Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

General History of State and Law

General data

Course ID: WP-PR-PHP-ćw
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: General History of State and Law
Name in Polish: Powszechna historia państwa i prawa
Organizational unit: Faculty of Law and Administration
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku Prawa
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

PR_U01;

PR_U05;

PR_U07;

PR_U09;

PR_K01;

PR_K03;

PR_K04

Short description:

Student gets to know the most important legal and political institutions in selected European countries and USA and learns how to critically analizę sources and legal norms

Full description: (in Polish)

Prawnik powinien posiadać zdolność do postrzegania prawa w ujęciu historycznym, co pozwoli mu na krytyczną analizę współczesnych instytucji prawa sądowego, a także dobrą znajomością europejskiej tradycji prawniczej. W związku z tym ćwiczenia mają prowadzić do:

1. poznania historii podstawowych instytucji i pojęć prawa sądowego, w szczególności: małżeństwa, rodziny, własności, umowy, procesu cywilnego i karnego;

2. wykształcenia umiejętności porównywania różnych systemów prawnych i instytucji, tak w ujęciu historycznym, jak i terytorialnym;

3. lepszego zrozumienia przyczyn różnorodności współczesnego prawa;

4. uświadomienia sobie aksjologii współczesnego prawa europejskiego, w szczególności jego rzymskich i judeo – chrześcijańskich korzeni;

Bibliography:

Basic literaturę

K. Sójka - Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2013

Secondary literature:

Primary sources:

Kodeks Hammurabiego, tłum. i wyd. M. Stępień, Warszawa 1996;

Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, pod red. G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowskiego, M. Paszkowskiej, K. Rajewskiego, Warszawa 1996.

Secondary sources

Dziadzio A., Historia prawa, Warszawa 2008

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01 Graduate can interprete historical legal texts, especiallu sources of law, also in the context of concrete legal cases

PR_U05 Graduate can relate his knowledge about different legal domains to describing, explaining and evaluation of historical events in areas of world economy, culture and societies

PR_U07 Graduate can write legal analisis of historical questions

PR_U09 Graduate can prepare oral analisis of historical questions

PR_K01 Graduate is ready to complement and perfect his knowledge about processes of historical development of norms and legal institutions

PR_K03 Graduate is ready to work in group, collaboration and taking different roles and participation in preparing social projects,taking into account legal, economic and historical aspects

PR_K04 Graduate is ready to define priorities in concrete law action, taking autonomically or in group

2 points ECTS

workshop participation - 30 h

workshop preparation - 30 h

in sum - 60 h

Assessment methods and assessment criteria:

Criteria of assessment

PR_U01

Inssufficient mark (2)

Graduate can not interprete any historical legal texts, especiallu sources of law, also in the context of concrete legal cases

Sufficient mark (3)

Graduate can interprete simple historical legal texts, especiallu sources of law, also in the context of concrete legal cases

Good mark (4)

Graduate can interprete historical legal texts, especiallu sources of law, also in the context of concrete legal cases

Very good mark (5)

Graduate can outstandingly interprete historical legal texts, especiallu sources of law, also in the context of concrete legal cases

PR_U05

evaluation methods: oral reports, tests, paper

Inssufficient mark (2)

Graduate can not relate his knowledge about different legal domains to describing, explaining and evaluation of historical events in areas of world economy, culture and societies

Sufficient mark (3)

Graduate can relate his knowledge about different legal domains to basic describing, explaining and evaluation of historical events in areas of world economy, culture and societies

Good mark (4)

Graduate can relate his knowledge about different legal domains to describing, explaining and evaluation of historical events in areas of world economy, culture and societies

Very good mark (5)

Graduate can outstandingly relate his knowledge about different legal domains to describing, explaining nd evaluation of historical events in areas of world economy, culture and societies

PR_U07

evaluation method: paper

Insufficient mark (2)

Graduate can not write legal analisis of historical questions

Sufficient mark (3)

Graduate can write legal analisis of simple historical questions

Good mark (4)

Graduate can write legal analisis of historical questions

Very good mark (5)

Graduate can write legal analisis of difficult and complicated historical questions

PR_U09

Methods of evaluation: oral reports, discussion during the courses

Insufficient mark (2)

Graduate can not prepare oral legal analisis of historical questions

Sufficient mark (3)

Graduate can prepare oral legal analisis of simple historical questions

Good mark (4)

Graduate can prepare oral legal analisis of historical questions

Very good mark (5)

Graduate can preprae oral legal analisis of difficult and complicated historical questions

PR_K01

methods of evaluation discussion during the courses, continous assessment

Insufficient mark (2)

Graduate is not ready to complement and perfect his knowledge about processes of historical development of norms and legal institutions

Sufficient mark (3)

Graduate is somehow ready to complement and perfect his knowledge about processes of historical development of norms and legal institutions

Good mark (4)

Graduate is ready to complement and perfect his knowledge about processes of historical development of norms and legal institutions

Very good mark (5)

Graduate is perfectly ready to complement and perfect his knowledge about processes of historical development of norms and legal institutions

PR_K03

methods of evaluation: discussion during the courses, continous assessment

Insufficient mark (2)

Graduate is not ready to work in group, collaboration and taking different roles and participation in preparing social projects,taking into account legal, economic and historical aspects

Sufficient mark (3)

Graduate is basically ready to work in group, collaboration and taking different roles and participation in preparing social projects,taking into account legal, economic and historical aspects

Good mark (4)

Graduate is ready to work in group, collaboration and taking different roles and participation in preparing social projects,taking into account legal, economic and historical aspects

Very good mark (5)

Graduate is perfectly ready to work in group, collaboration and taking different roles and participation in preparing social projects,taking into account legal, economic and historical aspects

PR_K04

methods of evaluation: discussion during the courses, continous assessment

Insufficient mark (2)

Graduate is not ready to define priorities in concrete law action, taking automically or in group

Sufficient mark (3)

Graduate is basically ready to define priorities in concrete law action, taking automically or in group

Good mark (4)

Graduate is ready to define priorities in concrete law action, taking automically or in group

Very good mark (5)

Graduate is perfectly ready to define priorities in concrete law action, taking automically or in group

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Przemysław Gawron
Group instructors: Przemysław Gawron, Magdalena Wilczek-Karczewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Student gets to know the most important legal and political institutions in selected European countries and USA and learns how to critically analizę sources and legal norms

Full description: (in Polish)

Prawnik powinien posiadać zdolność do postrzegania prawa w ujęciu historycznym, co pozwoli mu na krytyczną analizę współczesnych instytucji prawa sądowego, a także dobrą znajomością europejskiej tradycji prawniczej. W związku z tym ćwiczenia mają prowadzić do:

1. poznania historii podstawowych instytucji i pojęć prawa sądowego, w szczególności: małżeństwa, rodziny, własności, umowy, procesu cywilnego i karnego;

2. wykształcenia umiejętności porównywania różnych systemów prawnych i instytucji, tak w ujęciu historycznym, jak i terytorialnym;

3. lepszego zrozumienia przyczyn różnorodności współczesnego prawa;

4. uświadomienia sobie aksjologii współczesnego prawa europejskiego, w szczególności jego rzymskich i judeo – chrześcijańskich korzeni;

Bibliography:

Basic literaturę

K. Sójka - Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2013

Secondary literature:

Primary sources:

Kodeks Hammurabiego, tłum. i wyd. M. Stępień, Warszawa 1996;

Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, pod red. G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowskiego, M. Paszkowskiej, K. Rajewskiego, Warszawa 1996.

Secondary sources

Dziadzio A., Historia prawa, Warszawa 2008;

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Przemysław Gawron
Group instructors: Przemysław Gawron, Magdalena Wilczek-Karczewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Student gets to know the most important legal and political institutions in selected European countries and USA and learns how to critically analizę sources and legal norms

Full description: (in Polish)

Prawnik powinien posiadać zdolność do postrzegania prawa w ujęciu historycznym, co pozwoli mu na krytyczną analizę współczesnych instytucji prawa sądowego, a także dobrą znajomością europejskiej tradycji prawniczej. W związku z tym ćwiczenia mają prowadzić do:

1. poznania historii podstawowych instytucji i pojęć prawa sądowego, w szczególności: małżeństwa, rodziny, własności, umowy, procesu cywilnego i karnego;

2. wykształcenia umiejętności porównywania różnych systemów prawnych i instytucji, tak w ujęciu historycznym, jak i terytorialnym;

3. lepszego zrozumienia przyczyn różnorodności współczesnego prawa;

4. uświadomienia sobie aksjologii współczesnego prawa europejskiego, w szczególności jego rzymskich i judeo – chrześcijańskich korzeni;

Bibliography:

Basic literaturę

K. Sójka - Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2013

Secondary literature:

Primary sources:

Kodeks Hammurabiego, tłum. i wyd. M. Stępień, Warszawa 1996;

Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, pod red. G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowskiego, M. Paszkowskiej, K. Rajewskiego, Warszawa 1996.

Secondary sources

Dziadzio A., Historia prawa, Warszawa 2008

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Przemysław Gawron
Group instructors: Przemysław Gawron, Sławomir Godek, Magdalena Wilczek-Karczewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description:

Student gets to know the most important legal and political institutions in selected European countries and USA and learns how to critically analizę sources and legal norms

Full description: (in Polish)

Prawnik powinien posiadać zdolność do postrzegania prawa w ujęciu historycznym, co pozwoli mu na krytyczną analizę współczesnych instytucji prawa sądowego, a także dobrą znajomością europejskiej tradycji prawniczej. W związku z tym ćwiczenia mają prowadzić do:

1. poznania historii podstawowych instytucji i pojęć prawa sądowego, w szczególności: małżeństwa, rodziny, własności, umowy, procesu cywilnego i karnego;

2. wykształcenia umiejętności porównywania różnych systemów prawnych i instytucji, tak w ujęciu historycznym, jak i terytorialnym;

3. lepszego zrozumienia przyczyn różnorodności współczesnego prawa;

4. uświadomienia sobie aksjologii współczesnego prawa europejskiego, w szczególności jego rzymskich i judeo – chrześcijańskich korzeni;

Bibliography:

Basic literaturę

K. Sójka - Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2013

Secondary literature:

Primary sources:

Kodeks Hammurabiego, tłum. i wyd. M. Stępień, Warszawa 1996;

Wybór źródeł do historii prawa sądowego czasów nowożytnych, pod red. G. Bałtruszajtys, J. Kolarzowskiego, M. Paszkowskiej, K. Rajewskiego, Warszawa 1996.

Secondary sources

Dziadzio A., Historia prawa, Warszawa 2008

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-01-31
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Classes, 30 hours more information
Coordinators: Przemysław Gawron
Group instructors: Przemysław Gawron, Magdalena Wilczek-Karczewska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Classes - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)