Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kulturoznawstwo - studia II stopnia stacjonarne Kulturoznawstwo II stopnia rok 1

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kulturoznawstwo - studia II stopnia stacjonarne (WH-KU-N-2)
Etap: Kulturoznawstwo II stopnia rok 1 (WH-KU_KU1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Kulturoznawstwo II stopnia rok 2
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Kulturoznawstwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Antropologia współczesności WH-KU-II-1-AntrWsp-L 2014/15 - ... NIE
Antropologia współczesności WH-KU-II-1-AntrWsp-Z 2014/15 - ... NIE
Antropologia współczesności WH-KU-K-AW 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Antropologia współczesności WH-KU-K-AW.1 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Filozoficzne koncepcje kultury WH-KU-K-FKK 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Filozoficzne koncepcje kultury cz.I WH-KU-II-1-FiloKonKu 2014/15 - ... NIE
Globalizacja i problemy migracji WH-KU-II-1-GlobMi 2015/16 - 2016/17 NIE
Kanony kulturowe, wzory kulturowe WH-KU-II-1-KanonKult 2014/15 - ... NIE
Kanony kulturowe, wzory kulturowe WH-KU-K-KK 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Kultura cyfrowa WH-KU-II-1-KultCyf 2016/17 - ... NIE
Metodologia badań kulturoznawczych WH-KU-II-1-MetBadKuC 2016/17 - ... NIE
Metodologia badań kulturoznawczych WH-KU-II-1-MetBadKul 2014/15 - ... NIE
Metodologia badań kulturoznawczych WH-KU-K-MBK 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Podstawy dialogu i polilogu kultur WH-KU-II-1-DialogPol 2014/15 - ... NIE
Podstawy dialogu i polilogu kultur WH-KU-K-PDIPK 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Seminarium magisterskie WH-KU-SM 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Seminarium magisterskie WH-KU-SM.1 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Seminarium magisterskie WH-KU-II-1-SemMgr-L 2014/15 - ... NIE
Seminarium magisterskie WH-KU-II-1-SemMgr-Z 2014/15 - ... NIE
Tożsamość polska WH-KU-II-2-TozPol 2017/18 - ... NIE
Translatorium WH-KU-II-1-Trans-L 2014/15 - ... NIE
Translatorium WH-KU-II-1-Trans-Z 2014/15 - ... NIE
Translatorium WH-KU-K-T 2012/13_Z - 2013/14 NIE
Translatorium WH-KU-T.1 2012/13_Z - 2013/14 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-KU-2-1S - Przedmioty specjalizacyjne dla I roku kulturoznawstwa (studia II stopnia) 2013/14 - ... n/d 12.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-KU-2-1T - Tematy badań kulturowych 2013/14 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-KON - Konwersatoria ogólnowydziałowe 2013/14 - 2013/14 n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2014/15 - ... n/d 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-KONWER - Konwersatoria ogólnowydziałowe 2014/15 - 2014/15 n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WH-FP-KON-WNH - Konwersatoria ogólnowydziałowe 2015/16 - ... n/d 6.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)