Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Magdalena Bober-Jankowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

aktywny pracownik nieetatowy

Koordynowane przedmioty

2019/20_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2020/21_L - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-I-2-EdytNauk
2021/22_Z - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNauk
2021/22_L - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydOg
2021/22_L - Etyka WH-FP-I-1-Etyka-C
2021/22_L - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-L
2021/22_L - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPol
2021/22_L - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPol-w
2021/22_L - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-L
2021/22_L - Historia filozofii WH-FPZ-I-2-HisFiloz
2021/22_L - Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-L
2021/22_L - Język w mediach WH-FP-M-I-3-JezMed
2021/22_L - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
2021/22_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2021/22_L - Pedagogika ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PeOg
2021/22_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2021/22_L - Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
2021/22_L - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poet1
2021/22_L - Poetyka cz.II WH-FPZ-I-2-Poet-czII
2021/22_L - Psychologia ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PsyOg
2021/22_L - Redakcja tekstu WH-FPZ-M-II-1-RedTe
2021/22_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2021/22_L - Teksty biznesowe WH-FP-M-I-2-TeksBizn
2021/22_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2021/22_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2021/22_L - Teoria literatury WH-FPZ-I-3-TeorLite
2021/22_L - Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl
2021/22_L - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-L
2021/22_L - Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WaWyd
2022/23_Z - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydaO
2022/23_Z - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNauk
2022/23_Z - Emisja głosu WH-FPZ-SP-II-1-EmisG
2022/23_Z - Emisja głosu WH-FPZ-SP-II-2-EmisG
2022/23_Z - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-Z
2022/23_Z - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPols
2022/23_Z - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-Z
2022/23_Z - Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-Z
2022/23_Z - Historia języka WH-FPZ-II-1-HistJe
2022/23_Z - Krytyka literacka WH-FP-II-2-KrytykLit
2022/23_Z - Kultura jezyka WH-FPZ-I-1-KultJezyk
2022/23_Z - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezyka
2022/23_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2022/23_Z - Nauki pomocnicze WH-FPZ-I-1-NaukPom
2022/23_Z - Pedagogika ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PedOg
2022/23_Z - Poetyka cz. 2 WH-FPZ-I-2-Poet-cz.2
2022/23_Z - Poetyka cz. I WH-FP-I-1-Poetyka-Z
2022/23_Z - Poetyka cz. II WH-FP-I-2-Poetyka-Z
2022/23_Z - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poetyka1
2022/23_Z - Redakcja tekstu WH-FPZ-M-II-1-RedTek
2022/23_Z - Retoryka praktyczna WH-FP-M-II-2-RetPrak
2022/23_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Stylisty
2022/23_Z - Teksty biznesowe WH-FP-M-I-2-TeksBizn
2022/23_Z - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-Z
2022/23_Z - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-Z
2022/23_Z - Translatorium WH-FPZ-II-1-Transla
2022/23_Z - Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WarWyd
2022/23_L - Dialektologia WH-FPZ-II-1-Dialekto
2022/23_L - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydOg
2022/23_L - Emisja głosu WH-FPZ-SP-II-1-EmGlo
2022/23_L - Emisja głosu WH-FPZ-SP-II-2-EmGł
2022/23_L - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-L
2022/23_L - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPolski
2022/23_L - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-L
2022/23_L - Historia filozofii WH-FPZ-I-2-HisFiloz
2022/23_L - Język w mediach WH-FP-M-I-3-JezMed
2022/23_L - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
2022/23_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2022/23_L - Lingwistyka humoru WH-KON-FP-II-LinHum
2022/23_L - Pedagogika ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PeOg
2022/23_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2022/23_L - Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
2022/23_L - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poet1
2022/23_L - Poetyka cz.II WH-FPZ-I-2-Poet-czII
2022/23_L - Psychologia ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PsyOg
2022/23_L - Redakcja tekstu WH-FPZ-M-II-1-RedTe
2022/23_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2022/23_L - Teksty biznesowe WH-FP-M-I-2-TeksBizn
2022/23_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2022/23_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2022/23_L - Teoria literatury WH-FPZ-I-3-TeorLite
2022/23_L - Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl
2022/23_L - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-L
2022/23_L - Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WaWyd

Prowadzone przedmioty

2019/20_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2020/21_Z - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-I-2-EdytNau
2020/21_L - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-I-2-EdytNauk
2021/22_Z - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNauk
2021/22_L - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNau
Imiona
Magdalena
Nazwisko
Bober-Jankowska
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)