Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Magdalena Bober-Jankowska

Imiona
Magdalena
Nazwisko
Bober-Jankowska
Stopnie i tytuły
dr

adres email jest ukryty
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych
Kierownik kierunku Filologia polska oraz Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich moduł edytorski na kierynku filologia polska w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych

Koordynowane przedmioty

2018/19_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2019/20_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2020/21_L - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-I-2-EdytNauk
2021/22_Z - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNauk
2021/22_L - Dydaktyka ogólna WH-FPZ-SP-II-1-DydOg
2021/22_L - Etyka WH-FP-I-1-Etyka-C
2021/22_L - Historia Polski WH-FP-I-1-His.Pol-L
2021/22_L - Historia Polski WH-FPZ-I-1-HisPol
2021/22_L - Historia filozofii WH-FP-I-2-HistFilo-L
2021/22_L - Historia filozofii WH-FPZ-I-2-HisFiloz
2021/22_L - Historia języka WH-FP-II-1-HistJez-L
2021/22_L - Język w mediach WH-FP-SP-I-3-JezMed
2021/22_L - Język łaciński WH-FP-I-1-Jez.łac-L
2021/22_L - Kultura języka WH-FP-I-1-KultJezykL
2021/22_L - Kultura języka WH-FPZ-I-1-KultJe
2021/22_L - Pedagogika ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PeOg
2021/22_L - Poetyka WH-FP-I-1-Poetyka-L
2021/22_L - Poetyka WH-FP-I-2-Poetyka-L
2021/22_L - Poetyka cz.1 WH-FPZ-I-1-Poet1
2021/22_L - Poetyka cz.II WH-FPZ-I-2-Poet-czII
2021/22_L - Psychologia ogólna WH-FPZ-SP-II-1-PsyOg
2021/22_L - Redakcja tekstu WH-FPZ-M-II-1-RedTe
2021/22_L - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styl
2021/22_L - Teksty biznesowe WH-FP-M-I-2-TeksBizn
2021/22_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-L
2021/22_L - Teoria literatury WH-FP-I-3-TeorLit-W
2021/22_L - Teoria literatury WH-FPZ-I-3-TeorLite
2021/22_L - Tradycja biblijna WH-FP-I-1-TradycBibl
2021/22_L - Translatorium WH-FP-II-1-Trans-L
2021/22_L - Warsztat wydawcy WH-FPZ-M-II-2-WaWyd
2022/23_Z - Dialektologia WH-FPZ-II-1-Dialek
2022/23_Z - Poetyka cz. 2 WH-FPZ-I-2-Poet-cz.2
2022/23_Z - Stylistyka WH-FPZ-II-1-Styli
2022/23_Z - Teoria literatury WH-FPZ-I-3-TeorLiter

Prowadzone przedmioty

2018/19_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2019/20_Z - Nauki pomocnicze WH-FP-I-1-Nauk.pom-Z
2020/21_Z - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-I-2-EdytNau
2020/21_L - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-I-2-EdytNauk
2021/22_Z - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNauk
2021/22_L - Edytorstwo naukowe WH-FPZ-M-I-2-EdNau