Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka łacińskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-I-2-PrakNauL-L Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka łacińskiego
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30097
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W08

FK1_U03

FK1_K02

Skrócony opis:

Kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średniozaawansowanych, z naciskiem na klasyfikację gramatyczną zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Literatura:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina nova".

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada uporządkowaną wiedzę na temat języka łacińskiego i zna stosowną terminologię gramatyczną.

Potrafi wyszukiwać, analizować i selekcjonować informacje z zakresu gramatyki łacińskiej i słownictwa łacińskiego, umie posługiwać się narzędziami pomocniczymi takimi jak wyspecjalizowane słowniki łacińskie.

Potrafi wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekuna naukowego w samodzielnym opracowaniu przekładu z języka łacińskiego oraz analizy gramatycznej zdań łacińskich.

Posiada umiejętności translatorskie pozwalające na dokonanie poprawnego przekładu łacińskich tekstów o umiarkowanym stopniu trudności.

Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej znajomości języka łacińskiego.

Przy przygotowywaniu przekładu i analizy gramatycznej student prawidłowo identyfikuje priorytety związane z wykonywaniem zadania.

ECTS - 3

60 godzin kontaktowych;

25 godzin pracy indywidualnej studenta.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda warsztatowa. Samodzielne przygotowywanie przekładu i analizy gramatycznej wybranych tekstów łacińskich, sprawdzanie go w grupie i dyskutowanie o napotkanych trudnościach, wspólne rozwiązywanie trudniejszych kwestii, poprawianie przekładu i analizy gramatycznej według wskazówek opiekuna naukowego.

Na ocenę dostateczną student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład przynajmniej połowy tego tekstu

Na ocenę dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład całości tekstu.

Na ocenę bardzo dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować prawidłowy jego przekład.

Praktyki zawodowe:

Nd

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Budzanowska-Weglenda
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych, z naciskiem na klasyfikację gramatyczną zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Literatura:

Słowniki łacińsko-polskie

Wymagania wstępne:

Znajomość fleksji łacińskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30097
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie: 60 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15 godz.

konsultacje: 5 godz

w sumie: 100 godzin = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs języka łacińskiego dla średnio zaawansowanych.

Pełny opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego dla średniozaawansowanych, z naciskiem na klasyfikację gramatyczną zjawisk fleksyjnych i składniowych.

Literatura:

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, "Porta Latina nova".

Wymagania wstępne:

Na mocy Decyzji Prorektora 28/2021 połowa zajęć odbywa się w formie e-learningu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Beata Spieralska-Kasprzyk, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Beata Spieralska-Kasprzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.