Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka WF-ZPS-N-PZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 32
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Trempała J. (2011) (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czerwińska-Jasiewicz M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe DIFIN. (rozdziały: 1-13).

Zagórska, W., Jelińska, M., Surma, M., Lipska, A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Oleś, P. (2012). Psychologia człowieka dorosłego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

na ocenę 5 (bdb): doskonale orientuje się w zagadnieniach z zakresu psychologii rozwoju człowieka, potrafi scharakteryzować okresy rozwojowe, zna najważniejsze teorie rozwoju człowieka; potrafi krytycznie i samodzielnie interpretować podejścia naukowe, wyniki badań

na ocenę 4 (db): poprawnie ukazuję specyfikę psychologii rozwoju człowieka, potrafi scharakteryzować okresy rozwojowe, wie, jakie są najważniejsze teorie rozwoju człowieka, potrafi przedstawić wyniki badań

na ocenę 3 (dst): potrafi ukazać specyfikę psychologii rozwoju człowieka, podaje najważniejsze zmiany danych okresów rozwojowych, wie, jakie są najważniejsze teorie rozwoju człowieka

na ocenę 2 (ndst): nie wie, czym jest psychologia rozwoju człowieka, nie potrafi scharakteryzować okresów rozwojowych, nie wie, jakie są najważniejsze teorie rozwoju człowieka

Metoda weryfikacji efektów kształcenia - egzamin końcowy (test)

Metody dydaktyczne:

Metody podające: wykład, opis

Metody eksponujące: prezentacje audiowizualne, filmy

Elementy dyskusji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 raz na miesiąc w niedzielę, 16:45 - 18:15, sala e-learning
raz na miesiąc w niedzielę, 15:00 - 16:30, sala e-learning
Anna Lipska 80/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)