Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Agnieszka Smaga

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Adiunkt w jednostce Wydział Nauk Humanistycznych

Koordynowane przedmioty

2019/20_L - Animacja filmowa WH-KU-SP-II-2-AnFilm
2019/20_L - Film włoski WH-KON-FilmWloski
2019/20_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFil-W
2019/20_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
2019/20_L - Język reklamy WH-KUZ-I-3-JezRekl
2019/20_L - Język reklamy WH-KUZ-II-1-JezRek
2019/20_L - Język w mediach WH-KUZ-I-2-JezwMed
2019/20_L - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-1-KulCyf
2019/20_L - Kultura języka WH-KU-I-1-KultJez
2019/20_L - Media i dyplomacja WH-KUZ-I-3-MediDypl
2019/20_L - Retoryka praktyczna WH-KUZ-II-1-RetPrakt
2019/20_L - Studia miejskie WH-KUZ-II-2-StudMiej
2019/20_L - Teatr w opisie WH-SP-T-I-2-Teatr-L
2019/20_L - Teoria filmu WH-SP-F-I-3-TeorFi-L
2020/21_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HistFil-C
2020/21_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HitFilm
2020/21_Z - Historia filmu WH-KUZ-I-2-HistFil
2020/21_Z - Kultura Języka WH-KUZ-I-1-KulJęz
2020/21_Z - Kultura cyfrowa WH-KU-II-1-KultCyf
2020/21_Z - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KulCyfr
2020/21_Z - Teoria filmu WH-KU-SP-I-3-TeoFil
2020/21_L - Badania Wizualne WH-KUZ-I-3-BadWizua
2020/21_L - Badania wizualne WH-KUZ-II-2-BadWiz
2020/21_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFil-W
2020/21_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
2020/21_L - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-1-KulCyf
2020/21_L - Kultura języka WH-KU-I-1-KulJez-L
2020/21_L - Media i dyplomacja WH-KUZ-I-3-MediDypl
2020/21_L - Przemysły kultury WH-KUZ-II-1-PrzKult
2020/21_L - Teoria filmu WH-KU-SP-I-3-TeFil-L
2020/21_L - Zło WH-KON-Zlo
2021/22_Z - Aksjologia WH-KUZ-I-3-Aksjol
2021/22_Z - Badania wizualne WH-KUZ-I-3-BadWizu
2021/22_Z - Badania wizualne WH-KUZ-II-2-BadWizu
2021/22_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HistFil-C
2021/22_Z - Historia filmu WH-KU-I-2-HitFilm
2021/22_Z - Historia filmu WH-KUZ-I-2-HistFilm
2021/22_Z - Język reklamy WH-KU-M-II-1-JReklam
2021/22_Z - Kultura cyfrowa WH-KU-II-1-KultCyf
2021/22_Z - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KultCyfr
2021/22_Z - Kultura języka WH-KU-I-1-KultJez
2021/22_Z - Kultura języka WH-KUZ-I-1-KultJe
2021/22_Z - Retoryka praktyczna WH-KU-M-II-1-RePrakt
2021/22_Z - Retoryka praktyczna WH-KUZ-M-II-2-RetPra
2021/22_Z - Translatorium WH-KUZ-II-1-Trans
2021/22_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFil-W
2021/22_L - Historia filozofii WH-KU-I-1-HistFilo-C
2021/22_L - Język reklamy WH-KUZ-M-II-I-JezRek
2021/22_L - Kultura cyfrowa WH-KUZ-II-2-KultCyf
2021/22_L - Kultura języka WH-KU-I-1-KulJez-L
2021/22_L - Retoryka praktyczna WH-KUZ-II-2-M-RetPra
2021/22_L - Techniki aktorskie WH-KU-M-II-1-TechAkt
2022/23_Z - Symbole w sztuce WH-KON-SymbolewSzt
2022/23_L - Kultury Żydów WH-KON-KulturyZydow
2022/23_L - Poetyka reportażu WH-KON-PoReportażu

Prowadzone przedmioty

Imiona
Agnieszka
Nazwisko
Smaga
Stopnie i tytuły
dr
Przejdź do planu
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)