Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biochemia 1 WF-OB-BCH1
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axQPY_s6UxxmOMEdpqV-Q7MAIqAyNRvM4ODHNVDBIA0c1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=138eace8-a2a3-4003-a3e2-fcac26674123&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3axQPY_s6UxxmOMEdpqV-Q7MAIqAyNRvM4ODHNVDBIA0c1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=138eace8-a2a3-4003-a3e2-fcac26674123&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Podstawy biochemii – J. Kączkowski, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2012.

2. Biochemia - J. M. Berg, L. Stryer, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2018.

3. Biochemia kręgowców – W. Miniakowski, S. Weidnera, PWN, Warszawa 2005

Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych – E. Bańkowski, Urban & Partnerzy, Wrocław 2010.

4. Przewodnik po terminologii. Toksykologia, bezpieczeństwo żywności, zdrowie publiczne, ocena ryzyka – K. Góralczyk, G. Kostka, J.K. Ludwicki, P. Struciński, NIZP-PZH, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat problematyki związanej z przemianą materii i energii w komórce i organizmie, podstawowych szlaków metabolicznych człowieka i innych organizmów, a także o budowie komórki.

Student potrafi samodzielnie określić i wymienić składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym mikro- i makroelementy i jaka dziedzina nauki się tym zajmuje.

Student rozumie potrzebę samokształcenia w zakresie funkcjonowania organizmu człowieka i od czego ten proces zależy.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]:

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 30-60 godz.

Suma godzin (średnio): 60 [60/30(25)=2]

Liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z wyborem pytań opisowych.

Zaliczenie na podstawie oceny przygotowanego opracowania. Na końcową ocenę będzie w głównej mierze miała wpływ ocena z egzaminu pisemnego plus dodatkowo frekwencja i aktywność na wykładach.

Dopuszczalne są jedynie 2 nieobecności w semestrze.

Zakres tematów:

1.Przemiany biochemiczne istotne dla organizmów.

2.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu aminokwasów i białek.

3.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu enzymów.

4.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w wodzie i koenzymów.

5.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

6.Przemiany aminokwasów i białek.

7.Budowa i znaczenie dla organizmu kwasów nukleinowych.

8.Zjawisko utleniania biologicznego i jego roli w organizmie.

9.Cykl kwasów trójkarboksylowych i jego znaczenie dla organizmu.

10.Powstawania energii komórkowej i korzyści wynikające z tego zjawiska.

11.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów prostych.

12.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu cukrów złożonych.

13.Proces fotosyntezy.

14.Budowa, klasyfikacja i znaczenie dla organizmu tłuszczowców.

15.Metabolizm tłuszczowców i cukrów oraz ich wzajemne powiązania.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 101
Katarzyna Góralczyk 7/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)