Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Creative writing-warsztat copywritera

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WH-FPZ-M-I-3-WarCop
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Creative writing-warsztat copywritera
Jednostka: Wydział Nauk Humanistycznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

literaturoznawstwo

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

FP1_W14

FP1_U09

FP1_K06


Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyrobienie w Studentkach i Studentach umiejętności sprawnego posługiwania się słowem pisanym na potrzeby tworzenia tekstów reklamowych, sloganów i innych form marketingowych, zwiększanie inwencji i kreatywności językowej, a także kształtowanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia komunikacji z odbiorcami/klientami, zwłaszcza w obszarze nowych mediów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyrobienie w Studentkach i Studentach umiejętności sprawnego posługiwania się słowem pisanym na potrzeby tworzenia tekstów reklamowych, sloganów i innych form marketingowych, zwiększanie inwencji i kreatywności językowej, a także kształtowanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia komunikacji z odbiorcami/klientami, zwłaszcza w obszarze nowych mediów. Cel ten realizowany jest zarówno poprzez analizę funkcjonujących w przestrzeni publicznej komunikatów reklamowych pod kątem ich językowego ukształtowania oraz potencjalnej skuteczności, jak i próby samodzielnego tworzenia i redagowania tego typu tekstów. Dodatkowo przedstawionych zostaje szereg praktycznych ćwiczeń pozwalających na doskonalenie sprawności językowej i stymulowanie inwencji lingwistycznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po zakończeniu kursu student/ka:

Zna podstawowe pojęcia, teorie i zasady postępowania właściwe dla działalności z zakresie copywritingu (FP1_W14)

Potrafi samodzielnie doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia tekstów reklamowych oraz prowadzenia komunikacji biznesowej (FP1_U09)

Jest gotów do zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności przy planowaniu swojej własnej działalności zawodowej jako copywriter (FP1_K06)

Opis ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 15h

- przygotowywanie zadań projektowych: 25h

- czytanie literatury przedmiotu: 20h

- konsultacje z wykładowcą: 15h

Łącznie - 75h = 3 p. ECTS

Opis ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 15h

- przygotowywanie zadań projektowych: 25h

- czytanie literatury przedmiotu: 20h

- konsultacje z wykładowcą: 15h

Łącznie - 75h = 3 p. ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę DST student/ka:

- zna w elementarnym stopniu pojęcia, teorie i zasady postępowania właściwe dla działalności z zakresie copywritingu (KU1_W10)

- potrafi w podstawowym stopniu doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia tekstów reklamowych oraz prowadzenia komunikacji biznesowej (KU1_U10)

- jest gotów do zastosowania, w stopniu elementarnym, zdobytej wiedzy i umiejętności przy planowaniu swojej własnej działalności zawodowej jako copywriter (KU1_K06)

Na ocenę DB student/ka:

- zna w stopniu średnim-wystarczającym pojęcia, teorie i zasady postępowania właściwe dla działalności z zakresie copywritingu (KU1_W10)

- potrafi samodzielnie doskonalić kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia tekstów reklamowych oraz prowadzenia komunikacji biznesowej (KU1_U10)

- jest gotów do kompetentnego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności przy planowaniu swojej własnej działalności zawodowej jako copywriter (KU1_K06)

Na ocenę BDB student/ka:

- doskonale orientuje się w pojęciach, teoriach i zasadach postępowania właściwych dla działalności z zakresie copywritingu (KU1_W10)

- samodzielnie i aktywnie doskonali własne kompetencje zawodowe w zakresie tworzenia tekstów reklamowych oraz prowadzenia komunikacji biznesowej, a także potrafi wspomagać innych w tym procesie (KU1_U10)

- jest gotów do kompetentnego, a także oryginalnego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności przy planowaniu swojej własnej działalności zawodowej jako copywriter, włącznie z projektowaniem nowatorskich metod i rozwiązań w zakresie twórczego pisania (KU1_K06)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Jakubowski, Joanna Zajkowska
Prowadzący grup: Piotr Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyrobienie w Studentkach i Studentach umiejętności sprawnego posługiwania się słowem pisanym na potrzeby tworzenia tekstów reklamowych, sloganów i innych form marketingowych, zwiększanie inwencji i kreatywności językowej, a także kształtowanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia komunikacji z odbiorcami/klientami, zwłaszcza w obszarze nowych mediów.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyrobienie w Studentkach i Studentach umiejętności sprawnego posługiwania się słowem pisanym na potrzeby tworzenia tekstów reklamowych, sloganów i innych form marketingowych, zwiększanie inwencji i kreatywności językowej, a także kształtowanie kompetencji niezbędnych do prowadzenia komunikacji z odbiorcami/klientami, zwłaszcza w obszarze nowych mediów. Cel ten realizowany jest zarówno poprzez analizę funkcjonujących w przestrzeni publicznej komunikatów reklamowych pod kątem ich językowego ukształtowania oraz potencjalnej skuteczności, jak i próby samodzielnego tworzenia i redagowania tego typu tekstów. Dodatkowo przedstawionych zostaje szereg praktycznych ćwiczeń pozwalających na doskonalenie sprawności językowej i stymulowanie inwencji lingwistycznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)