Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne Kierunek lekarski IV rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Kierunek lekarski - jednolite studia magisterskie niestacjonarne (WMCM-LEN-N-MGR)
Etap: Kierunek lekarski IV rok (WMCM-LE_4)
Poprzednie etapy: Kierunek lekarski III rok
Następne etapy: Kierunek lekarski V rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2023/24 2023/24_Z 2023/24_L 2024/25 2024/25_Z 2024/25_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Chirurgia dziecięca WMCM-LEN-ChD 2023/24 - ... NIE
Chirurgia ogólna WMCM-LEN-ChO 2023/24 - ... NIE
Choroby wewnętrzne WMCM-LEN-CW 2023/24 - ... NIE
Choroby zakaźne WMCM-LEN-CZ 2023/24 - ... NIE
Dermatologia WMCM-LEN-Der 2023/24 - ... NIE
Diagnostyka laboratoryjna WMCM-LEN-DL 2023/24 - ... NIE
Dietetyka WMCM-LEN-D 2023/24 - ... NIE
Farmakologia kliniczna WMCM-LEN-FK 2023/24 - ... NIE
Geriatria WMCM-LEN-Ger 2023/24 - ... NIE
Ginekologia i położnictwo WMCM-LEN-GiP 2023/24 - ... NIE
Higiena z epidemiologią WMCM-LEN-HE 2023/24 - ... NIE
Medycyna rodzinna WMCM-LEN-MR 2023/24 - ... NIE
Mikrobiologia kliniczna WMCM-LEN-MK 2023/24 - ... NIE
Okulistyka WMCM-LEN-O 2023/24 - ... NIE
Otolaryngologia WMCM-LEN-Ot 2023/24 - ... NIE
Patomorfologia WMCM-LEN-PAT-4 2023/24 - ... NIE
Pediatria WMCM-LEN-PED-4 2023/24 - ... NIE
Praktyki zawodowe po IV roku WMCM-LEN-PZ-4 2023/24 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WMCM-LEN-ZF - Zajecia fakultatywne do wyboru-kierunek lekarski niestacjonarny 2023/24 - ... n/d 12.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)