Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-F-FW-M-II-2-NTech
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: włoski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

językoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:


FW2_W06


Umiejętności:


FW2_U10,


Kompetencje:


FW2_K04, FW2_K05

Wymagania wstępne:

Znajomość języka włoskiego na poziomie C1.

Pełny opis:

Kurs mający na celu zaproponowanie precyzyjnych wskazówek z punktu widzenia metodycznego, dydaktycznego, organizacyjnego i zarządczego w nauczaniu języków obcych (stacjonarnie i zdalnie), podkreślających potencjał innowacji, odpowiednio zintegrowanych ze współczesnym nauczaniem.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna złożone zasady komunikacji interpersonalnej i medialnej niezbędne przy nauczaniu języków obcych (FW2_W06). Jest przygotowany do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych oraz młodzieży i dzieci z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (FW2_U10), Jest otwarty do uznawania wartości w zakresie wielokulturowości i wielonarodowości (FW2_K04) oraz do udziału w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą (5):

- student zna wszystkie zagadnienia teoretyczne dotyczące tematyki kursu, w pełni wykorzystuje zasady komunikacji interpersonalnej w zakresie nauczania języków obcych (FW2_W06)

- potrafi bardzo dobrze wykorzystywać nowoczesne technologie do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych oraz młodzieży i dzieci (FW2_U10);

- wykazuje dużą otwartość na wielokulturowość (FW2_K04) i bierze czynny udział życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Na ocenę dobrą (4):

- student zna większość zagadnień teoretycznych dotyczących tematyki kursu, dobrze wykorzystuje zasady komunikacji interpersonalnej w zakresie nauczania języków obcych (FW2_W06)

- potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych oraz młodzieży i dzieci (FW2_U10);

- jest otwarty na wielokulturowość (FW2_K04) i angażuje się w życie kulturalne, oświatowe i naukowe (FW2_K05).

Na ocenę dostateczną (3):

- student zna podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące tematyki kursu, wykorzystywać zasady komunikacji interpersonalnej w zakresie nauczania języków obcych (FW2_W06);

- w stopniu zadowalającym potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie do nauczania języka włoskiego jako obcego dorosłych oraz młodzieży i dzieci (FW2_U10);

- wykazuje otwartość na wielokulturowość (FW2_K04) i udział w życiu kulturalnym, oświatowym i naukowym (FW2_K05).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 1 punkt (25-30 godzin pracy)


Udział w zajęciach: 30 godzin

Praca własna: 25 godzin

Przygotowanie końcowego projektu zaliczeniowego: 20 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julia Krauze, Małgorzata Ślarzyńska, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Julia Krauze
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

OPIS ECTS - 1 punkt (25-30 godzin pracy)


Udział w zajęciach: 30 godzin

Praca własna: 25 godzin

Przygotowanie końcowego projektu zaliczeniowego: 20 godzin

Konsultacje: 5 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)