Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wydział Teologiczny - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia I stopnia stacjonarne WT-DKS-N-P-1
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia WT-DKS-N-2
MOST - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna WT-DKS-M
Kierownictwo Duchowe Kierownictwo Duchowe WT-P-FW-KD
Mariologia Mariologia WT-P-FW-M
Podyplomowe Studium Teologii Podyplomowe Studium Teologii - Warszawa WT-P-FW-PST
Studia podyplomowe Formacja Biblijna WT-P-FW-FB
Podyplomowe Studia Biblino-Pastoralne WT-P-FW-BP
Studia podyplomowe z etyki Etyka WT-P-FG-PSE
Etyka WT-P-FLR-E
specjalistyczne studia teologiczne Specialized Theological Studies WT-SSTN-N-2
Specialized Theological Studies WT-SSTA-N-2
Specjalistyczne studia teologiczne - studia II stopnia stacjonarne WT-SST-N-2
teologia Biblical theology WT-R-ABI
Centre Saint Augustin de Dakar (seminarium Dakar) WT-SDA-N-MGR
Chrześcijańska turystyka religijna - studia I stopnia stacjonarne WT-CTR-N-1
Coaching i mediacje społeczne - studia jednolite magisterskie stacjonarne WT-DCM-N-MGR
Dogmatic theology WT-R-ATG
Erasmus - Teologia WT-DTE-E
FUCE - Teologia WT-TE-F
Fundamental theology WT-R-ATF
Homiletyka - studia doktoranckie WT-R-HO
Katechetyka - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RK
Katechetyka - studia doktoranckie WT-R-KA
Liturgika - studia doktoranckie WT-R-LI
MOST - Teologia WT-DTE-M
Mariologia - niestacjonarne studia doktoranckie - Klasztor Niepokalanów WT-FN-RMA
Misjologia - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RMI
Misjologia - studia doktoranckie WT-R-MI
Missiology WT-R-AMI
Moral theology WT-R-ATM
Patristics WT-R-AP
Patrologia - studia doktoranckie WT-R-P
Podyplomowe Studia Teologii Praktycznej WT-P-FW-TP
Practical theology WT-R-ATP
Specjalność Nauczycielsko-Katechetyczna - studia jednolite magisterskie stacjonarne WT-DNK-N-MGR
Spiritual theology WT-R-ATD
Teologia WT-P-FG-PST
Teologia - studia jednolite magisterskie niestacjonarne - Warszawa WT-FW-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Białystok) WT-SBL-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Gdańsk) WT-SGD-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Ołtarzew) WT-SOP-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Płock) WT-SPL-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium archidiecezjalne Łódź) WT-SLD-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium oo. Franciszkanów Łódź) WT-SLF-N-MGR
Teologia - studia jednolite magisterskie stacjonarne (seminarium Łomża) WT-SLO-N-MGR
Teologia Apostolstwa WT-P-O-TA
Teologia Praktyczna WT-P-FG-TP
Teologia Praktyczna WT-P-FL-TP
Teologia Praktyczna WT-P-FP-PSTP
Teologia Praktyczna WT-P-FLR-TP
Teologia Praktyczna WT-P-FLR-PSTP
Teologia Praktyczna WT-P-FP-TP
Teologia apostolstwa - niestacjonarne studia doktoranckie - Ołtarzew WT-FOA-R
Teologia biblijna - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RBI
Teologia biblijna - studia doktoranckie WT-R-BI
Teologia dogmatyczna - studia doktoranckie WT-R-TG
Teologia duchowości - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RTD
Teologia duchowości - studia doktoranckie WT-R-TD
Teologia ekumeniczna - studia doktoranckie WT-R-TU
Teologia fundamentalna - studia doktoranckie WT-R-TF
Teologia kultury - studia doktoranckie WT-R-TK
Teologia moralna - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RTM
Teologia moralna - studia doktoranckie WT-R-TM
Teologia ogólna - studia jednolite magisterskie stacjonarne WT-DTE-N-MGR
Teologia pastoralna - niestacjonarne studia doktoranckie - Warszawa WT-FWD-RTP
Teologia pastoralna - studia doktoranckie WT-R-TP
Teologia religii - studia doktoranckie WT-R-RE
Teologia środków społecznego przekazu - studia doktoranckie WT-R-TS
Teologia życia konsekrowanego - niestacjonarne studia doktoranckie - Ołtarzew WT-FOK-R
Theology of liturgy WT-R-ALI
Theology of mass media WT-R-ATS
Theology of religion WT-R-ARE
Wydział Teologiczny - Kursy WT-KRS

pokaż wszystkie kierunki studiów