Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład literacki II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-2-PrzLt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład literacki II
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FW2_W07

FW2_W08

FW2_W09

FW2_U10

FW2_K01

Wymagania wstępne:

- znajomość języka włoskiego co najmniej na poziomie C1

- znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym osiągnąć zakładane efekty kształcenia

Pełny opis:

Cele przedmiotu: zapoznanie z warsztatem i realiami pracy tłumacza literatury, krytyką przekładu oraz komparatystyczną analizą przekładów, a także przygotowywanie do samodzielnego namysłu zarówno nad procesem tłumaczenia, jak i efektami pracy tłumacza. W trakcie zajęć doskonalona jest znajomość języka włoskiego i polskiego oraz umiejętność tłumaczenia tekstów literackich.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Absolwent:

- zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną, rozumiejąc rolę poprawności językowej w pracy filologa

- zna w stopniu pogłębionym teorie translatologiczne, orientując się w problematyce związanej z teorią przekładu

- rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy

- jest przygotowany do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych oraz młodzieży i dzieci, w tym z rodzin mieszanych, lub do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, w zależności od wybranej ścieżki kształcenia

- jest gotów do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną (3) absolwent kursu dostatecznie zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa, dostatecznie orientuje się w problematyce związanej z teorią przekładu, dostatecznie rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy, jest dostatecznie przygotowany do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, jest dostatecznie przygotowany do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania.

Na ocenę dobrą (4) absolwent kursu dobrze zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa, dobrze orientuje się w problematyce związanej z teorią przekładu, dobrze rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy, jest dobrze przygotowany do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, jest dobrze przygotowany do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania.

Na ocenę bardzo dobrą (5) absolwent kursu bardzo dobrze zna zasady posługiwania się poprawną polszczyzną i rozumie rolę poprawności językowej w pracy filologa, bardzo dobrze orientuje się w problematyce związanej z teorią przekładu, bardzo dobrze rozumie etyczne uwarunkowania pracy tłumacza oraz różne zastosowania praktyczne tej wiedzy, jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego, jest świetnie przygotowany do prawidłowego identyfikowania priorytetów związanych z wykonywaniem pracy/aktualnego zadania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Nicewicz, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Ewa Nicewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 pkt. ECTS:

1 ECTS = 30 godz. - uczestnictwo w zajęciach

2 ECTS = 50 godz. - samodzielna praca studenta (przygotowanie do zajęć, w tym: lektura tekstów naukowych, przekład)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium 2, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Ślarzyńska, Marcin Wyrembelski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Marcin Wyrembelski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)