Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia - profil praktyczny

Informacje o programie studiów

Kod: WP-SM-P-1
Nazwa: Stosunki Międzynarodowe - studia I stopnia - profil praktyczny
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: studia pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: Stosunki międzynarodowe
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Prawa i Administracji (od 1995/96) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: licencjat
licencjat
Uprawnienia zawodowe:

--------------------------------------------

Dalsze studia:

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

Treści nauczania:
Rok akademicki 2019/20 - ...

Efekty uczenia się dla kierunku Stosunki międzynarodowe studia I stopnia o profilu praktycznym zatwierdzone Uchwałą Nr 186/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku zmieniającą Uchwałę Nr 161/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku. Program studiów ustalono Uchwałą Nr 186/2019 Senatu UKSW z dnia 26 września 2019 roku.

Treści nauczania:
Rok akademicki 2018/19 - Rok akademicki 2018/19

Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych dla kierunku Stosunki międzynarodowe studia I stopnia o profilu praktycznym zatwierdzone zostały Uchwałą nr 129/2017 Senatu UKSW z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan studiów i program kształcenia określono Uchwałą nr 123/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 kwietnia 2017 roku zmieniającą uchwałę nr 186/2016/2017 z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne I stopnia.

ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)