Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Law on religious denominations

General data

Course ID: WK-N-PW-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Law on religious denominations
Name in Polish: Prawo wyznaniowe
Organizational unit: Faculty of Canon Law
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acWPyXH0yBx6Afte2qKZ_-8kAJP0iJZAb_qo7zYGwi8M1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=2da49724-7046-429d-8b21-df2c04c2dcd5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 5.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PK_W07, PK_U03,

PK_U08, PK_K05

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawa wyznaniowego

Full description: (in Polish)

Pełny opis:

Tresci merytoryczne:

TEMATY ZAJEC

1. Systemy relacji miedzy panstwem a Kosciołem w aspekcie historycznym

2. Zródła prawa wyznaniowego

3; Zasady relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP

4. Osobowosc prawna Koscioła Katolickiego i innych zwiazków wyznaniowych

5. Poszanowanie autonomii Kosciołów w aspekcie administracyjnym i cywilnym

6. Szkolnictwo wyznaniowe i nauczanie religii w szkołach publicznych

7. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych

8. Działalnosc kulturalna Koscioła

9. Uprawnienia majatkowe koscielnych osób prawnych

10. Opodatkowanie instytucji koscielnych i osób duchownych

11. Ubezpieczenia osób duchownych

12. Ochrona małzenstwa i rodziny

13. Ochrona cywilna i karna wolnosci sumienia i religii

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

2. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

3. J. Krukowski, Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim porządku prawnym, [w: ] J. Wroceński, H. Pietrzak (red.) Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, Warszawa 2008.

4. A. Mezglewski, H. Misztal, .P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza

EK 1

Student zna zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz podstawowa terminologie

EK 2

Student ma wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP

EK 3

Student ma uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych

Umiejetnosci

EK 4

Student potrafi analizowac, streszczac i prezentowac problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół

EK 5

Student potrafi wykorzystac srodki prawne dla ochrony wolnosci sumienia i religii

EK 6

Student znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego

Kompetencje

EK 7

Student potrafi zaplanowac i zorganizowac indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego

EK 8

Student aktywnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1-3)

ocena 2 (ndst): student nie zna zródeł prawa wyznaniowego, jego miejsca w systemie prawa oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa wyznaniowego; student nie ma wiedzy na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolności sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student nie ma uporzadkowanej znajomosci problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych

ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz podstawowa terminologie prawa wyznaniowego; student posiada znacznie ograniczona wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student ma słabo uporzadkowana znajomość problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych.

ocena 4 (db): student zna podstawowe podstawowe zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz zna podstawowa terminologie prawa wyznaniowego; student posiada czesciowa wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student ma srednio uporzadkowana znajomość problematyki dotyczacej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych zwiazków wyznaniowych.

ocena 5 (bdb): student zna w pełni zródła prawa wyznaniowego, jego miejsce w systemie prawa oraz podstawowa terminologie prawa wyznaniowego; student posiada pełna wiedze na temat modeli relacji panstwo-Kosciół w historii i współczesnie oraz gwarancji wolnosci sumienia i religii, a takze zasad relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP; student ma w pełni uporzadkowana znajomosc problematyki dotyczącej osobowosci prawnej, wolnosci kultu, nauczania i innych funkcji publicznych związków wyznaniowych.

Umiejetnosci (EK 4-6)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi analizowac, streszczac i prezentowac problematyki dotyczacej wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student nie potrafi wykorzystac srodków prawnych dla ochrony wolnosci sumienia i religii; student nie potrafi znalezc i wykorzystac rzetelnie zródeł i literatury z zakresu prawa wyznaniowego.

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu analizowac, streszczac i prezentować problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student potrafi jedynie w ograniczonym stopniu wykorzystac srodki prawne dla ochrony wolnosci sumienia i religii; student z błedami znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego.

ocena 4 (db): student potrafi własciwie analizowac, streszczac i prezentować problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student potrafi wykorzystac niektóre srodki prawne dla ochrony wolnosci sumienia i religii; student w przewazajacej liczbie przypadków znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego.

ocena 5 (bdb): student potrafi całkowicie analizowac, streszczac i prezentować problematyke dotyczaca wolnosci sumienia i religii oraz zasad relacji panstwo-Kosciół; student potrafi wykorzystac srodki prawne dla ochrony wolności sumienia i religii; student własciwie znajduje i wykorzystuje rzetelnie zródła i literature z zakresu prawa wyznaniowego.

Kompetencje (EK 7-8)

ocena 2 (ndst): student nie potrafi zaplanowac i zorganizowac indywidualnej pracy majacej na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student nie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec, nie bierze udziału w dyskusjach, nie formułuje własnych wypowiedzi oraz konstruktywnych uwag krytycznych.

ocena 3 (dst): student potrafi w ograniczonym stopniu zaplanowac i zorganizować indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student okazjonalnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 4 (db): student potrafi własciwie zaplanowac i zorganizowac indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student czesto aktywnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne.

ocena 5 (bdb): student potrafi prawidłowo i kompleksowo zaplanowac i zorganizować indywidualna prace majaca na celu zrealizowanie zadania badawczego i przyswojenie tresci z zakresu prawa wyznaniowego; student bardzo czesto aktywnie angazuje sie w przebieg prowadzonych zajec biorac udział w dyskusjach, formułujac własne wypowiedzi oraz konstruktywne uwagi krytyczne

Forma zaliczenia:

- egzamin ustny

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 5 hours more information
Lectures, 15 hours more information
Coordinators: Michał Poniatowski
Group instructors: Michał Poniatowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - examination
Classes - graded credit
Lectures - examination
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Cele przedmiotu: Zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawa wyznaniowego

Full description: (in Polish)

Pełny opis:

Tresci merytoryczne:

TEMATY ZAJEC

1. Systemy relacji miedzy panstwem a Kosciołem w aspekcie historycznym

2. Zródła prawa wyznaniowego

3; Zasady relacji panstwo-Kosciół w Konstytucji RP

4. Osobowosc prawna Koscioła Katolickiego i innych zwiazków wyznaniowych

5. Poszanowanie autonomii Kosciołów w aspekcie administracyjnym i cywilnym

6. Szkolnictwo wyznaniowe i nauczanie religii w szkołach publicznych

7. Duszpasterstwo szczególnych grup społecznych

8. Działalnosc kulturalna Koscioła

9. Uprawnienia majatkowe koscielnych osób prawnych

10. Opodatkowanie instytucji koscielnych i osób duchownych

11. Ubezpieczenia osób duchownych

12. Ochrona małzenstwa i rodziny

13. Ochrona cywilna i karna wolnosci sumienia i religii

Bibliography: (in Polish)

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. J. Krukowski, Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin 2000.

2. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008.

3. J. Krukowski, Realizacja Konkordatu z 1993 r. w polskim porządku prawnym, [w: ] J. Wroceński, H. Pietrzak (red.) Konkordat polski w 10 lat po ratyfikacji. Materiały z konferencji, Warszawa 2008.

4. A. Mezglewski, H. Misztal, .P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu wstępu do prawoznawstwa

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)