Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna III rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - studia jednolite magisterskie niestacjonarne (WNP-PPWZ-N-MGR)
Etap: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna III rok (WNP-PPW_3)
Poprzednie etapy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna II rok
Następne etapy: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna IV rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22_Z 2021/22_L 2022/23 2022/23_Z 2022/23_L 2023/24 2023/24_Z 2023/24_L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole WNP-PPWZ-EZPSW 2022/23 - ... NIE
Edukacja zdrowotna w przedszkolu i szkole WNP-PPWZ-EZPSW-IG 2021/22 - 2021/22 NIE
Literatura dla dzieci WNP-PPWZ-LDD 2022/23 - ... NIE
Metodologia badań społecznych WNP-PPWZ-MBSC 2022/23 - ... NIE
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu WNP-PPWZ-MEJC 2022/23 - ... NIE
Metodyka edukacji matematycznej w kl. 1-3 WNP-PPWZ-MEMC-KB-1 2021/22 - 2021/22 NIE
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu WNP-PPWZ-MEMC 2022/23 - ... NIE
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach 1-3 WNP-PPWZ-MEMPC1 2022/23 - ... NIE
Metodyka edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach 1-3 WNP-PPWZ-MEMC-JK-1 2021/22 - 2021/22 NIE
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3 WNP-PPWZ-MEPC-KK-1 2021/22 - 2021/22 NIE
Metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach 1-3 WNP-PPWZ-MEPPC 2022/23 - ... NIE
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach 1-3 WNP-PPWZ-MESPC 2022/23 - ... NIE
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu i klasach 1-3 WNP-PPWZ-MESPC-EW-1 2021/22 - 2021/22 NIE
Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach 1-3 WNP-PPWZ-MEZC 2022/23 - ... NIE
Pedagogika opiekuńcza WNP-PPWZ-POW-ZB 2021/22 - 2021/22 NIE
Praktyka wprowadzająca do zawodu w poradni psychologiczno-pedagogicznej WNP-PPWZ-PWZ3PO 2022/23 - 2022/23 NIE
Praktyka wprowadzająca do zawodu w poradni psychologiczno-pedagogicznej WNP-PPWZ-PWZ3PPS 2023/24 - ... NIE
Praktyka wprowadzająca do zawodu w przedszkolu WNP-PPWZ-PWZ3P 2022/23 - 2022/23 NIE
Praktyka wprowadzająca do zawodu w przedszkolu WNP-PPWZ-PWZ3PR 2023/24 - ... NIE
Praktyka wprowadzająca do zawodu w szkole podstawowej (klasy I-III) WNP-PPWZ-PWZ3SP 2022/23 - 2022/23 NIE
Praktyka wprowadzająca do zawodu w szkole podstawowej (klasy I-III) WNP-PPWZ-PWZ3SZP 2023/24 - ... NIE
Psychologia kliniczna WNP-PEZ-PKLW 2023/24 - ... NIE
Psychologia kliniczna WNP-PPWZ-PKCC 2023/24 - ... NIE
Psychologia kliniczna WNP-PPWZ-PKW-KK 2021/22 - 2021/22 NIE
Psychologia kliniczna WNP-PPWZ-PK 2022/23 - 2022/23 NIE
Psychologia kliniczna WNP-PPWZ-PKC 2022/23 - 2022/23 NIE
Socjologia edukacji WNP-PEZ-SED 2023/24 - ... NIE
Socjologia edukacji WNP-PPWZ-SEW 2022/23 - 2022/23 NIE
Socjologia edukacji WNP-PPWZ-SE-EW 2021/22 - 2021/22 NIE
Statystyka dla pedagogów WNP-PPWZ-SDP 2023/24 - ... TAK
Statystyka dla pedagogów WNP-PPWZ-SPC-JS-1 2021/22 - 2021/22 NIE
Wiedza o muzyce WNP-PPWZ-WMK 2022/23 - 2022/23 NIE
Wiedza o muzyce WNP-PPWZ-WOMK 2023/24 - ... NIE
Wiedza o muzyce WNP-PPWZ-WMK-MZ-1 2021/22 - 2021/22 NIE
Wiedza o przyrodzie i społeczeństwie WNP-PPWZ-WPSK 2022/23 - ... NIE
Wiedza o przyrodzie i społeczeństwie WNP-PPWZ-WPSK-MW-1 2021/22 - 2021/22 NIE
Wiedza o sztuce, estetyce i kulturze WNP-PPWZ-WSEKK 2022/23 - ... NIE
Wiedza o sztuce, estetyce i kulturze WNP-PPWZ-WSEKK-1 2021/22 - 2021/22 NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-MNJOC - Metodyka nauczania języka obcego we wczesnej edukacji - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-LDD - Literatura dla dzieci - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-MEZC - Metodyka edukacji zdrowotnej w przedszkolu i klasach 1-3 - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-PKC - Psychologia kliniczna - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-PMNC - Podstawy metematyki dla nauczycieli - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 4.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2021/22 - 2021/22 n/d 195.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-MBSC - Metodologia badań społecznych - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-MEPC - Metodyka edukacji polonistycznej w kl. 1-3 - ćwiczenia 2021/22 - 2021/22 n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-MEP - Metodyka edukacji polonistycznej w kl. 1-3 2022/23 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-MNJO - Metodyka nauczania języka obcego we wczesnej edukacji 2022/23 - ... n/d 8.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-PMN - Podstawy matematyki dla nauczycieli 2022/23 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WNP-PPWZ-MEM - Metodyka edukacji matematycznej w kl. 1-3 2022/23 - ... n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2022/23 - 2022/23 n/d 200.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2023/24 - ... n/d 195.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)