Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Dorota Dąbrowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych

Koordynowane przedmioty

2021/22_Z - Aksjologia WH-KUZ-I-3-Aksjol
2021/22_Z - Badania wizualne WH-KUZ-I-3-BadWizu
2021/22_Z - Badania wizualne WH-KUZ-II-2-BadWizu
2021/22_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HistFil-C
2021/22_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HitFilm
2021/22_Z - Historia filmu WH-KUZ-I-2-HistFilm
2021/22_Z - Język reklamy WH-KU-M-II-1-JReklam
2021/22_Z - Kultura cyfrowa WH-KU-II-1-KultCyf
2021/22_Z - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KultCyfr
2021/22_Z - Kultura języka WH-KU-I-1-KultJez
2021/22_Z - Kultura języka WH-KUZ-I-1-KultJe
2021/22_Z - Retoryka praktyczna WH-KU-M-II-1-RePrakt
2021/22_Z - Retoryka praktyczna WH-KUZ-M-II-2-RetPra
2021/22_Z - Translatorium WH-KUZ-II-1-Trans
2021/22_L - Historia filmu WH-KU-I-2-HitFilm
2021/22_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
2021/22_L - Język reklamy WH-KUZ-M-II-I-JezRek
2021/22_L - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KultCyf
2021/22_L - Kultura języka WH-KU-I-1-KulJez-L
2021/22_L - Retoryka praktyczna WH-KUZ-II-2-M-RetPra
2021/22_L - Techniki aktorskie WH-KU-M-II-1-TechAkt
2022/23_Z - Aksjologia WH-KUZ-I-3-Aksjolog
2022/23_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HitFilm
2022/23_Z - Historia filmu WH-KUZ-I-2-HisFilm
2022/23_Z - Kultura cyfrowa WH-KU-II-1-KultCyf
2022/23_Z - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KulCyfro
2022/23_Z - Kultura języka WH-KU-I-1-KultJez
2022/23_Z - Kultura języka WH-KUZ-I-1-KulJezyk
2022/23_Z - Symbole w sztuce WH-KON-SymbolewSzt
2022/23_L - Badania wizualne WH-KUZ-II-2-BadaWiz
2022/23_L - Historia filmu WH-KU-I-2-HistFil-C
2022/23_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
2022/23_L - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KultCyf
2022/23_L - Kultura języka WH-KU-I-1-KulJez-L
2022/23_L - Poetyka reportażu WH-KON-PoReportażu
2022/23_L - Techniki aktorskie WH-KU-M-II-1-TechAkt
2023/24_Z - Aksjologia WH-KUZ-I-3-Aksjolog
2023/24_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HistFilmu
2023/24_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HitFilm
2023/24_Z - Historia filmu WH-KUZ-I-2-HisFilm
2023/24_Z - Kultura cyfrowa WH-KU-II-1-KultCyf
2023/24_Z - Kultura języka WH-KU-I-1-KultJez
2023/24_Z - Kultura języka WH-KUZ-I-1-KulJezyk
2023/24_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
2023/24_L - Kultura języka WH-KU-I-1-KulJez-L
2023/24_L - Poetyka reportażu WH-KON-PoReportażu
2023/24_L - Techniki aktorskie WH-KU-M-II-1-TechAkt

Prowadzone przedmioty

2020/21_Z - Tożsamość polska WH-KUZ-II-1-TozPol
2020/21_L - Tożsamość polska WH-KU-II-1-TozsPol
2021/22_Z - Tożsamość polska WH-KU-II-1-TozsPol
2021/22_Z - Tożsamość polska WH-KUZ-II-1-TozPols
2022/23_L - Poetyka reportażu WH-KON-PoReportażu
2023/24_Z - Tożsamość polska WH-KU-II-1-TozsPol
2023/24_L - Poetyka reportażu WH-KON-PoReportażu
Imiona
Dorota
Nazwisko
Dąbrowska
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)