Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Wszystkie kierunki studiów

Wybierz kierunek, aby przejść do listy programów

Kierunek Specjalności i specjalizacje
Administracja (6)
Archeologia (6)
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (2)
Bezpieczeństwo w gospodarce cyfrowej (1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne (5)
Biologia (4)
chemia (4)
Człowiek w cyberprzestrzeni (1)
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (3)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi (1)
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparciem ucznia z trudnościami adaptacyjnymi
Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi (1)
Ekologiczny transport przyszłości (1)
Ekonomia (4)
Ekonomia menedżerska (2)
Europeistyka (4)
Filologia (2)
Filologia klasyczna (1)
Filologia polska (5)
edytorska SPEC
Filologia włoska (5)
- edytorska SPEC
filozofia (7)
Etyka SPEC
Logika SPEC
fizyka (4)
Genealogia. Teoria i praktyka. (1)
Historia (7)
Historia SPEC
Historia Cywilizacji Śródziemnomorskiej
Historia sztuki (4)
informatyka (5)
informatyka i ekonometria
inżynieria środowiska (3)
kierunek lekarski (2)
Kulturoznawstwo (5)
Kurs (10)
Kurs (10)
Kurs (10)
Kurs (10)
Kurs (10)
Literaturoznawstwo (2)
matematyka (7)
Muzeologia (2)
nauki o rodzinie (6)
Nauki o Rodzinie (1)
nauki prawne (1)
nauki ścisłe
Ochrona dóbr kultury i środowiska (2)
Ochrona środowiska (4)
Pedagogika (8)
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (2)
Pedagogika specjalna (4)
Pielęgniarstwo (2)
Podnoszenie kompetencji nauczycielskich w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (1)
Podyplomowe Studium Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Podyplomowe Studium Teologii (1)
Politologia (9)
Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świadomości Ekologicznej Społeczeństwa (1)
Praca Socjalna (2)
Prawo (7)
Prawo kanoniczne (6)
psychologia (8)
Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień (1)
Religioznawstwo
Socjologia (5)
specjalistyczne studia teologiczne (2)
Stosunki i prawo międzynarodowe (2)
Stosunki międzynarodowe (5)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe (2)
Studia podyplomowe - Wiedza o teatrze
teologia (63)
Liturgika SPEC
Mariologia SPEC (1)
teologia (63)
teologia (63)
teologia (63)
Teologia - licencjat
Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym (2)
Zarządzanie jakością powietrza (1)
Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego (1)
Zarządzanie publiczne (1)
Kolorem oznaczone są te spośród kierunków, specjalności i specjalizacji, które są realizowane na tej uczelni. W nawiasie podana jest liczba programów studiów związanych z tym kierunkiem nauczania (nie wliczając w to programów realizujących ten kierunek tylko na jednym z możliwych toków nauczania).
#