Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Pedagogy rehabilitation

General data

Course ID: WNP-PE-PRES-CW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Pedagogy rehabilitation
Name in Polish: Pedagogika resocjalizacyjna
Organizational unit: Faculty of Education
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
(in Polish) Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

education

Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

(in Polish) symbole efektów uczenia się dla kierunku pedagogika, studia I stopnia:


NP1_W27, NP1_U21, NP1_K08

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami, dotyczącymi pedagogiki resocjalizacyjnej, a w szczególności z instytucjami resocjalizacyjnymi oraz formą pracy w takich instytucjach.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

Wiedza:

W_01 definiuje pojęcie pedagogiki resocjalizacyjnej

W_02 opisuje objawy, stadia i typologie nieprzystosowania społecznego

W_03 wskazuje cele i zasady wychowania resocjalizującego

W_04 charakteryzuje systemy i metody pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie w środowisku otwartym i zamkniętym

Umiejętności:

U_01 opracowuje indywidualny plan działania dla osób niedostosowanych społecznie

U_02 zespołowo sporządza i prezentuje programy edukacyjno-profilaktyczne dla osób niedostosowanych społecznie

U_03 potrafi współpracować ze specjalistami i pracownikami instytucji resocjalizacyjnych

Kompetencje:

K_01 postępuje zgodnie z zasadami metodycznymi w pracy resocjalizacyjnej

K_02 otwarty na nowatorskie działania na rzecz osób niedostosowanych społecznie

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-01 - 2022-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 29 places more information
Coordinators: Ewelina Ligęza
Group instructors: Ewelina Ligęza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 22 places more information
Coordinators: Ewelina Ligęza
Group instructors: Ewelina Ligęza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2023/24" (past)

Time span: 2024-02-15 - 2024-06-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours, 32 places more information
Coordinators: Ewelina Ligęza
Group instructors: Ewelina Ligęza
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)