Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-SP-II-2-LitDz
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura dla dzieci i młodzieży w dydaktyce szkolnej
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP2_W07

FP2_U02

FP2_U03

FP2_U05

FP2_U08

FP2_K03

FP2_K04

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Student po zajęciach potrafi samodzielnie analizować i interpretować literaturę dla dzieci i młodzieży przewidzianą w podstawie programowej dla klas IV-VIII. Wykorzystuje zawarte w utworach walory i wartości w celach dydaktycznych. Zna podstawowe pojęcia związane z literaturą młodzieżową, baśniową i fantastyczną. Student zapoznaje się z kanonem literatury polskiej i światowej. Potrafi również samodzielnie przygotować konspekt zajęć dla uczniów.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studenta do samodzielnej analizy i interpretacji literatury dla dzieci i młodzieży z wykazu lektur szkolnych dla klas IV-VIII w celu przygotowania własnego konspektu zajęć. Student na zajęciach zdobywa wiedzę, jak wykorzystać lektury do pracy z uczniami. Zna nazwy i potrafi zdefiniować główne zagadnienia związane z literaturą młodzieżową. Rozpoznaje jej główne nurty i kierunki. Student potrafi również rozpoznawać powtarzające się motywy w różnych utworach je porównać. Zdobytą wiedzę potrafi zaimplementować do dalszej pracy dydaktycznej.

Literatura:

•Adamczykowa Z., Literatura dla dzieci: funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001;

•Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992;

•Baluch A., Książka jest światem, o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005;

•Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danuta Danek, t. 1 i 2, Warszawa 1985;

•Bortnowski E., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005;

•Caillois R., Od baśni do science fction, w: Odpowiedzialność i styl. Eseje o fromach wyobraźni, przeł. J. Błoński, K. Dolatowska, A. Frybesowa, L. Kukulski, J. Lisowski, Warszawa 2019.

•Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997;

•Cieślikowski J., Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci, „Literatura Ludowa” 1976, nr 1;

•Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I.Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2017;

•Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2010;

•Hazard P., Książki, dzieci i dorośli, tł. I. Słońska, Warszawa 1963;

•Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze: o praktykach czytania literatury w szkole: konstatacje, oceny, propozycje, Kraków 2009

•Leszczyński G., Bunt czytelników: proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010

•Leszczyński G., Magiczna biblioteka: zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007;

•Ługowska J., Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988;

•Ługowska J., Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981;

•Papuzińska J., Inicjacje czytelnicze, Warszawa 1988;

•Papuzińska J., Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Łódź 2008;

•Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców¸ Sopot 2018;

•Propp W., Morfologia bajki magicznej, Kraków 2011;

•Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004;

•Pustowaruk M., Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantazy jako konwencji literackiej, Wrocław 2009

•Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2003;

•Szkolne spotkania z literaturą, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2007;

•Trębicki G., Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2007

•Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000;

•Wróblewska V., Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 2003;

•Zgorzelski A., Fantastyka. Utopia. Science fiction, Warszawa 1980.

- C. Perrault, Kopciuszek, , tłum. O. Hedemann, Warszawa 2020.

- A. Puszkin, Bajka o rybaku i rybce, , tłum. R. Lis, Warszawa 2020.

- H.C. Andersen, Mała syrenka, Królowa śniegu, w: Baśnie, tłum. B. Sochańska, Poznań 2005.

- W. i J. Grimm, Jaś i Małgosia, w: Baśnie dla dzieci i dla domu, tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2010.

- Z. Orlińska, Kto ty jesteś?, w: Współczesny bajarz polski, Warszawa 2021.

- S. Lagerlöf, Cudowna podróż, tom. 1

- A. de Saint-Exupéry, Mały Książę

- H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

- J. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;

- J. Flanagan, Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu;

- C. S. Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;

- J. Brzechwa, Akademia Pana Kleksa,

- R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi,

- E. Niziurski, Sposób na Alcybiadesa;

-A. Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy,

- M. Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów,

- A. Christie, wybrana powieść

- L.M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza;

- M. Musierowicz, Jerzycjada, wybrany tom

- A. Szklarski, wybrana powieść

- M. Twain, Przygody Tomka Sawyera;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Samodzielne przygotowanie się do zajęć: 0,5 ECTS

Regularny udział w zajęciach: 05, ECTS

Przygotowanie pracy: 0,5 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą: Student przygotował bardzo dobry plan poprowadzenia zajęć dla uczniów w oparciu o wybraną lekturę obowiązkową lub uzupełniającą. Student potrafi sprawnie posługiwać się wszystkimi terminami i pojęciami z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży. Zna w bardzo dobrym stopniu główne nurty i gatunki literatury młodzieżowej oraz potrafi je bez problemów odróżnić. Student uczestniczył regularnie w zajęciach i wykazywał się na nich dużym zaangażowaniem. W sposób samodzielny wyciągał wnioski z zadanych testów, potrafił je zinterpretować i zastosować do dalszych działać dydaktycznych.

Na ocenę dobrą: Student przygotował dobry plan poprowadzenia zajęć dla uczniów w oparciu o wybraną lekturę obowiązkową lub uzupełniającą. Student potrafi w stopniu zadawalającym posługiwać się większością terminów i pojęć z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży. Zna w dobrym stopniu główne nurty i gatunki literatury młodzieżowej oraz potrafi je odróżnić. Student uczestniczył regularnie w zajęciach i wykazywał się na nich średnim zaangażowaniem. W sposób samodzielny wyciągał wnioski z zadanych testów, potrafił je zinterpretować i zastosować do dalszych działać dydaktycznych.

Na ocenę dostateczną: Student przygotował plan poprowadzenia zajęć dla uczniów w oparciu o wybraną lekturę obowiązkową lub uzupełniającą. Student potrafi z pomocą prowadzącego posługiwać się terminami i pojęciami z zakresu literatury dla dzieci i młodzieży. Zna w pewnym stopniu główne nurty i gatunki literatury młodzieżowej, ale nie potrafi ich odróżnić. Student uczestniczył w zajęciach, ale nie wykazywał się na nich zaangażowaniem. Z pomocą prowadzącego wyciągał wnioski z zadanych testów, potrafił je zinterpretować i zastosować do dalszych działać dydaktycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Anna Malewska, Magdalena Partyka, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Anna Malewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student po zajęciach potrafi samodzielnie analizować i interpretować literaturę dla dzieci i młodzieży przewidzianą w podstawie programowej dla klas IV-VIII. Wykorzystuje zawarte w utworach walory i wartości w celach dydaktycznych. Zna podstawowe pojęcia związane z literaturą młodzieżową, baśniową i fantastyczną. Student zapoznaje się z kanonem literatury polskiej i światowej. Potrafi również samodzielnie przygotować konspekt zajęć dla uczniów.

Pełny opis:

Zajęcia przygotowują studenta do samodzielnej analizy i interpretacji literatury dla dzieci i młodzieży z wykazu lektur szkolnych dla klas IV-VIII w celu przygotowania własnego konspektu zajęć. Student na zajęciach zdobywa wiedzę, jak wykorzystać lektury do pracy z uczniami. Zna nazwy i potrafi zdefiniować główne zagadnienia związane z literaturą młodzieżową. Rozpoznaje jej główne nurty i kierunki. Student potrafi również rozpoznawać powtarzające się motywy w różnych utworach je porównać. Zdobytą wiedzę potrafi zaimplementować do dalszej pracy dydaktycznej.

Literatura:

•Adamczykowa Z., Literatura dla dzieci: funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001;

•Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1992;

•Baluch A., Książka jest światem, o literaturze dla dzieci małych oraz dla dzieci starszych i nastolatków, Kraków 2005;

•Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, przeł. Danuta Danek, t. 1 i 2, Warszawa 1985;

•Bortnowski E., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005;

•Caillois R., Od baśni do science fction, w: Odpowiedzialność i styl. Eseje o fromach wyobraźni, przeł. J. Błoński, K. Dolatowska, A. Frybesowa, L. Kukulski, J. Lisowski, Warszawa 2019.

•Campbell J., Bohater o tysiącu twarzy, tłum. A. Jankowski, Poznań 1997;

•Cieślikowski J., Literatura czwarta. O naturze i sposobach istnienia literatury dla dzieci, „Literatura Ludowa” 1976, nr 1;

•Edukacja polonistyczna wobec przemian kulturowych, red. I.Morawska, M. Latoch-Zielińska, Lublin 2017;

•Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2010;

•Hazard P., Książki, dzieci i dorośli, tł. I. Słońska, Warszawa 1963;

•Janus-Sitarz A., Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze: o praktykach czytania literatury w szkole: konstatacje, oceny, propozycje, Kraków 2009

•Leszczyński G., Bunt czytelników: proza inicjacyjna netgeneracji, Warszawa 2010

•Leszczyński G., Magiczna biblioteka: zbójeckie księgi młodego wieku, Warszawa 2007;

•Ługowska J., Bajka w literaturze dziecięcej, Warszawa 1988;

•Ługowska J., Ludowa bajka magiczna jako tworzywo literatury, Wrocław 1981;

•Papuzińska J., Inicjacje czytelnicze, Warszawa 1988;

•Papuzińska J., Zatopione królestwo. O polskiej literaturze fantastycznej XX wieku dla dzieci i młodzieży, Łódź 2008;

•Petty G., Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców¸ Sopot 2018;

•Propp W., Morfologia bajki magicznej, Kraków 2011;

•Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2004;

•Pustowaruk M., Od Tolkiena do Pratchetta. Potencjał rozwojowy fantazy jako konwencji literackiej, Wrocław 2009

•Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, red. B. Tylicka, G. Leszczyński, Wrocław 2003;

•Szkolne spotkania z literaturą, red. Anna Janus-Sitarz, Kraków 2007;

•Trębicki G., Fantasy. Ewolucja gatunku, Kraków 2007

•Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000;

•Wróblewska V., Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 2003;

•Zgorzelski A., Fantastyka. Utopia. Science fiction, Warszawa 1980.

- C. Perrault, Kopciuszek, , tłum. O. Hedemann, Warszawa 2020.

- A. Puszkin, Bajka o rybaku i rybce, , tłum. R. Lis, Warszawa 2020.

- H.C. Andersen, Mała syrenka, Królowa śniegu, w: Baśnie, tłum. B. Sochańska, Poznań 2005.

- W. i J. Grimm, Jaś i Małgosia, w: Baśnie dla dzieci i dla domu, tłum. E. Pieciul-Karmińska, Poznań 2010.

- Z. Orlińska, Kto ty jesteś?, w: Współczesny bajarz polski, Warszawa 2021.

- S. Lagerlöf, Cudowna podróż, tom. 1

- A. de Saint-Exupéry, Mały Książę

- H. Sienkiewicz, W pustyni i w puszczy

- J. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;

- J. Flanagan, Zwiadowcy. Księga 1. Ruiny Gorlanu;

- C. S. Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa;

- J. Brzechwa, Akademia Pana Kleksa,

- R. Kosik, Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi,

- E. Niziurski, Sposób na Alcybiadesa;

-A. Bahdaj, Kapelusz za 100 tysięcy,

- M. Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów,

- A. Christie, wybrana powieść

- L.M. Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza;

- M. Musierowicz, Jerzycjada, wybrany tom

- A. Szklarski, wybrana powieść

- M. Twain, Przygody Tomka Sawyera;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)