Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat filmu dokumentalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KU-M-II-1-WarFDok
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat filmu dokumentalnego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

KU2_W09

KU2_U08

KU2_K05

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką gatunkową filmu dokumentalnego. W części praktycznej zajęć studenci będą sami pracowali nad scenariuszem filmu dokumentalnego pokonując kolejne etapy od pomysłu i dokumentacji do treatmentu, eksplikacji reżyserskiej i scenariusza.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką gatunkową filmu dokumentalnego, jego odmianami, językiem, tematyką a także przybliżenie najważniejszych kierunków rozwoju poprzez wspólną analizę i interpretację wybranych utworów dokumentalnych wybitnych twórców, w świetle dostępnych dyskursów filmoznawczych. W części praktycznej zajęć studenci będą sami pracowali nad scenariuszem filmu dokumentalnego pokonując kolejne etapy od pomysłu i dokumentacji do treatmentu, eksplikacji reżyserskiej i scenariusza. Każdy etap pracy będzie podlegał kolektywnej ewaluacji i konsultacji.

Literatura:

Filmografia:

Nanuk z północy – Robert Flaherty

Takiego pięknego syna urodziłam – Marcin Koszałka

Muzykanci – Kazimierz Karabasz

Rodzina człowiecza – Władysław Ślesicki

Gadające głowy – Krzysztof Kieślowski

Życiorys – Krzysztof Kieślowski

Arizona – Ewa Borzęcka

Nie płacz – Grzegorz Królikiewicz

Wdech-wydech – Bogdan Dziworski, Zbigniew Rybczyński

Idę – Józef Robakowski

Literatura:

1. Mirosław Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk-Słupsk 2004.

2. Mirosław Przylipiak, Kino bezpośrednie 1960-1963, Gdańsk 2007.

3. Kazimierz Karabasz, Cierpliwe oko, Warszawa 1979; Bez fikcji, Warszawa 1985.

4. Krzysztof Kieślowski: O sobie, Warszawa 1997.

5. Daniel Arijon, Gramatyka języka filmowego, Warszawa 2008.

6. Jerzy Płażewski, Język filmu, Warszawa 2008.

7. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008.

8. Tom Kingdon, Sztuka reżyserii filmowej, Warszawa 2008.

9. Steven D. Katz, Reżyseria filmowa ujęcie po ujęciu, Warszawa 2007.

10. Joseph V. Mascelli, 5 tajników warsztatu filmowego, Warszawa 2008.

11. Stephen Book, Podręcznik dla aktorów. Techniki improwizacji dla profesjonalnych aktorów filmu, teatru i telewizji, Warszawa 2006.

12. Lidia Zonn: O montażu w filmie, Warszawa 2001.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Student zdobywa wiedzę o formach, gatunkach i funkcjach filmu dokumentalnego a także zapoznaje się ze specyfiką fazy dewelopmentu projektu dokumentalnego.

2. Student potrafi samodzielnie przygotować i rozwinąć projekt dokumentalny, od pomysłu do scenariusza.

3.Student jest gotów do organizacji procesu dokumentacji projektu filmowego w zespole współpracowników.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, praca semestralna (scenariusz).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Agnieszka Smaga, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Izabela Tomczyk-Jarzyna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką gatunkową filmu dokumentalnego. W trakcie zajęć będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie co to jest film dokumentalny? jakie są jego granice? jak wygląda relacja pomiędzy rzeczywistością a dokumentem? czego od filmu dokumentalnego oczekują widzowie?

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze specyfiką gatunkową filmu dokumentalnego. W trakcie zajęć będziemy starali się odpowiedzieć na pytanie co to jest film dokumentalny? jakie są jego granice? jak wygląda relacja pomiędzy rzeczywistością a dokumentem? czego od filmu dokumentalnego oczekują widzowie? jak wygląda relacja pomiędzy filmem dokumentalnym a innymi formami wypowiedzi filmowej?

1-2. widz wobec filmu dokumentalnego

3-4. jak można zdefiniować film dokumentalny?

5-6. status ontologiczny filmu dokumentalnego

7-8. dokument - fikcja - realizm

9-10. gatunki filmu dokumentalnego

11-12 bohater filmu dokumentalnego

13-14 Wybrane zagadnienia z historii filmu dokumentalnego

Literatura:

S.C. Bernard, Film dokumentalny. Kreatywne opowiadanie, Warszawa 2011

A. Gwóźdź, Rzeczywistość obrazu obraz rzeczywistości w: Kwartalnik Filmowy 30/2008

A. Helman, A. Pitrus, Podstawy wiedzy o filmie, Gdańsk 2008

Historia polskiego filmu dokumentalnego (1945-2014, pod red. M. Hendrykowskiej, Poznań 2018

M. Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, Gdańsk-Słupsk 2004

M. Przylipiak, Kino bezpośrednie 1960-1963, Gdańs 2007

A. Kaplińska, Status ontologiczny filmu dokumentalnego na przykładzie twórczości Krzysztofa Kieślowskiego w: Kwartalnik Filmowy 24/1998

K. Karabasz, Cierpliwe oko, Warszawa 1979

K. Karabasz, Bez fikcji, Warszawa 1985

K. Karabasz, Odczytać czas, Łódź 2009

G. Kędzierska, Przewodnik dokumentalisty, Łódź 2016

K. Kieślowski, O sobie, Warszawa 1997

Mockumentary. Próba określenia istoty zjawiska, T Baldziński, D. Dłużniewska-Urban, red. B. Pawłowska-Jądrzyk, M. Werner, Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Izabela Tomczyk-Jarzyna, Joanna Zajkowska, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Joanna Zajkowska, Stanisław Zawiśliński, Magdalena Złocka-Dąbrowska
Prowadzący grup: Stanisław Zawiśliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)