Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Techniki i strategie przekładu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-1-TechP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki i strategie przekładu
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W09

FW2_U10

FW2_K02

Wymagania wstępne:

- znajomość języka włoskiego na poziomie C1

- świetna znajomość języka polskiego

- umiejętność wyszukiwania źródeł oraz korzystania z baz i słowników

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent:

- rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy

- jest przygotowany do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych oraz młodzieży i dzieci, w tym z rodzin mieszanych lub do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia

- jest gotów do rozpoznawania i rozstrzygania dylematów naukowych i etycznych związanych z wykonywaniem pracy filologa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykład konwersatoryjny prezentujący podstawowe strategie i techniki przekładu w ujęciu teoretycznym i praktycznym.

Pełny opis:

Uczestnicy kursu zdobywają wiedzę na temat:

- istniejących technik i strategii tłumaczenia, a także ich zastosowania w różnych typach tekstu

- związków intertekstualnych (cytat, aluzja, nawiązanie) i sposobów ich tłumaczenia

- rodzaju błędów popełnianych przez tłumaczy

- rozwiązywania problemów tłumaczeniowych (przekład tytułów, związków frazeologicznych, neologizmów, gier słownych).

Literatura:

Balcerzan Edward. Literatura z literatury (strategie tłumaczy). Katowice 1998.

Eco Umberto. Prawie to samo. O doświadczeniu przekładu, tłum. J. Miszalska i M. Surma-Gawłowska, Kraków 2021.

Fast Piotr. Strategie translatorskie. Od modernizmu do (post)modernizmu. Katowice 2014.

Kubińscy Olga i Wojciech, Wolański Tadeusz (red.). Przekładając nieprzekładalne. I. Gdańsk 2000.

Kubińscy Olga i Wojciech, Wolański Tadeusz (red.). Przekładając nieprzekładalne. II. Gdańsk 2004.

Kubińscy Olga i Wojciech, Wolański Tadeusz (red.). Przekładając nieprzekładalne. III. Gdańsk 2007.

Nycz Ryszard. Intertekstualność i jej zakresy: teksty, gatunki, światy. Pamiętnik Literacki nr 81/2, 1990.

Piotrowska Maria. Czy znajomość strategii jest w warsztacie każdego tłumacza niezbędna? (o strategii teoretycznie),

Przekładaniec nr 17, 2008.

Piotrowska Maria. Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu. Kraków 2007.

Salich Hanna. Techniki i strategie tłumaczenia neologizmów autorskich. Warszawa 2018.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS:

0,5 ECTS = 15 godz. – aktywny udział w zajęciach

0,5 ECTS = 10 godz. – samodzielna praca studenta (bieżące przygotowanie do zajęć, lektura tekstów naukowych, przekład, przygotowanie pracy semestralnej)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

1 pkt ECTS:

0,5 ECTS = 15 godz. – aktywny udział w zajęciach

0,5 ECTS = 10 godz. – samodzielna praca studenta (bieżące przygotowanie do zajęć, lektura tekstów naukowych, przekład, przygotowanie pracy semestralnej)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)