Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
mgr

Joanna Stęporowska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

wykładowca w jednostce Studium Języków Obcych

Terminy konsultacji dla studentów

konsultacje on line na MS TEAMS
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9cff39ab22b74ce78012d88d08c4a21e%40thread.tacv2/conversations?groupId=ebe63e5f-d119-4b7a-9539-17cf6c5d47c2&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3 środa i czwartek :
https://office365uksw-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/j_steporowska_uksw_edu_pl/EdsO0dQqHAtBr1_OQPcEdNIBVzNfATKwCJsWk_Xbxx9kkQ?e=8jMlcH

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Joanna Iwona
Nazwisko
Stęporowska
Stopnie i tytuły
mgr
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)