Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poetics of Roman Epic

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-KON-PoeticofRoman
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poetics of Roman Epic
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK2_U06


w: FK2_W01, FK2_W02, FK2_W03

U: FK2_U01, FK2_U03

k: FK2_k01


Wymagania wstępne:

Znajomość łaciny na poziomie pozwalającym na lekturę tekstów oryginalnych

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze specyfiką epiki łacińskiej z naciskiem na epokę Cesastwa.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrować się będą na zagadnieniach dotyczących poetyki poematów epickich I wieku ne. a więc odpowiednio:

dydaktycznego poematu Maniliusza

Wojny domowej Lukana

Argonautyków Waleriusza Flakkusa

Tebaidy Stacjusza (oraz zachowanych ksiąg Achilleis)

Puników Syliusza Italika

Wśród omawianych tematów:

Wpływ poetyki Wergiliusza, w szczególności znaczenie Eneidy

Wpływ poetyki Owidiusza (Metamorfozy, Heroidy)

Relacja względem poezji aleksandryjskiej i neoteryków

Relacja względem współczesnej reflekcji retorycznej (Kwintylian)

Kwestia wzajemnej relacji omawianych poematów

Problem wzniosłości (sublimitas)

Wpływ koncepcji filozoficznych

Literatura:

Manilius Astronomica (G.P. Goold)

Lucan The Civil War (J. D. Duff)

Valerius Flaccus Argonautica (J.H. Mozley)

Statius: Thebaid ( D. Shackleton-Bailey)

Silius Italicus Punica (J. D. Duff)

Virgil Aeneid (H.R. Fairclough, G.P. Goold)

Ovid Metamorphoses (F.J. Miller), Heroides (G. Showerman)

Claudian (M. Platnauer)

Apollonius Rhodius Argonautica (W.H. Race)

F. Ahl Introduction to Lucan, 1964

R. Ganiban Statius and Virgil, Cambridge 2007

B. Tipping Exemplary Epic, Oxford 2010

C. Stocks Roman Hannibal, Liverpool 2014

P. Asso Brills Companion to Lucan, 2010

A. Augoustakis Brills Companion to Silius Italicus, 2009

W. Dominik Brills Companion to Statius, 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

w: FK2_W01, FK2_W02, FK2_W03

U: FK2_U01, FK2_U03

k: FK2_k01

W: student dysponuje poglębioną wiedzą na temat rozwoju formy epickiej w okresie Cesarstwa; orientuje się w przemianach poetyki eposu bohaterskiego, problemach związanych z ewolucją epiki historycznej, interferencji poetyki senekańskiej a także koncepocji retorycznych i filozoficznych. student dostrzega głebokie związki łączące epikę Cesarstwa z okresem wcześniejszym, a także z współczesnymi nurtami intelektualnymi.

U: student nabywa praktycznych umiejętności zwiazanych z samodzielną pracą z tekstem w zakresie jego interpretacji oraz zaawansowanego odczytania lektury w kontekście historycznym a także literackim.

K: student ćwiczy nawyki pracy z wykorzystaniem najnowszej literatury, i w odwołaniu do najnowszych trendów badawczych

Metody i kryteria oceniania:

Zalliczenie ustne, w postaci rozmowy na temat ustalonego wcześniej z prowadzącym i opracowanego przez studenta zagadnienia szczegółowego

Praktyki zawodowe:

Nd.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Joanna Komorowska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Joanna Komorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

2 - zajęcia w kontakcie bezpośrednim

3 - lektura

1 - przygotowanie do dyskusji interpretacyjnej

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze specyfiką epiki łacińskiej z naciskiem na epokę Cesastwa.

Pełny opis:

Zajęcia koncentrować się będą na zagadnieniach dotyczących poetyki poematów epickich I wieku ne. a więc odpowiednio:

dydaktycznego poematu Maniliusza

Wojny domowej Lukana

Argonautyków Waleriusza Flakkusa

Tebaidy Stacjusza (oraz zachowanych ksiąg Achilleis)

Puników Syliusza Italika

Wśród omawianych tematów:

Wpływ poetyki Wergiliusza, w szczególności znaczenie Eneidy

Wpływ poetyki Owidiusza (Metamorfozy, Heroidy)

Relacja względem poezji aleksandryjskiej i neoteryków

Relacja względem współczesnej reflekcji retorycznej (Kwintylian)

Kwestia wzajemnej relacji omawianych poematów

Problem wzniosłości (sublimitas)

Wpływ koncepcji filozoficznych

Literatura:

Manilius Astronomica (G.P. Goold)

Lucan The Civil War (J. D. Duff)

Valerius Flaccus Argonautica (J.H. Mozley)

Statius: Thebaid ( D. Shackleton-Bailey)

Silius Italicus Punica (J. D. Duff)

Virgil Aeneid (H.R. Fairclough, G.P. Goold)

Ovid Metamorphoses (F.J. Miller), Heroides (G. Showerman)

Claudian (M. Platnauer)

Apollonius Rhodius Argonautica (W.H. Race)

F. Ahl Introduction to Lucan, 1964

R. Ganiban Statius and Virgil, Cambridge 2007

B. Tipping Exemplary Epic, Oxford 2010

C. Stocks Roman Hannibal, Liverpool 2014

P. Asso Brills Companion to Lucan, 2010

A. Augoustakis Brills Companion to Silius Italicus, 2009

W. Dominik Brills Companion to Statius, 2015

Wymagania wstępne:

Nd

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)