Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WSE-BW-HOB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia organizacji systemów bezpieczeństwa w Polsce
Jednostka: Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

WIEDZA:

BWL_W03 - Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych , psychologicznych i kulturowych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną

BWL_W04 - Ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych)

BWL_W10 - Ma wiedzę o zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa państwa oraz o systemach bezpieczeństwa, w tym szczególnie o systemach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa

Wymagania wstępne:

Brak wymagań.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią organizacji i funkcjonowania instytucji i służb bezpieczeństwa w Polsce od okresu wczesnopiastowskiego w X wieku do pierwszych lat transformacji systemowej w Polsce po 1989 roku - ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań społeczno-politycznych, w ramach których te instytucje oraz służby były tworzone i działały.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EW1 - Ma wiedzę w zakresie wybranych uwarunkowań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem systemów bezpieczeństwa w Polsce

EW2 - Ma wiedzę na temat organizacji wybranych struktur bezpieczeństwa w Polsce

EW3 - Ma więdzę na temat przebiegu wybranych procesów zapewniania bezpieczeństwa w Polsce

OPIS ECTS:

Udział w wykładzie – 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 60 godz.

Liczba ECTS: 90 godz. / 30 godz. = 3 ECTS.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bardzo dobrą student: bardzo dobrze zna wybrane uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce, ma bardzo dobrą wiedzę na temat organizacji wybranych struktur bezpieczeństwa w Polsce oraz potrafi opisać wybrane procesy zapewniania bezpieczeństwa w Polsce.

Na ocenę dobrą student: dobrze zna wybrane uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce, ma dobrą wiedzę na temat organizacji wybranych struktur bezpieczeństwa w Polsce oraz potrafi prawidłowo opisać wybrane procesy zapewniania bezpieczeństwa w Polsce.

Na ocenę dostateczną student: co najmniej poprawnie potrafi opisać wybrane uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce, ma co najmniej poprawną orientację na temat organizacji wybranych struktur bezpieczeństwa w Polsce oraz potrafi co najmniej poprawnie opisać wybrane procesy zapewniania bezpieczeństwa w Polsce.

Na ocenę niedostateczną student: nie zna, bądź na ogół nieprawidłowo opisuje wybrane uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa w Polsce i / lub nie posiada podstawowej orientacji na temat organizacji wybranych struktur bezpieczeństwa w Polsce i / lub nie potrafi poprawnie opisać wybranych procesów zapewniania bezpieczeństwa w Polsce.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Cebul
Prowadzący grup: Krzysztof Cebul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)