Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego C2 - gramatyka i słownictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-II-2-JC2gs-Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego C2 - gramatyka i słownictwo
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W02, FW2_W04, FW2_W05, FW2_U01, FW2_K04


Wymagania wstępne:

C1+

Skrócony opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C2 w języku włoskim

Pełny opis:

Kurs, przeznaczony dla studentów filologii włoskiej, skupia się na pogłębianiu zaawansowanego włoskiego języka. Poprzez rygorystyczne i szczegółowe podejście, studenci będą eksplorować subtelności językowe, złożoną składnię, zaawansowaną semantykę oraz bogactwo stylu języka włoskiego. Kurs zapewni studentom możliwość doskonalenia ich umiejętności językowych i krytycznego rozumienia. Główne cele obejmują osiągnięcie biegłości w języku włoskim na poziomie zaawansowanym, zdolność do analizy i interpretacji skomplikowanych tekstów oraz zdobycie głębokiego zrozumienia włoskiej kultury i historii, a także umiejętność rozumienia konkretnych tekstów za pomocą języka włoskiego.

Literatura:

"Per questo mi chiamo Giovanni (Luigi Garlando) (Best Bur, 2018).

Kurs zakłada wykorzystanie podręcznika "Nuovissimo Progetto italiano 4" (Edilingua Edizioni)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

FW2_W02, FW2_W04, FW2_W05, FW2_U01, FW2_K04

Metody i kryteria oceniania:

FW2_W02

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia wymogów na ocenę dostateczną

na ocenę dostateczną: student zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

na ocenę dobrą: student dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna kluczowe zjawiska językowe charakterystyczne dla języka włoskiego.

FW2_W04

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim.

na ocenę dobrą: student dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna zaawansowane struktury gramatyczne i leksykalne w języku włoskim

FW2_W05

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych

na ocenę dobrą: student dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych

na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna zaawansowane metody analizy różnego rodzaju włoskojęzycznych tekstów mówionych i pisanych.

FW2_U01

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę dobrą: student dobrze potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

na ocenę bardzo dobrą: student dobrze potrafi posługiwać się̨ językiem włoskim na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

FW1_K04

Na ocenę niedostateczną: student nie spełnia oczekiwań na ocenę dostateczną.

na ocenę dostateczną: student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie

wielokulturowość i wielonarodowość

na ocenę dobrą: student jest gotów do uznawania wartości, jakie niesie

wielokulturowość i wielonarodowość

na ocenę bardzo dobrą: student student jest w pełni gotów do uznawania wartości, jakie niesie wielokulturowość i wielonarodowość

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS:


3 punkty (75 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)


udział w zajęciach - 30 godz.


przygotowanie do kolokwia - 45 godz.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Część gramatyczna jest skoncentrowana na zdaniach podrzędnych i ich użyciu w pośrednich i bezpośrednich formach. Jak również zajęcia mają na celu poprawienie użycia spójników przydatnych by pisać poprawne i bardziej złożone zdania na poziomie C2 w języku włoskim

Pełny opis:

Kurs gramatyki dla zaawansowanych ma na pewno na celu poprawę znajomości języka włoskiego i jego użycia. W związku z tym kilka specyficznych rodzajów materiałów dydaktycznych, dedykowanych temu poziomowi, będzie stosowanych na zajęciach.

Podczas zajęć zostaną poruszone różne wątki kulturowe i gramatyczne, które wiążą się z użyciem nowych i bardziej złożonych konstrukcji gramatycznych oraz bardziej wyrafinowanego słownictwa.

Literatura:

Michela Guida, Chiara Pegoraro (2020): Nuovo Espresso 6, Alma Edizioni.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alberto Regagliolo, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Alberto Regagliolo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Kurs, przeznaczony dla studentów filologii włoskiej, skupia się na pogłębianiu zaawansowanego włoskiego języka. Poprzez rygorystyczne i szczegółowe podejście, studenci będą eksplorować subtelności językowe, złożoną składnię, zaawansowaną semantykę oraz bogactwo stylu języka włoskiego. Kurs zapewni studentom możliwość doskonalenia ich umiejętności językowych i krytycznego rozumienia. Główne cele obejmują osiągnięcie biegłości w języku włoskim na poziomie zaawansowanym, zdolność do analizy i interpretacji skomplikowanych tekstów oraz zdobycie głębokiego zrozumienia włoskiej kultury i historii, a także umiejętność rozumienia konkretnych tekstów za pomocą języka włoskiego.

Literatura:

Kurs zakłada wykorzystanie podręcznika "Nuovissimo Progetto italiano 4" (Edilingua Edizioni)

"Per questo mi chiamo Giovanni (Luigi Garlando) (Best Bur, 2018).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)