Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KUZ-I-1-InKulEdAn
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Instytucje kultury, edukacja i animacja kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azhdW3oRcstqHy9G9WcBE1BnuEDorJUCoHsCQTNhRbZU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=91b8b115-eadb-4d4c-9765-c05561930077&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o kulturze i religii

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza


KU1_W07


Umiejętności:


KU1_U08Kompetencje społeczne:


KU1_K03KU1_K04

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia służą przybliżeniu zasad funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, edukacji i animacji kulturowej.

Pełny opis:

Na zajęciach student/studentka nabywa wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji kultury w sektorze publicznym, prywatnym w poza rządowym. Omówione zostaną:

1) polityka kulturalna państwa

2) typologia instytucji kultury

3) misja, wizja, cele instytucji kultury

4) instytucje hybrydowe

5) efekt Bilbao

6) funkcjonowanie instytucji w czasach pandemii

7) relacje instytucji kultury ze społecznością lokalną

8) ustawa o działalności instytucji kultury

Literatura:

Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Darmowy podręcznik w sieci: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013

Allen J., Organizacja imprez, International Publishing Service, 2006.

Raporty o stanie kultury http://kongreskultury.pl (różne branże)

Rynek fonograficzny: http://issuu.com/polmic_pl/docs/raport_rynek fonograficzny Taniec: http://www.kongrestanca.pl/pl/materialy

Muzyka, taniec: Instytut Muzyki i Tańca, materiały: http://imit.org.pl/pl/materialy.html

Letnie Festiwale muzyczne, http://nck.pl/media/attachments/318176/letnie_festiwale_muzyczne_-_raport_medialny_-_1_czerwca_-_15_sierpnia_2015.pdf

Digitalizacja, http://nck.pl/baza-badan/318051-digitalizacja-dobr-kultury-w-polsce/ Sztuka: marka artystyczna http://nck.pl/baza-badan/318015-marka-artystyczna-jako-fenomen-spoleczny-tworzenie-zroznicowanie-i-role-marek-artystycznych-we-wspolczesnej-polsce/

Kondycja sztuk wizualnych: http://nck.pl/polskie/317376-2016-kondycja-sztuk-wizualnych-percepcja-i-spoleczny-obieg-sztuki-wspolczesnej-w-polsce/

Rynek wydawniczy: http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/RYNEK_KSIKI_W_POLSCE_2013.pdf i http://nck.pl/polskie/317290-2016-rynek-ksiazki-w-polsce/

Moda: J. Tkaczyk, Rynek mody w Polsce, http://www.slideshare.net/jtkaczyk/raport-moda i http://rynkologia.pl/artykuly-info/varia/raport-rynek-mody-w-polsce/

Film: www.sfp.org.pl – dział: BAZA WIEDZY (produkcja, finansowanie, dystrybucja, promocja itd.)

Pozostałe http://nck.pl/baza-badan/

L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.

M. Komorowska, L. Rybotycka, Animator przewodnikiem po sztuce i życiu, [w:] Sztuka i dorastanie dziecka, (red.) M. Tyszkowa, Warszawa-Poznań 1981.

B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

ECTS - 3

Udział w zajęciach 15 h.

Przygotowanie projektu na zaliczenie - 15.

Metody i kryteria oceniania:

1) Przygotowanie eseju na zaliczenie - 60%.

2) Obecność na zajęciach - 20%.

3) Aktywność na zajęciach - 20%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Dąbrowska, Kama Pawlicka, Agnieszka Smaga
Prowadzący grup: Kama Pawlicka
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azhdW3oRcstqHy9G9WcBE1BnuEDorJUCoHsCQTNhRbZU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=91b8b115-eadb-4d4c-9765-c05561930077&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zajęcia służą przybliżeniu zasad funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, edukacji i animacji kulturowej.

Pełny opis:

Na zajęciach student/studentka nabywa wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji kultury w sektorze publicznym, prywatnym w poza rządowym. Omówione zostaną:

1) polityka kulturalna państwa

2) trzy rodzaje instytucji kultury

3) misja, wizja, cele instytucji kultury

4) instytucje hybrydowe

5) efekt Bilbao

6) funkcjonowanie instytucji w czasach pandemii

7) relacje instytucji kultury ze społecznością lokalną

8) ustawa o działalności instytucji kultury

Literatura:

Ilczuk D., Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012

Darmowy podręcznik w sieci: J. Hausner, A. Karwińska, J. Purchla, Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013

Allen J., Organizacja imprez, International Publishing Service, 2006.

Raporty o stanie kultury http://kongreskultury.pl (różne branże)

Rynek fonograficzny: http://issuu.com/polmic_pl/docs/raport_rynek fonograficzny Taniec: http://www.kongrestanca.pl/pl/materialy

Muzyka, taniec: Instytut Muzyki i Tańca, materiały: http://imit.org.pl/pl/materialy.html

Letnie Festiwale muzyczne, http://nck.pl/media/attachments/318176/letnie_festiwale_muzyczne_-_raport_medialny_-_1_czerwca_-_15_sierpnia_2015.pdf

Digitalizacja, http://nck.pl/baza-badan/318051-digitalizacja-dobr-kultury-w-polsce/ Sztuka: marka artystyczna http://nck.pl/baza-badan/318015-marka-artystyczna-jako-fenomen-spoleczny-tworzenie-zroznicowanie-i-role-marek-artystycznych-we-wspolczesnej-polsce/

Kondycja sztuk wizualnych: http://nck.pl/polskie/317376-2016-kondycja-sztuk-wizualnych-percepcja-i-spoleczny-obieg-sztuki-wspolczesnej-w-polsce/

Rynek wydawniczy: http://www.instytutksiazki.pl/upload/Files/RYNEK_KSIKI_W_POLSCE_2013.pdf i http://nck.pl/polskie/317290-2016-rynek-ksiazki-w-polsce/

Moda: J. Tkaczyk, Rynek mody w Polsce, http://www.slideshare.net/jtkaczyk/raport-moda i http://rynkologia.pl/artykuly-info/varia/raport-rynek-mody-w-polsce/

Film: www.sfp.org.pl – dział: BAZA WIEDZY (produkcja, finansowanie, dystrybucja, promocja itd.)

Pozostałe http://nck.pl/baza-badan/

L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.

M. Komorowska, L. Rybotycka, Animator przewodnikiem po sztuce i życiu, [w:] Sztuka i dorastanie dziecka, (red.) M. Tyszkowa, Warszawa-Poznań 1981.

B. Jedlewska, Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)