Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wystąpienia medialne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FP-M-II-2-WystMed Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wystąpienia medialne
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o komunikacji społecznej i mediach

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Bez wymagań wstępnych.

Skrócony opis:

Tematem zajęć są wystąpienia medialne jako jedna z form ekspresji publicznych. Rozwadze poddawane są kulturowe, społeczne i psychiczne konteksty wystąpień medialnych. Podczas zajęć analizowane są studia przypadku, odnoszące się do fortunnych oraz niefortunnych wystąpień medialnych.

Pełny opis:

Wystąpienia medialne są jedną z form uczestnictwa w życiu publicznym. W warunkach ekspansji mediów społecznościowych i fenomenu masowego komunikowania siebie (termin ukuty przez Manuela Castellsa) wystąpienia medialne stały się jedną z najbardziej dostępnych form ekspresji publicznej.

W czasie zajęć podejmowane są kulturowe, społeczne i psychiczne konteksty wystąpień medialnych. Zajęciom patronuje dramaturgiczna wizja życia społecznego, zakorzeniona w interakcjonizmie symbolicznym, w centrum której znajduje się działający na "scenie życia" człowiek - "aktor społeczny". Metafora teatralna, którą posługują się badacze pozostający w kręgu interakcjonizmu symbolicznego nie implikuje tutaj "sztuczności" życia społecznego, braku autentyczności ludzkich zachowań, lecz ich interakcyjną (czyli dramaturgiczną), wynikającą ze znaczącego działania naturę. Wystąpienia medialne są szczególnym przypadkiem dramaturgizmu w życiu społecznym, przypadkiem wykazującym wysoki stopień ustrukturyzowania wynikającego z reguł przyjętych dla poszczególnych kanałów komunikacji (wywiad prasowy, nagranie radiowe, nagranie telewizyjne, radiowy lub telewizyjny przekaz na żywo, podcast, transmisja w mediach społecznościowych).

Zajęcia łączą refleksję teoretyczną z praktycznym wymiarem wystąpień medialnych -

Literatura:

1. Erving Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, przekład H. Datner-Śpiewak i P. Śpiewak, Warszawa 2008 (różne wydania).

2. Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, przekład B. Wojciszke, Gdańsk 1994 (różne wydania).

3. Mark Leary, Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, przekład A. Kacmajor, M. Kacmajor, Gdańsk 1999.

4. Monika Maj-Osytek, Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała, Warszawa 2014.

5. Marshall McLuhan, Zrozumieć media: przedłużenie człowieka, przekład N. Szczucka, Warszawa 2004 (różne wydania).

6. Rytualny chaos: studium dyskursu publicznego, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, A. Piotrowski, Warszawa 2010 (wydanie II, uzupełnione).

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca zaliczeniowa - omówienie wybranego wystąpienia medialnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jędrzej Dudkiewicz, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Jędrzej Dudkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Dziekan
Prowadzący grup: Jacek Dziekan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Bober-Jankowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium 2 - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.