Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-I-2-PNJWmowL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW1_W10

FW1_U01

FW1_K01

Wymagania wstępne:

A2

Pełny opis:

Cotygodniowe zajęcia obejmują tematy z różnych dziedzin, w których zostaną zawarte ćwiczenia ze słuchania oraz mówienia powiązane z tematyką zajęć. Obejmujące takie części mowy jak: rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki, użyteczne zwroty umożliwiające opis poszczególnych obrazków oraz pozwalające tworzyć rozbudowane wypowiedzi. Kurs daje możliwość zapoznania się z poszczególnymi tematami i wzbogacania już poznanych struktur gramatycznych. W dodatku, w trakcie zajęć będą używane różnego rodzaju ćwiczenia ze słuchania, materiały wideo oraz autentyczne teksty w celu rozwinięcia umiejętności słuchowych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW1_W10: rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych

FW1_U01: potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej C1 oraz drugim językiem obcym na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

FW1_K01: jest gotów ciągłego pogłębiania swojej wiedzy oraz do jej krytycznej oceny

1,5 ECTS – 45 godzin

30 godzin – udział w zajęciach

15 godzin – przygotowanie do zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student:


FW1_W10


FW1_U01


FW1_K01


- rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10)


- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej B1 oraz drugim językiem obcym na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01)


- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01);


OPIS ECTS: 1,5 punktu (1 punkt = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,


Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 15 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs jest przeznaczony dla studentów II roku Filologii Włoskiej na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Celem kursu jest rozbudowanie kompetencji komunikacyjnych studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student:


FW1_W10


FW1_U01


FW1_K01


- rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10)


- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej B1 oraz drugim językiem obcym na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01)


- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01);


OPIS ECTS: 1,5 punktu (1 punkt = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,


Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 15 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Onofrio Bellifemine, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Onofrio Bellifemine
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Student:


FW1_W10


FW1_U01


FW1_K01


- rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych (FW1_W10)


- potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej B1 oraz drugim językiem obcym na poziomie co najmniej B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (FW1_U01)


- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01);


OPIS ECTS: 1,5 punktu (1 punkt = 25 godzin)


Udział w zajęciach: 30 godzin,


Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 15 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)