Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna i medialna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-II-1-KomIntMe
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna i medialna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W09

FP2_U04

FP2_K02

Wymagania wstępne:

Wiedza na temat komunikacji językowej z zakresu studiów filologicznych pierwszego stopnia, a w szczególności znajomość teorii aktów mowy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie rozumienia języka jako narzędzia komunikacji oraz zdobycie praktycznych umiejętności pomagających ulepszyć porozumiewanie się w warunkach pracy w szkole, w mediach i w biznesie. Studenci będą poznawać różnorodne teorie dialogu w ujęciu filozofii, psychologii, socjologii i lingwistyki. Będziemy także wspólnie analizować konkretne sytuacje komunikacyjne oraz uczyć się metod rozwiązywania konfliktów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu zajęć student:

rozumie złożoność procesów komunikacyjnych i ich rolę w społeczeństwie, zna zasady dialogu międzyosobowego i wie, jak zastosować je w praktyce;

potrafi poddać analizie różnorodne sytuacje komunikacyjne z zastosowaniem terminów i teorii poznanych w czasie zajęć;

jest gotów do krytycznej oceny czytanych na zajęciach tekstów naukowych, a także popularnych modeli komunikacji medialnej i międzyosobowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doboszyńska-Markiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

15 h - udział w zajęciach;


20 h - przygotowanie do zajęć;


15 h - przygotowanie do kolokwium;


5 h - przygotowanie referatu


5h - konsultacje


Łącznie 2 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)