Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sztuka przekładu literackiego: literatura włoska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FW-M-I-2-SztPrzek
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka przekładu literackiego: literatura włoska
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W03

FW1_W11

FW1_K03

Wymagania wstępne:

Wskazana jest znajomość języka włoskiego pozwalająca na lekturę i analizę tekstów.

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest historii i analizie wybranych przekładów literatur obcych na język włoski oraz przedstawieniu i omówieniu sylwetek wybitnych włoskich tłumaczek i tłumaczy literatury. Zagadnieniami poruszanymi w trakcie kursu będą również: miejsce przekładu literackiego we włoskim systemie literackim oraz poglądy i refleksje włoskich tłumaczy i teoretyków na temat przekładu literackiego.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent kursu zna i rozumie współczesne metody analizy i interpretacji dzieła literackiego będącego przekładem (FW1_W03), zna najważniejsze teorie translatologiczne, rozumie problematykę związaną z teorią przekładu, etyczne uwarunkowania pracy tłumacza (FW1_W11), jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa włoskiego zarówno w pracy indywidualnej, jak i zespołowej (FW1_K03).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Ślarzyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS = 75 h


30 h – aktywny udział w zajęciach i wykonywanie wskazanych podczas zajęć zadań

30 h – samodzielna lektura zadanych tekstów i przygotowanie do zajęć

15 h – przygotowanie do zaliczenia końcowego


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)