Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne podstawy zachowania 2 WF-PS-N-EUR2
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Buss D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Dzik, J. (2021). Ewolucja. Twórcza moc selekcji. Warszawa: WUW.

Greszta, E., Jastrzębski, J., Izdebski, Z., Kowalska-Dąbrowska, M., Januszkiewicz, A. (2016). Attachment style, love components and sociosexual orientation of men and women in different types of heterosexual relationships. Polskie Forum Psychologiczne, 21(4), 490-513.

Jastrzębski, J., Drążdżewska, A., Nazarowicz, M., Przybysz, N. (2016). Rodzaj doświadczanych emocji a zachowania wiążące w romantycznych związkach kobiet I mężczyzn w średniej dorosłości. Fides et Ratio, 28(4), 90-117.

Kalat, J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Łukasik, A., Marzec, M., Jastrzębski, J. (2015). Prekultura – kultura u zwierząt. Fides et Ratio, 24(4), s.145-156.

Marzec, M., Łukasik, A., Jastrzębski, J. (2014). Orientacja socjoseksualna a taktyki utrzymania partnera w związku długotrwały. Fides et Ratio, 20(4), 196-221.

Plomin, R. (2020). Matryca. Jak DNA programuje nasze życie. Kraków: Copernicus Center Press.

Plomin, R., Defries, J. C., McClearn, C. E., McGuffin, P. (2001). Genetyka zachowania. Warszawa: PWN.

Literatura uzupełniająca:

Blackmore, S. J. (2002). Maszyna memowa. Poznań: Rebis.

Buss, D. M. (2014). Zazdrość. Niebezpieczna namiętność. Gdańsk: GWP.

De Catanzaro, D. A. (2003). Motywacje i emocje. Poznań: Zysk i S-ka.

Dunbar, R. (2016). Anatomia miłości i zdrady. Co nauka mówi o namiętnościach człowieka. Kraków: Copernicus Center Press.

Etcoff N. (2002). Przetrwają najpiękniejsi. Warszawa: Cis; WAB.

Fisher, H. (2012). Dlaczego on? Dlaczego ona? Poznań: Rebis.

Fisher, H. (2016). Anatomia miłości. Nowe spojrzenie. Poznań: Rebis.

Hamer, D., Copeland, P. (2007). Geny a charakter. Warszawa: Świat Książki.

Miller. G. (2004). Umysł w zalotach. Jak wybory seksualne kształtowały naturę człowieka. Poznań: Rebis.

Ridley M. (2000). Czerwona królowa. Poznań: Rebis;

Ridley, M. (2001). Genom. Poznań: Rebis.

Ryan, F. (2017). Tajemniczy świat genomu ludzkiego. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny z wykładu jest egzamin w formie testu na platformie moodle.

Ogólne kryteria oceny:

Na ocenę niedostateczną (2):

- student opanował mniej niż 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania. Udzielane przez niego odpowiedzi są błędne lub niekompletne, nie potrafi wykorzystać wiedzy do wyjaśnienia przyczyn konkretnych ludzkich zachowań i/ lub zjawisk psychospołecznych;

Na ocenę dostateczną (3):

- student opanował minimum 60% wiedzy i umiejętności, objętych programem nauczania. Operuje wiedzą ze zrozumieniem tylko w pewnym wąskim zakresie i potrafi ją wykorzystać do wyjaśnienia tylko niektórych przyczyn ludzkich zachowań i/ lub zjawisk psychospołecznych;

Na ocenę dobrą (4):

- student operuje ze zrozumieniem minimum 80% wiedzy, objętej tokiem nauczania. Potrafi wykorzystać tę wiedzę do wyjaśnienia przyczyn ludzkich zachowań i/ lub zjawisk psychospołecznych;

Na ocenę bardzo dobrą (5):

- student dysponuje w zasadzie pełnym zakresem wiedzy i umiejętności, objętych tokiem nauczania. Potrafi w sposób wyczerpujący i kompetentny zaprezentować wiedzę z zakresu biologicznych podstaw ludzkiego zachowania oraz poprawnie wykorzystuje ją do wyjaśniania genezy i funkcji adaptacji psychofizjologicznych.

Zakres tematów:

1. Biologiczne uwarunkowania tożsamości płciowej;

2. Psychofizjologiczne podstawy dojrzewania płciowego;

3. Sposoby rozmnażania: koszty, zyski i konsekewncje;

4. Problemy adaptacyjne związane z reprodukcją płciową;

5. Teoretyczne podstawy doboru partnera seksualnego;

6 i 7. Kobiece i męskie preferencje wyboru partnera jako mechanizmy psychiczne wykształcone w toku ewolucji;

8. Psychologiczne sposoby ujmowania i pomiaru miłości;

9. Skłonność do podejmowania ryzyka a poziom atrakcyjności seksualnej;

10. Biologiczny system przywiązania w dzieciństwie i dorosłości;

11. Psychologiczne sposoby ujmowania i pomiaru zazdrości;

12. oblemy adaptacyjne związane z rodzicielstwem i pokrewieństwem;

13. Podstawowe pojęcia i metody badawcze genetyki zachowania;

14. Genetyczne podstawy zdolności poznawczych;

15. Zdrowie, starzenie się i umieranie w perspektywie ewolucyjnej i genetycznej;

Metody dydaktyczne:

Asymilacja wiedzy: wykład, dyskusja;

Aktywizacja: metoda problemowa, giełda pomysłów;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Jarosław Jastrzębski 125/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)