Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media społecznościowe jako forma komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-BGC-N-2-MS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Media społecznościowe jako forma komunikacji
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BwGC_W07, BwGC_W13


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów w zakresie wykorzystania mediów społecznościowych w procesie komunikacji społecznej. Tematyka zajęć została dostosowana do specyfiki kierunku studiów. Podczas kursu omówione zostaną zagadnienia zawiązane z teorią komunikowania w perspektywie nauk społecznych, aktywności człowieka w przestrzeni nowych mediów, jak również szczegółowe aspekty wykorzystania mediów społecznościowych w różnych obszarach komunikacji (charakterystyka i funkcje social media, zasady i strategie budowania komunikacji, stosowane narzędzie, dylematy etyczne).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BwGC_W07,

Student zna podstawowe cechy, typy, formy oraz modele procesu komunikowania społecznego.

Student zna najważniejsze aspekty funkcjonowania kultury masowej i nowych mediów we współczesnych społeczeństwach. Potrafi wskazać cechy komunikacji internetowej i obszary aktywności człowieka w przestrzeni wirtualnej.

BwGC_W13

Student potrafi scharakteryzować media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnej komunikacji (typy, wybrane przykłady na rynku w Polsce).

Student ma wiedzę na temat obszarów wykorzystania social media przez współczesne organizacje w komunikacji biznesowej: narzędzia, strategie marketingowe, zasady komunikacji.

Opisuje wykorzystanie mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych.

Zna zagadnienia etyczne związane z prowadzeniem procesu komunikacji w tych mediach - rzetelność, wiarygodność itp.

Opis ECTS (2 pkt = 60h):

- uczestnictwo w konwersatorium (możliwe 2 nieobecności, do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uczestnictwo w co najmniej 50% zajęć) - 15h

- lektura tekstów omawianych na zajęciach - 20h

- przygotowanie prezentacji na wybrany temat - case study wybranego medium społecznościowego - 25h

Metody i kryteria oceniania:

BwGC_W07,

Student zna podstawowe cechy, typy, formy oraz modele procesu komunikowania społecznego.

Student zna najważniejsze aspekty funkcjonowania kultury masowej i nowych mediów we współczesnych społeczeństwach. Potrafi wskazać cechy komunikacji internetowej i obszary aktywności człowieka w przestrzeni wirtualnej:

- na ocenę 2,0 student nie posiada wiedzy w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 3,0 student posiada jedynie elementarną wiedzę w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 4,0 student dobrze orientuje się w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 5,0 student bardzo dobrze opanował wiedzę teoretyczną w zakresie opisanej tematyki.

BwGC_W13

Student potrafi scharakteryzować media społecznościowe jako narzędzie nowoczesnej komunikacji (typy, wybrane przykłady na rynku w Polsce).

Student ma wiedzę na temat obszarów wykorzystania social media przez współczesne organizacje w komunikacji biznesowej: narzędzia, strategie marketingowe, zasady komunikacji.

Opisuje wykorzystanie mediów społecznościowych w sytuacjach kryzysowych.

Zna zagadnienia etyczne związane z prowadzeniem procesu komunikacji w tych mediach - rzetelność, wiarygodność itp.:

-na ocenę 2,0 student nie posiada wiedzy w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 3,0 student posiada jedynie elementarną wiedzę w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 4,0 student dobrze orientuje się w zakresie opisanej tematyki,

- na ocenę 5,0 student bardzo dobrze opanował wiedzę teoretyczną w zakresie opisanej tematyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Drzewek
Prowadzący grup: Katarzyna Drzewek, Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markocka
Prowadzący grup: Magdalena Markocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)