Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne Ochrona środowiska II stopień II rok Monitoring Środowiskowy

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Ochrona środowiska - studia II stopnia stacjonarne (WF-OB-N-2)
Etap: Ochrona środowiska II stopień II rok Monitoring Środowiskowy (WF-OB2_2M)
Poprzednie etapy: Ochrona środowiska II stopień I rok Monitoring Środowiskowy
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Ochrona środowiska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty:
  • magisterium

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Audyt etyczny WF-OB-AUE 2017/18 - 2018/19 NIE
Biologia i ochrona gleby WF-OB-BOG 2017/18 - ... NIE
Biologiczne podstawy bioetyki WF-OB-BPO 2019/20 - ... NIE
Biotechnologie w ochronie środowiska WF-OB-BTEH 2017/18 - ... NIE
Człowiek i jego środowisko WF-OB-CZIJS 2017/18 - ... NIE
Czynne działania w ochronie gatunków i siedlisk - teoria i praktyka WF-OB-CZOP 2017/18 - ... NIE
Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych WF-OB-CZR 2017/18 - 2018/19 NIE
Efektywne mikroogranizmy WF-OB-EM 2019/20 - ... NIE
Elementy bioetyki WF-OB-EBIO 2017/18 - ... NIE
Izotopy w środowisku WF-OB-IS 2020/21 - ... NIE
Jakość i bezpieczeństwo żywności WF-OB-JAKZ 2017/18 - ... NIE
Metody oceny kondycji biologicznej człowieka WF-OB-MOK 2017/18 - ... NIE
Metodyka oznaczania chemicznych zanieczyszczeń żywności WF-OB-METH 2017/18 - ... NIE
Modelowanie matematyczne w naukach o środowisku WF-OB-MODM 2017/18 - ... NIE
Praktyczny wymiar zrównoważonego rozwoju WF-OB-FEZT 2017/18 - ... NIE
Rejestracja i oznakowanie chemikaliów WF-OB-REJO 2017/18 - ... NIE
Technologie i techniki w ochronie środowiska WF-OB-TTOS 2017/18 - 2022/23 NIE
Wybrane problemy edukacji ekologicznej WF-OB-WEDE 2017/18 - 2017/18 NIE
Życie morza WF-OB-ZYM 2017/18 - 2019/20 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-U2 - Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich 2017/18 - ... n/d 24.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną UKSW-PO-H2-S2 - Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia) 2017/18 - ... n/d 5.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2017/18 - ... n/d 120.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-SEM-M - Seminaria magisterskie dla Ochrony Środowiska MONITORING 2017/18 - ... n/d 12.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-TRA - Translatoria z języka nowożytnego 2017/18 - ... n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-U2-M - Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku studiów II stopnia magisterskich MONITORING 2017/18 - ... n/d 12.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WF-OB-WM2 - Wykłady monograficzne dla studiów II stopnia magisterskich 2017/18 - ... n/d 12.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)