Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

Home budget management

General data

Course ID: WSR-NRN-2-ZBD
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: Home budget management
Name in Polish: Zarządzanie budżetem domowym
Organizational unit: Faculty of Family Studies
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Subject level:

elementary

Learning outcome code/codes:

enter learning outcome code/codes

Short description: (in Polish)

Studenci zostaną zapoznani z problematyką dotyczącą zarządzania budżetem domowym poprzez wskazanie odpowiedniego postępowania w zakresie podejmowania optymalnych decyzji finansowych, które zmierzają do bezpiecznego funkcjonowania rodziny w sferze finansowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS: (in Polish)

NRL_W04 - student ma wiedzę na temat rodziny w kontekście innych nauk społecznych, a w szczególności z zarządzania i finansów.

NRL_W05 - student zna społeczne koncepcje człowieka stanowiące teoretyczne podstawy działalności w sferze finansów na rzecz rodziny.

NRL_W13 - student ma wiedzę o etapach uczenia się i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów w kontekście zarządzania finansami gospodarstw domowych.

NRL_W15 - student ma wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, o normach i procedurach związanych z zarządzaniem budżetem domowym w rodzinie.

NRL_U01 - student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych w celu rozpoznania problemów związanych ze złym gospodarowaniem finansami gospodarstwa domowego.

NRL_U02 - student potrafi, po rozpoznaniu sytuacji finansowej rodziny, zaproponować działania profilaktyczne i pomocowe.

NRL_U07 - student potrafi wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z prawidłowym zarządzaniem budżetem gospodarstw domowych.

NRL_U08 - student posiada umiejętności przygotowania i przedstawienia projektów prawidłowego zarządzania budżetem domowym.

NRL_K01 - student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, a co za tym rozumie potrzebę ciągłego doskonalenia się zawodowego w zakresie problematyki zarządzania budżetem gospodarstw domowych.

NRL_K03 - student docenia praktyczną wiedzę dotyczącą prawidłowego zarządzania budżetem domowym.

NRL_K08 - student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki w kontekście zarządzania budżetem domowym.

NRL_K09 - student jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego w zakresie doradztwa w prawidłowym zarządzaniu budżetem (finansami) rodziny.

Opis ECTS: 2

Godziny kontaktowe: wykład 18 godz.

Przygotowanie praktycznych prac zaliczeniowych: 30 godz.

Przygotowanie się do rozmowy zaliczeniowej: 12 godz.

Liczba godzin: 60 = 2 ECTS

Classes in period "Summer semester 2020/21" (past)

Time span: 2021-02-01 - 2021-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 18 hours more information
Coordinators: Leszek Buller
Group instructors: Leszek Buller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
(in Polish) E-Learning:

(in Polish) E-Learning (pełny kurs)

Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Short description: (in Polish)

Studenci zostaną zapoznani z problematyką dotyczącą zarządzania budżetem domowym poprzez wskazanie odpowiedniego postępowania w zakresie podejmowania optymalnych decyzji finansowych, które zmierzają do bezpiecznego funkcjonowania rodziny w sferze finansowej.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (future)

Time span: 2023-02-01 - 2023-06-30
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class:
Conversatorium, 18 hours more information
Coordinators: Leszek Buller
Group instructors: Leszek Buller
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - graded credit
Conversatorium - graded credit
Type of subject:

obligatory

(in Polish) Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

(in Polish) nie dotyczy

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
contact accessibility statement USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)