Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proza filozoficzna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FK-M-I-3-ProzaFil
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proza filozoficzna
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FK1_W02

FK1_U04

FK1_K01


Skrócony opis:

Celem zajęć jest lektura i analiza filozoficznych motywów w wybranych dziełach prozaicznych i poetyckich starożytnych filozofów.

Pełny opis:

Lektura i analiza wybranych tekstów filozoficznych, pod kątem wyciągnięcia z nich i zrozumienia określonych motywów filozoficznych, zwłaszcza tych, które odbiły się szerokim echem w europejskiej kulturze duchowej.

Wybór tekstów:

Platon (wybrane dialogi): Apologia, Fedon, Fajdros, Uczta, Teajtet, Gorgiasz, Państwo, Timajos, Listy (fragmenty).

Arystotelesa: Zachęta do filozofii, (fragmenty) Etyki Nikomachejskiej (fragmenty);

Epikur: List do Menojkeusa;

Plutarch (wybór, fragmenty): O E delfickim, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej, O zabobonności, O pogodzie ducha, Dialog o miłości erotycznej, O duchu opiekuńczym Sokratesa;

Seneka: Lity moralne do Lucyliusza (wybór); Dialogi moralne (wybór);

Marek Aureliusz: Rozmyślania (fragmenty);

Apulejusz z Madaury: O bogu Sokratesa;

Klemens Aleksandryjski: Kobierce (fragmenty);

Cyceron: O naturze bogów, O najwyższym dobru i złu (fragmenty);

Lukrecjusz: O naturze rzeczy (fragmenty).

Augustyn: Wyznania (fragmenty); O życiu szczęśliwym.

Literatura:

Platon (wybrane dialogi): Apologia, Fedon, Fajdros, Uczta, Teajtet, Gorgiasz, Państwo, Timajos, Listy (fragmenty).

Arystotelesa: Zachęta do filozofii, (fragmenty) Etyki Nikomachejskiej (fragmenty);

Epikur: List do Menojkeusa;

Plutarch (wybór, fragmenty): O E delfickim, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej, O zabobonności, O pogodzie ducha, Dialog o miłości erotycznej, O duchu opiekuńczym Sokratesa;

Seneka: Lity moralne do Lucyliusza (wybór); Dialogi moralne (wybór);

Marek Aureliusz: Rozmyślania (fragmenty);

Apulejusz z Madaury: O bogu Sokratesa;

Klemens Aleksandryjski: Kobierce (fragmenty);

Cyceron: O naturze bogów, O najwyższym dobru i złu (fragmenty);

Lukrecjusz: O naturze rzeczy (fragmenty).

Augustyn: Wyznania (fragmenty); O życiu szczęśliwym.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Przedmiotowe efekty uczenia się w przeniesieniu na przedmiot Proza filozoficzna

FK1_W02

Zna najważniejsze fenomeny literatury starożytnej Grecji i Rzymu. Rozumie ich znaczenie dla kultury starożytnej i kultury europejskiej. Zna i rozumie problemy periodyzacji, specyfikę poszczególnych okresów literackich; zna twórczość najważniejszych przedstawicieli poszczególnych epok literackich i jej specyfikę.

FK1_U04

Potrafi wybrać i prawidłowo wykorzystuje dostępne narzędzia badawcze (słowniki, leksykony, bibliografie, konkordancje, bazy danych, etc.)

FK1_K01

Zdaje sobie sprawę z ograniczeń i niepełności posiadanej wiedzy, konieczności jej stałego pogłębiania; zdaje sobie sprawę ze stałej ewolucji tak nauk o literaturze jak i wiedzy o literaturze okresu starożytnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę na podstawie ogólnej aktywności i zaangażowania studenta w toku całego semestru.

Nie przewiduje się osobnego egzaminu po zakończeniu zajęć. Studenci zdobywają oceny w trakcie zajęć w przeciągu całego semestru. Na ostateczną ocenę ma wpływ: obecność, aktywność na zajęciach, przygotowywanie do zajęć w formie przeczytanych lektur, ewentualne przygotowywanie prezentacji na zadany temat. Na najniższą ocenę (dostateczną) wystarczy obecność i aktywna uwaga na zajęciach. Na wyższe oceny trzeba wykazać się aktywnością i zaangażowaniem. Na najwyższą ocenę wymagane jest zaliczenie uzgodnionych lektur. Szczegółowe uwagi na temat zaliczeń podane zostaną na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Pawłowski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Kazimierz Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS:

15 godz. - udział w zajęciach - 1 punkt

15 godz. - przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) - 1 punkt


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Lektura i analiza wybranych tekstów filozoficznych, pod kątem wyciągnięcia z nich i zrozumienia określonych motywów filozoficznych, zwłaszcza tych, które odbiły się szerokim echem w europejskiej kulturze duchowej.

Wybór tekstów:

Platon (wybrane dialogi): Apologia, Fedon, Fajdros, Uczta, Teajtet, Gorgiasz, Państwo, Timajos, Listy (fragmenty).

Arystotelesa: Zachęta do filozofii, (fragmenty) Etyki Nikomachejskiej (fragmenty);

Epikur: List do Menojkeusa;

Plutarch (wybór, fragmenty): O E delfickim, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej, O zabobonności, O pogodzie ducha, Dialog o miłości erotycznej, O duchu opiekuńczym Sokratesa;

Seneka: Lity moralne do Lucyliusza (wybór); Dialogi moralne (wybór);

Marek Aureliusz: Rozmyślania (fragmenty);

Apulejusz z Madaury: O bogu Sokratesa;

Klemens Aleksandryjski: Kobierce (fragmenty);

Cyceron: O naturze bogów, O najwyższym dobru i złu (fragmenty);

Lukrecjusz: O naturze rzeczy (fragmenty).

Augustyn: Wyznania (fragmenty); O życiu szczęśliwym.

Pełny opis:

Lektura i analiza wybranych tekstów filozoficznych, pod kątem wyciągnięcia z nich i zrozumienia określonych motywów filozoficznych, zwłaszcza tych, które odbiły się szerokim echem w europejskiej kulturze duchowej.

Wybór tekstów:

Platon (wybrane dialogi): Apologia, Fedon, Fajdros, Uczta, Teajtet, Gorgiasz, Państwo, Timajos, Listy (fragmenty).

Arystotelesa: Zachęta do filozofii, (fragmenty) Etyki Nikomachejskiej (fragmenty);

Epikur: List do Menojkeusa;

Plutarch (wybór, fragmenty): O E delfickim, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej, O zabobonności, O pogodzie ducha, Dialog o miłości erotycznej, O duchu opiekuńczym Sokratesa;

Seneka: Lity moralne do Lucyliusza (wybór); Dialogi moralne (wybór);

Marek Aureliusz: Rozmyślania (fragmenty);

Apulejusz z Madaury: O bogu Sokratesa;

Klemens Aleksandryjski: Kobierce (fragmenty);

Cyceron: O naturze bogów, O najwyższym dobru i złu (fragmenty);

Lukrecjusz: O naturze rzeczy (fragmenty).

Augustyn: Wyznania (fragmenty); O życiu szczęśliwym.

Literatura:

Platon (wybrane dialogi): Apologia, Fedon, Fajdros, Uczta, Teajtet, Gorgiasz, Państwo, Timajos, Listy (fragmenty).

Arystotelesa: Zachęta do filozofii, (fragmenty) Etyki Nikomachejskiej (fragmenty);

Epikur: List do Menojkeusa;

Plutarch (wybór, fragmenty): O E delfickim, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej, O zabobonności, O pogodzie ducha, Dialog o miłości erotycznej, O duchu opiekuńczym Sokratesa;

Seneka: Lity moralne do Lucyliusza (wybór); Dialogi moralne (wybór);

Marek Aureliusz: Rozmyślania (fragmenty);

Apulejusz z Madaury: O bogu Sokratesa;

Klemens Aleksandryjski: Kobierce (fragmenty);

Cyceron: O naturze bogów, O najwyższym dobru i złu (fragmenty);

Lukrecjusz: O naturze rzeczy (fragmenty).

Augustyn: Wyznania (fragmenty); O życiu szczęśliwym.

Wymagania wstępne:

SZczegóły odnośnie lektur zostaną uzgodnione ze studentami na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Gaj, Kazimierz Pawłowski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Kazimierz Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS:

15 godz. - udział w zajęciach - 1 punkt

15 godz. - przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) - 1 punkt


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Lektura i analiza wybranych tekstów filozoficznych, pod kątem wyciągnięcia z nich i zrozumienia określonych motywów filozoficznych, zwłaszcza tych, które odbiły się szerokim echem w europejskiej kulturze duchowej.

Wybór tekstów:

Platon (wybrane dialogi): Apologia, Fedon, Fajdros, Uczta, Teajtet, Gorgiasz, Państwo, Timajos, Listy (fragmenty).

Arystotelesa: Zachęta do filozofii, (fragmenty) Etyki Nikomachejskiej (fragmenty);

Epikur: List do Menojkeusa;

Plutarch (wybór, fragmenty): O E delfickim, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej, O zabobonności, O pogodzie ducha, Dialog o miłości erotycznej, O duchu opiekuńczym Sokratesa;

Seneka: Lity moralne do Lucyliusza (wybór); Dialogi moralne (wybór);

Marek Aureliusz: Rozmyślania (fragmenty);

Apulejusz z Madaury: O bogu Sokratesa;

Klemens Aleksandryjski: Kobierce (fragmenty);

Cyceron: O naturze bogów, O najwyższym dobru i złu (fragmenty);

Lukrecjusz: O naturze rzeczy (fragmenty).

Augustyn: Wyznania (fragmenty); O życiu szczęśliwym.

Pełny opis:

Lektura i analiza wybranych tekstów filozoficznych, pod kątem wyciągnięcia z nich i zrozumienia określonych motywów filozoficznych, zwłaszcza tych, które odbiły się szerokim echem w europejskiej kulturze duchowej.

Wybór tekstów:

Platon (wybrane dialogi): Apologia, Fedon, Fajdros, Uczta, Teajtet, Gorgiasz, Państwo, Timajos, Listy (fragmenty).

Arystotelesa: Zachęta do filozofii, (fragmenty) Etyki Nikomachejskiej (fragmenty);

Epikur: List do Menojkeusa;

Plutarch (wybór, fragmenty): O E delfickim, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej, O zabobonności, O pogodzie ducha, Dialog o miłości erotycznej, O duchu opiekuńczym Sokratesa;

Seneka: Lity moralne do Lucyliusza (wybór); Dialogi moralne (wybór);

Marek Aureliusz: Rozmyślania (fragmenty);

Apulejusz z Madaury: O bogu Sokratesa;

Klemens Aleksandryjski: Kobierce (fragmenty);

Cyceron: O naturze bogów, O najwyższym dobru i złu (fragmenty);

Lukrecjusz: O naturze rzeczy (fragmenty).

Augustyn: Wyznania (fragmenty); O życiu szczęśliwym.

Literatura:

Platon (wybrane dialogi): Apologia, Fedon, Fajdros, Uczta, Teajtet, Gorgiasz, Państwo, Timajos, Listy (fragmenty).

Arystotelesa: Zachęta do filozofii, (fragmenty) Etyki Nikomachejskiej (fragmenty);

Epikur: List do Menojkeusa;

Plutarch (wybór, fragmenty): O E delfickim, O odwlekaniu kary przez bogów, O cnocie moralnej, O zabobonności, O pogodzie ducha, Dialog o miłości erotycznej, O duchu opiekuńczym Sokratesa;

Seneka: Lity moralne do Lucyliusza (wybór); Dialogi moralne (wybór);

Marek Aureliusz: Rozmyślania (fragmenty);

Apulejusz z Madaury: O bogu Sokratesa;

Klemens Aleksandryjski: Kobierce (fragmenty);

Cyceron: O naturze bogów, O najwyższym dobru i złu (fragmenty);

Lukrecjusz: O naturze rzeczy (fragmenty).

Augustyn: Wyznania (fragmenty); O życiu szczęśliwym.

Wymagania wstępne:

SZczegóły odnośnie lektur zostaną uzgodnione ze studentami na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)