Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy operacyjne WM-I-SO
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. A. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Operating System Concepts. Wyd. 10, Wiley 2018

2. A. S. Tanenbaum, H. Bos, Systemy Operacyjne, Wyd. 4, Helion 2016

3. W. Stallings, Operating Systems Internals and Design Principles, Wyd. 9, Pearson 2018

4. http://wazniak.mimuw.edu.pl/index.php?title=Systemy_operacyjne

5. Ures Vahalia, Jądro Systemu Unix, WNT

6. W. Mauerer, Professional Linux Kernel Architecture, Wiley Publishing

7. Dokumentacja systemowa Linux

8. W.R. Stevens, Programowanie w środowisku systemu UNIX, WNT

9. Unix i Linux, Przewodnik Administratora, Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin, Helion

lub inny podręcznik administracji Linux-em.

Efekty uczenia się:

Student zna podstawowe struktury danych i techniki ich wykorzystywania w systemach operacyjnych

Student zna algorytmy do rozwiązywania typowych problemów występujących w systemach operacyjnych

Student ma wiedzę dotyczącą działania i konstrukcji wybranych popularnych systemów operacyjnch (Linux, Windows, …)

Student pisze, uruchamia i testuje programy na róznych platformach sprzętowych i systemowych oraz tworzy ich dokumentację

konfiguruje i administruje wybranymi systemami operacyjnymi

rozumie zasady administrowania systemem operacyjnym w zespole programistycznym

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny zdany:

w pełni (bez uchwytnych niedociągnięć) 5

niemal w pełni i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej ocen 4.5

w znacznym stopniu i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny 4

w znacznym stopniu – z przewagą pozytywów – i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej oceny 3.5

dla ponad połowy tematów objętych weryfikacją i nie są spełnione kryteria przyznania wyższej ocen 3

z błędnymi lub brakiem odpowiedzi dla większości przypadków objętych weryfikacją 2

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie

2. Procesy, zasoby i wątki

3. Planowanie przydziału procesora

4. Przykłady implementacji planowania przydziału procesora

5. Zarządzanie pamięcią operacyjną

6. Pamięć wirtualna

7. Urządzenia wejścia/wyjścia

8. System plików - warstwa logiczna

9. System plików - warstwa fizyczna

10. System plików - przykłady implementacji

11. Współbieżność i synchronizacja procesów

12. Systemowe mechanizmy synchronizacji procesów

13. Problem zakleszczenia

14. Przeciwdziałanie zakleszczeniu

15. Bezpieczeństwo

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Artur Mikitiuk 60/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)