Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WaWyd
2023/24_L - Wystawiennictwo WH-MU-I-3-Wystaw-CTL
2023/24_L - Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzC-L
2023/24_L - Zarządzanie muzeum WH-MU-I-3-ZarzMuzW-L

Prowadzone przedmioty

2023/24_L - Literatura popularna WH-FP-II-1-LiPopular
Imiona
Joanna
Nazwisko
Zajkowska
Stopnie i tytuły
prof. ucz. dr hab.
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)