Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

An introduction to the history of art. Plastics arts

General data

Course ID: WNHS-HS-WdHSP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: An introduction to the history of art. Plastics arts
Name in Polish: Wstęp do historii sztuki. Plastyka
Organizational unit: Faculty of Historical Sciences
Course groups:
Course homepage: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a232adf47c452423ca661011af3da3b29%40thread.tacv2/conversations?groupId=214b454f-9c86-4c6a-9fff-2f08398183c7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

art studies

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Preliminary Requirements:

(in Polish) Brak

Short description: (in Polish)

Zajęcia zapoznają studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki - plastyki.

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki - plastyki związane z analizą formalną jak i opisem. Wprowadzane są i omawiane, na licznych przykładach, pojęcia takie jak kompozycja, perspektywa, barwa, światłocień, faktura. Omawiane są techniki stosowane w malarstwie, rzeźbie, grafice. Omawiane są ornamenty zdobnicze w rozwoju historycznym. Wprowadzane są i omawiane podstawowe pojęcia z kostiumologii.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami analizy i interpretacji dzieł sztuki, także nabycie przez studenta

znajomości stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii

oraz zapoznanie z jej najnowszymi osiągnięciami.

Celem jest także zapoznanie z różnymi rodzajami i typami dzieł sztuki, a także

nabycie umiejętności przeprowadzenia ich krytycznej analizy i interpretacji z

zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich

znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym.

Celem jest również zapoznanie studenta z językiem specjalistycznym i nabycie umiejętności stosowania właściwej terminologii z zakresu historii sztuki.

Bibliography: (in Polish)

Czyż A. S., Gutowski B., Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020;

Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968;

Owen J., Ornament. Przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej i architekturze, tłum. Sadowski R., Kolczyńska J., Warszawa 2008;

Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003;

Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, wyd. PWN, Warszawa 1996.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Student zna i rozumie metody analizy i interpretacji dzieł sztuki, ma

znajomość stosowanych w historii sztuki teorii i metodologii

oraz zna jej najnowsze osiągnięcia.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje i typy dzieł sztuki, a także przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie

historyczno-kulturowym.

Potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym i stosować właściwą terminologię z zakresu historii sztuk plastycznych.

2 ECTS - 50 godz. wykładu i 10 godzin praca własna, przygotowanie się do zaliczenia

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie na ocenę, w formie ustnej. Student musi zidentyfikować i wyjaśnić terminologię odnoszącą się do trzech pokazywanych zabytków. Pytania mogą dotyczyć zabytków malarskich, rzeźbiarskich, a także ornamentów zdobniczych i elementów historycznego ubioru.

Na ocenę bardzo dobrą student identyfikuje i omawia trzy pojęcia.

na ocenę dobrą student identyfikuje i omawia dwa pojęcia.

Na ocenę dostateczną student identyfikuje i omawia jedno pojęcie.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Anna Czyż
Group instructors: Anna Czyż
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
Short description: (in Polish)

Zajęcia zapoznają studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki - plastyki.

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki - plastyki związane z analizą formalną jak i opisem. Wprowadzane są i omawiane, na licznych przykładach, pojęcia takie jak kompozycja, perspektywa, barwa, światłocień, faktura. Omawiane są techniki stosowane w malarstwie, rzeźbie, grafice. Omawiane są ornamenty zdobnicze w rozwoju historycznym. Wprowadzane są i omawiane podstawowe pojęcia z kostiumologii.

Bibliography: (in Polish)

Czyż A. S., Gutowski B., Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020; Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968; Owen J., Ornament. Przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej i architekturze, tłum. Sadowski R., Kolczyńska J., Warszawa 2008; Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003; Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, wyd. PWN, Warszawa 1996.

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS - 50 godz. wykładu i 10 godzin praca własna, przygotowanie się do zaliczenia

Short description: (in Polish)

Zajęcia zapoznają studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki - plastyki.

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki - plastyki związane z analizą formalną jak i opisem. Wprowadzane są i omawiane, na licznych przykładach, pojęcia takie jak kompozycja, perspektywa, barwa, światłocień, faktura. Omawiane są techniki stosowane w malarstwie, rzeźbie, grafice. Omawiane są ornamenty zdobnicze w rozwoju historycznym. Wprowadzane są i omawiane podstawowe pojęcia z kostiumologii.

Bibliography: (in Polish)

Czyż A. S., Gutowski B., Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020; Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968; Owen J., Ornament. Przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej i architekturze, tłum. Sadowski R., Kolczyńska J., Warszawa 2008; Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003; Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, wyd. PWN, Warszawa 1996.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład wspólny dla ODKiŚ i HS.

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: Agnieszka Skrodzka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS - 50 godz. wykładu i 10 godzin praca własna, przygotowanie się do zaliczenia

Short description: (in Polish)

Zajęcia zapoznają studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki - plastyki.

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki - plastyki związane z analizą formalną jak i opisem. Wprowadzane są i omawiane, na licznych przykładach, pojęcia takie jak kompozycja, perspektywa, barwa, światłocień, faktura. Omawiane są techniki stosowane w malarstwie, rzeźbie, grafice. Omawiane są ornamenty zdobnicze w rozwoju historycznym. Wprowadzane są i omawiane podstawowe pojęcia z kostiumologii.

Bibliography: (in Polish)

Czyż A. S., Gutowski B., Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020; Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968; Owen J., Ornament. Przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej i architekturze, tłum. Sadowski R., Kolczyńska J., Warszawa 2008; Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003; Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, wyd. PWN, Warszawa 1996.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład wspólny dla ODKiŚ i HS.

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lectures, 30 hours, 50 places more information
Coordinators: Agnieszka Skrodzka
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Lectures - graded credit
(in Polish) Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

(in Polish) 2 ECTS - 50 godz. wykładu i 10 godzin praca własna, przygotowanie się do zaliczenia

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Zajęcia zapoznają studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki - plastyki.

Full description: (in Polish)

W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki - plastyki związane z analizą formalną jak i opisem. Wprowadzane są i omawiane, na licznych przykładach, pojęcia takie jak kompozycja, perspektywa, barwa, światłocień, faktura. Omawiane są techniki stosowane w malarstwie, rzeźbie, grafice. Omawiane są ornamenty zdobnicze w rozwoju historycznym. Wprowadzane są i omawiane podstawowe pojęcia z kostiumologii.

Bibliography: (in Polish)

Czyż A. S., Gutowski B., Podręcznik do inwentaryzacji polskich cmentarzy i nagrobków poza granicami kraju, Warszawa 2020; Gutkowska-Rychlewska M., Historia ubiorów, Wrocław 1968; Owen J., Ornament. Przykłady rozmaitych stylów w sztuce zdobniczej i architekturze, tłum. Sadowski R., Kolczyńska J., Warszawa 2008; Sieradzka A., Tysiąc lat ubiorów w Polsce, Warszawa 2003; Słownik terminologiczny sztuk pięknych. Wydanie nowe, wyd. PWN, Warszawa 1996.

Wymagania wstępne: (in Polish)

Wykład wspólny dla ODKiŚ i HS.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)