Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wszystkie kierunki studiów

Wszystkie kierunki, specjalności i specjalizacje na jednej liście
Kierunek Specjalności i specjalizacje
(samodzielne specjalności)
Administracja (6)
Archeologia (6)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (2)
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej (1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne (5)
Bibliotekarstwo (1)
Big Data w Analityce Społecznej (1)
Biologia (5)
chemia (4)
Chrześcijańska turystyka religijna (1)
Człowiek w cyberprzestrzeni (1)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (3)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (1)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi
Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (1)
Ekologiczny transport przyszłości (1)
Ekonomia (4)
Ekonomia menedżerska (2)
Europeistyka (4)
Filologia (2)
Filologia klasyczna (2)
Filologia polska (5)
Filologia włoska (3)
filozofia (7)
fizyka (4)
Genealogia. Teoria i praktyka. (1)
Historia (7)
Historia Cywilizacji Śródziemnomorskiej
Historia sztuki (4)
informatyka (5)
informatyka i ekonometria
inżynieria środowiska (3)
kierunek lekarski (3)
Kreatywne pisanie (1)
Kulturoznawstwo (6)
Kurs (13)
  Kurs (13)
  Kurs (13)
  Kurs (13)
  Kurs (13)
  Literaturoznawstwo (1)
  matematyka (8)
  Muzeologia (2)
  nauki o komunikacji społecznej i mediach (1)
  nauki o kulturze i religii (1)
  nauki o polityce i administracji (1)
  nauki o rodzinie (6)
  Nauki o Rodzinie (1)
  nauki prawne (1)
  nauki ścisłe
  Ochrona dóbr kultury i środowiska (2)
  Ochrona środowiska (4)
  Pedagogika (8)
  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
  Pedagogika specjalna (4)
  Pielęgniarstwo (2)
  Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (1)
  Podyplomowe Studium Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
  Podyplomowe Studium Teologii (1)
  Politologia (9)
  Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa (1)
  Praca Socjalna (2)
  Prawo (7)
  Prawo kanoniczne (6)
  Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć (1)
  psychologia (8)
  Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień (1)
  Religioznawstwo
  Socjologia (6)
  specjalistyczne studia teologiczne (4)
  Stosunki i prawo międzynarodowe (2)
  Stosunki międzynarodowe (5)
  Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
   Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe (2)
    Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze
    Studia Podyplomowe „Logopedia ogólna i kliniczna" (1)
    teologia (63)
    teologia (63)
    teologia (63)
    teologia (63)
    Teologia - licencjat
    Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym (2)
    Zarządzanie jakością powietrza (1)
    Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego (1)
    Zarządzanie publiczne (2)
    Pogrubieniem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
    ul. Dewajtis 5,
    01-815 Warszawa
    tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
    kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)