Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia stacjonarne Stosunki międzynarodowe I rok

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia stacjonarne (WP-SM-N-1)
Etap: Stosunki międzynarodowe I rok (WP-SM-I)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: Stosunki międzynarodowe II rok
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: Stosunki międzynarodowe
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Aktualność dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego ODKSW-ADKSW 2012/13 - 2012/13 NIE
Demografia WP-SM-D 2012/13 - 2012/13 NIE
Ekonomia WP-SM-EK 2012/13 - ... NIE
Filozofia WP-SM-F 2013/14 - 2014/15 NIE
Filozofia polityki WP-SM-FP 2013/14 - ... NIE
Geografia polityczna i ekonomiczna świata WP-SM-GPiE 2012/13 - 2012/13 NIE
Geografia polityczna i gospodarcza świata WP-SM-GPiGS 2013/14 - ... NIE
Historia prawa narodów WP-SM-HPN 2012/13 - ... NIE
Historia Stanów Zjednoczonych WP-SM-HSZ 2013/14 - ... NIE
Historia stosunków międzynarodowych WP-SM-HSM 2012/13 - ... NIE
Historia stosunków międzynarodowych WP-SM-HSM-ćw 2013/14 - ... NIE
Korporacje transnarodowe we współczesnym świecie WP-SM-KTWŚ 2015/16 - ... NIE
Międzynarodowe stosunki polityczne WP-SM-MSP 2012/13 - 2012/13 NIE
Nauka o państwie i prawie WP-SM-NOP 2012/13 - ... NIE
Nauka o państwie i prawie WP-SM-NOP-ćw 2013/14 - ... NIE
Nauka o polityce WP-SM-NP 2013/14 - ... NIE
Negocjacje w stosunkach międzynarodowych WP-SM-NwSM 2013/14 - ... NIE
Podstawy cywilizacji amerykańskiej WP-SM-PCA 2012/13 - 2012/13 NIE
Podstawy cywilizacji europejskiej WP-SM-PCE 2012/13 - 2012/13 NIE
Podstawy prawa porównawczego WP-SM-PPP 2012/13 - 2012/13 NIE
Podstawy statystyki WP-SM-PS 2012/13 - 2012/13 NIE
Socjologia ze szczególnym uwzględnieniem stosunków międzynarodowych WP-SM-S 2012/13 - 2012/13 NIE
Systemy polityczno-prawne państw współczesnego świata WP-SM-SPpPSS 2013/14 - ... NIE
Systemy polityczno-prawne państw współczesnego świata WP-SM-SPpPSS-ćw 2013/14 - ... NIE
Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy UKSW-BHP 2012/13 - ... NIE
Ścieżki kariery w stosunkach międzynarodowych WP-SM-MON-ŚKSM 2015/16 - ... NIE
Technologia informacyjna WP-SM-TI 2012/13 - 2014/15 NIE
Technologia informatyczna w stosunkach międzynarodowych WP-SM-TISM 2015/16 - ... NIE
Wprowadzenie do nauki stosunków międzynarodowych WP-SM-WDNSM 2013/14 - ... NIE
Wprowadzenie do nauki stosunków międzynarodowych WP-SM-WDNSM-ćw 2013/14 - ... NIE
Współczesne ideologie polityczne WP-SM-WIP-ćw 2013/14 - ... NIE
Współczesne ideologie polityczne WP-SM-WIP 2013/14 - ... NIE

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-MON-SM - Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych 2013/14 - 2014/15 n/d 2.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2013/14 - 2016/17 n/d 3.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną 2013/14 - 2017/18 n/d 60.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną WP-MON-SM - Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych 2015/16 - 2017/18 n/d 6.00
ECTS - 1ECTS odpowiada nakładowi 25—30h pracy studenta, zgodnie z programem studiów oraz pracą własną C-JO-LEK - Wszystkie przedmioty językowe 2017/18 - 2017/18 n/d 4.00
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)